Aktuality: 2/2015

Tlačivo na oznámenie o "Neregulácii" kvality

V predchádzajúcom článku o ďalšej zbytočnej povinnosti sme vám písali o ...

26. 02. 2015VIAC

Žiadosť na Kanceláriu Prezidenta SR

V minulom týždni sme požiadali listom a mailom pána Prezidenta Andreja Kisku o stretnutie vo veci neposkytnutia podpory a stavu v alternatívnej energetike.  Kancelária priala ...

25. 02. 2015VIAC

Predbežné opatrenia v Akcii 1508

V prebiehajúcej akcii 1508 sme sa dočkali jedného kroku dobrým smerom - ako som už písal okresné súdy v Košiciach a Žiline vydali predbežné opatrenia pre dve spoločnosti - výrobcov. Na okresnom ...

24. 02. 2015VIAC

Zodpovednosť za odchýlku do tretice

O listoch ZSDis a.s., ktorými vyzýva na oznámenie aký režim prevzatia zodpovednosti za odchýlku používate sme vás informovali hneď ...

23. 02. 2015VIAC

Zodpovednosť za odchýlku - čo s ňou?

V posledných pár dňoch bolo na našej stránke tichšie ako v priebehu posledných týždňov. Nebolo to pretože sme sa na výrobcov "vykašlali" alebo stratili silu bojovať. Len sme sa snažili trochu ...

20. 02. 2015VIAC

Štatistika naplnenia povinností k 15. 8.

Po necelom týždni napĺňaní ďalších údajov o splnení povinností k 15. 8. je načase publikovať ďalšiu štatistiku. Žiadosť o vyplnenie údajov sme zverejnili v tomto ...

17. 02. 2015VIAC

Zodpovednosť za odchýlku výrobcu elektriny z OZE alebo KVET

Spoločnosť ZSDis a.s. zasiela v súčasnosti výrobcom vo svojom regióne list s "Výzvou na oznámenie a preukázanie režimu zodpovednosti za odchýlku...". Opätovne tu dochádza k účelovo zlému vysvetľovaniu ...

16. 02. 2015VIAC

Ďalšia (zbytočná) povinnosť

Od nášho člena sme dostali podnet na ďalšiu nášľapnú minu v zákonoch okolo energetiky. Tento raz ide o zákon o regulácii sieťových odvetví č. 250/2012 Z.z. Konkrétne ide o povinnosti podľa § ...

14. 02. 2015VIAC

Návrh novely vyhlášky ÚRSO

Na Portáli právnych predpisov sa objavila novela "Vyhlášky Úradu ...

13. 02. 2015VIAC

Výsledok podaní na Protimonopolný úrad

Protimonopolný úrad na svojej stránke zverejnil stanovisko: "...

12. 02. 2015VIAC

SSE-D a "Dohoda o urovnaní"

Na webe SSE-D a.s. sa objavila "Dohoda o urovnaní" viď: http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/sluzby_zakaznikom/firmy_a_organizacie/dokumenty_na_stiahnutie/dohoda_o_urovnani.pdf Mnohí ...

12. 02. 2015VIAC

Odstránenie (zmena časti textu) článku a ospravedlnenie

Týmto článkom sa SAPI chce ospravedlniť osobe Ing. Jozef Holjenčíka, PhD. trvale bytom Martin za časti textu v článku "Pár poznámok k vyjadreniam šéfa ÚRSO a Ministra hospodárstva – ...", ktorý ...

12. 02. 2015VIAC

Dočasná štatistika o neposkytnutí podpory

V predchádzajúcom článku sme vás ...

11. 02. 2015VIAC

Akcia zrušená zo strany úradu - ÚRSO a SAPI za jedným mikrofónom

Akcia zrušená Dnes okolo obeda sme vás informovali, že sa bude konať relácia za prítomnosti SAPI a ÚRSO. Boužiaľ vám musím oznámiť, že ÚRSO dnes po obede svoju účasť zrušilo. P. redaktorovi ...

10. 02. 2015VIAC

Potrebné informácie pre ďalšie kroky - pre poškodených akciou 1508

Mnohí výrobcovia dostali od svojej regionálnej distribučnej spoločnosti listy (RDS), v ktorých tieto zmätočne tvrdia, že na základe informácií od ÚRSO a aj vlastných informácií si podľa neznámeho ...

10. 02. 2015VIAC

Zoznamy výrobcov s odopretou podporou na webe ÚRSO

Tak nám úrad poskytol informácie o tom komu je na rok 2015 odopretá podpora. Zoznamy za všetky tri RDS sú na tejto stránke: ...

09. 02. 2015VIAC

Malé zdroje - posun v realizácii + zmena termínu školenia

V januári sme ohlásili na termín 11. až 13. 2. 2015 ďalšie školenie inštalatérov OZE. Ako sme už prihlásených oslovili, tak z viacerých dôvodov (AquaTherm, školské prázdniny, ...

08. 02. 2015VIAC

SAPI a výrobcovia tlačia správnym smerom

Reakcia na tlačovú správu ÚRSO ÚRSO zverejnilo na svojej stránke čosi ako tlačovú správu: Tlačová ...

07. 02. 2015VIAC

Poslanecká novela zákona č. 309/2009 Z.z.

Včera paralelne s naším protestom predložili páni poslanci Přidal, Brocka a Mikuš novelu zákona č. 309/2009 Z.z. Odkaz na podanú novelu je tu: ...

06. 02. 2015VIAC

Ako bolo na proteste?

Zatiaľ najväčšia akcia asociácie sa uskutočnila včera 5. 2. 2015 v blízkosti budovy parlamentu. Už pred 11:00 - oficiálny začiatok akcie - sa začali v priestoroch pri hradnom múre schádzať účastníci ...

06. 02. 2015VIAC

Poďakovanie za účasť na protestePoďakovanie za účasť na proteste

Chceli by sme sa všetkých prítomným poďakovať za účasť, energiu a aj odvahu na účasť. Je to pre nás ocenenie našej práce a súčasne aj záväzok pokračovať. Ďalšie informácie a závery z dneška ...

05. 02. 2015VIAC

Informácia poslancom NR SR o zajtrajšom proteste

Dnes sme aj množstvo poslancov NR SR informovali o podstate zajtrajšieho protestu. Informáciu sme zaslali všetkým členom Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR,, ale aj ďalších poslancov, s ktorými sme boli v kontakte. Ak ešte pred zajtrajškom máte kontakt s nejakým poslancom tak mu prosím dajte vedieť....

04. 02. 2015VIAC

Čo je základný problém v Akcii 1508

Jednoduchý článok na pochopenie základného problému - o čo vlastne ide a prečo je to dôležité. Za poldruha mesiaca sme o veci dosť popísali, veci sa vyvíjali a podobne. Preto si to zosumarizujme a ...

02. 02. 2015VIAC

Podrobnosti k protestu 5. 2. 2015

Čas pokročil a dostávame sa do týždňa v ktorom organizujeme protest proti zlovôli v Akcii 1508. Ako ukázala naša návšteva na MH SR, tak je lepšie informovať jednoducho a nie celú komplexnú myšlienku. ...

02. 02. 2015VIAC

Závery z rokovania na MH SR

V piatok sa cez Slovensko prehnala snehová kalamita, ale akoby vyčistila vzduch a cez víkend (aspoň tu na Liptove) je nádherné Slnko. V podstate perfektné "fotovoltické" počasie - chladno ...

01. 02. 2015VIAC

ĎALŠIE

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek