Čo je základný problém v Akcii 1508

Pavel Šimon
02. 02. 2015Jednoduchý článok na pochopenie základného problému - o čo vlastne ide a prečo je to dôležité. Za poldruha mesiaca sme o veci dosť popísali, veci sa vyvíjali a podobne. Preto si to zosumarizujme a zjednodušme.

Čo je teda pointa Akcie 1508

Základ je v pochopení čo zákon 309/2009 v § 4 Práva a povinnosti výrobcu elektriny a odseku (2) Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný a jeho písmenu c) oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok;

Ako sa dá vysvetliť a chápať táto povinnosť

Oznámiť - zákon nehovorí ako treba oznámiť. To teda znamená, že ak výrobca v roku 2014 podpísal zmluvy na výkup elektriny a doplatok a k podpisu zmluvy priložil cenové rozhodnutie, tak uplatnenie podpory oznámil. Vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny -  pre podpis vyše uvedených zmlúv musel výrobca predložiť cenové rozhodnutie ÚRSO. Na druhej strane rozhodnutia je predpokladaná výroba do konca obdobia podpory. Povinnosť splnená. Vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok - zmluvy boli podpisované na začiatku roku 2014. V regióne SSE-D určite, lebo je to ročná zmluva. V regiónoch ZSDis a VSD tiež, ale tam je t zmluva na celý zvyšok podpory - to isté obdobie ako v cenovom rozhodnutí. Podpis zmluvy je podstatne jasnejší akt ako len jeden papier "oznámenia". Zmluvu na oboch stranách podpisujú štatutárni zástupcovia.

Ostatné argumenty

Tu treba povedať, že v našej argumentácii používame množstvo ďalších dôležitých bodov a vysvetlení - prechodné ustanovenia (§ 18e), neústavnosť výšky sankcie, odmietanie doručených samostatných oznámení ktoré výrobcovia vedia doložiť, ... Toto je však až druhoradé, lebo ak si každý z vás uvedomí tie tri farebné body a distribučkám dôjde ich dôsledok, tak by sa mali ich aktivity ukončiť. Problém však je a bude ak im to bude musieť dokázať až súd. Práve na pochopenie farebných argumentov je zvolané protestné zhromaždenie. Druhý a asi zásadný problém je ak celá aktivita má iný motív ako len deklarované dodržiavanie zákona a potreba presnej evidencie pre výpočet TPS. Potom už to nie je odborná diskusia, ale čosi iné a tam už ide len o to kto viac vydrží. A v takom prípade budeme potrebovať kopu investigačnej práce aby sme odhalili komu a prečo toto vyhovuje.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek