Zoznam členovČestné členstvo

Vo výnimočných prípadoch udeľuje riaditeľ a výbor SAPI čestné členstvo osobám, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju OZE na Slovensku. Čestní členovia získavajú všetky výhody členstva v asociácii, no sú oslobodení od členských poplatkov. Návrh na udelenie čestného členstva predkladá na valnom zhromaždení riaditeľ SAPI a členstvo musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich členov.  

Čestní členovia:  


Členovia

1. fotovoltaická, s.r.o.

E-mail:
anton.mitasik@anmima.sk

Adresa:
Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina

#Výrobca elektrickej energie#Distribútor komponentov

4future, s.r.o.

Tel.:
+421 903 692 556

E-mail:
info@forfuture.sk

Adresa:
Lužná 3, 851 04 Bratislava

#Poradenská činnosť#Ostatné

8m group, a.s.

Tel.:
+420 608 086 086

E-mail:
office@8-m.eu

Adresa:
Křižíkova 703/97a, Karlín, 186 00 Praha 8

#Ostatné

AirPlus, spol. s r.o.

Tel.:
+420 733 111 074

E-mail:
servis.fve@air-plus.cz

Adresa:
Modlany 22, 417 13 Modlany, CZ

#Inštalatér#Ostatné

AMAZON s.r.o.

Tel.:
+421 915 771 777

E-mail:
rent@amazonia.sk

Adresa:
Madáchová 17, 943 60 Nána

#Inštalatér#Výrobca elektrickej energie

Aspex, s.r.o.

Tel.:
+421 905 264 273

E-mail:
piatrik@aspex.sk

Adresa:
Čsl. parašutistov 215, 831 03 Bratislava

#Ostatné

Aurinko, s. r. o.

AZE SOLAR SLOVAKIA s.r.o.

Tel.:
+421 911 139 129

E-mail:
sro@aze-ps.sk

Adresa:
Skleníková 196, 958 01 Partizánske - Malé Bielice

#Inštalatér#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť

BayWa r.e. Solar Systems

Tel.:
+420 555 444 237

E-mail:
obchod@baywa-re.cz

Adresa:
Bottova 2A, 811 09 Bratislava

#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť#Ostatné#Vzdelávacie inštitúcie#Projektantská činnosť

BK energy, a. s.

Adresa:
Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

BRASOL s.r.o.

Tel.:
+420 602 312 027

E-mail:
brasol@email.cz

Adresa:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

BROTECH Solutions s.r.o.

Tel.:
+421 910 628 405

E-mail:
info@brotech.sk

Adresa:
Hollého 3/A, 040 01 Košice

#Inštalatér#Developer#Ostatné#Zameranie mimo energetiky#Projektantská činnosť

CMS Slovakia

Tel.:
+421 940 637 826

E-mail:
rebecca.kuklovska@cms-cmno.com

Adresa:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava

#Ostatné

Columbus Energy Slovensko s.r.o.

Tel.:
+ 421 910 133 911

E-mail:
info@columbusenergy.sk

Adresa:
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava

#Inštalatér

DIVKO, s.r.o.

Tel.:
+421 905 530 973

E-mail:
dd@paliva.sk

Adresa:
Podmostie 1, 017 01 Považská Bystrica

#Výrobca elektrickej energie

EAM Slovakia, s.r.o.

Tel.:
+421 940 601 703

E-mail:
office.nitra@eam.sk

Adresa:
Šípová 1, 949 01 Nitra

#Poradenská činnosť

ECO PRODUKT s. r. o.

Tel.:
+421 910 433 777

E-mail:
podpora@ecoprodukt.sk

Adresa:
Mostová 2, 811 02 Bratislava

#Inštalatér#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť#Ostatné#Projektantská činnosť#Odporúčaní realizátori FVE

ECO-LOGIC s.r.o.

Tel.:
+421 903 581 869

E-mail:
obchod@ecologic.sk

Adresa:
Námestie 1.mája 9/A, 903 01 Senec

#Inštalatér#Poradenská činnosť#Projektantská činnosť

ECOSTART, a.s.

Tel.:
+421 48 240 00 61

E-mail:
ecostart@ecostart.sk

Adresa:
Badín 666, Badín 976 32

#Výrobca elektrickej energie

EFEBE, s.r.o.

Adresa:
Letná 37, 052 01 Spišská Nová Ves

Efficient Energy s.r.o

Tel.:
+421 911 090 284

E-mail:
eva_gabrisova@hotmail.com

Adresa:
S. Chalupku 32, 911 01 Trenčín

#Výrobca elektrickej energie#Dodávateľ energie

EGC, s.r.o.

Eko Power BB s. r. o.

Tel.:
+421 48/414 20 78

E-mail:
office@eko-power.sk

Adresa:
ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica

#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť#Developer#Dodávateľ energie#Projektantská činnosť

ELEKTRO & KÚRENIE s.r.o.

ELFOVOLTIKA s.r.o.

Adresa:
Palkovičova 4, 040 01 Košice

#Výrobca elektrickej energie

ELVOSOLAR, a. s.

Tel.:
+421 914 332 169

E-mail:
info@elvosolar.sk

Adresa:
Agátová 22, 841 01 Bratislava

#Inštalatér#Poradenská činnosť

EneDom a.s.

Tel.:
+421 917 444 320

E-mail:
info@enedom.sk

Adresa:
Vajnorská 100/B, Bratislava 83104, pobočka + showroom Cassovar Business Center I, Žriedlová 11, 040 01 Košice

#Inštalatér#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť#Projektantská činnosť

Energie2 Services s.r.o.

Tel.:
+421 850 333 003

E-mail:
produkty@energie2.sk

Adresa:
Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany

#Inštalatér#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť#Dodávateľ energie

Energiepark s.r.o.

Tel.:
+421 948 170 455

E-mail:
p.havran@energiepark.sk

Adresa:
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie#Developer

ENERGO s.r.o.

Tel.:
+421 910 464 243

E-mail:
info@energo.sk

Adresa:
Levická 7D, 949 01 Nitra

#Inštalatér#Distribútor komponentov#Ostatné#Projektantská činnosť

Energovision s.r.o.

Tel.:
+421 948 302 137 // obchodníci +421 918 950 776

E-mail:
obchod@energovision.sk // info@energovision.sk

Adresa:
Lamačská cesta 1738/111, 841 03 Bratislava // office Tomášiková 19, 821 02 Bratislava

#Inštalatér#Výrobca elektrickej energie#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť#Developer#Zameranie mimo energetiky#Projektantská činnosť#Odporúčaní realizátori FVE

ENERGY HOLD, spol. s r.o.

Tel.:
+421 905 387 010

E-mail:
info@energyhold.eu

Adresa:
Nixbrod 7, 934 01 Levice

#Výrobca elektrickej energie

EnergyCell, s. r. o.

Tel.:
+421 905 616 504, +421 905 257 607

E-mail:
energycell.sro@gmail.com

Adresa:
Pri Zvonici 25, 821 04 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

Enery Slovakia s.r.o.

Tel.:
+421 903 658 471

E-mail:
office.bratislava@enery.energy

Adresa:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie#Developer#Dodávateľ energie

ENGIE Services a.s.

Tel.:
+421 2 5831 6223

E-mail:
info.sk@engie.com

Adresa:
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

#Inštalatér#Výrobca elektrickej energie#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť#Dodávateľ energie#Distribučná spoločnosť

Environment and Energy Company, s. r. o.

Tel.:
+421 2/ 5341 1669

E-mail:
office@greenenergy.sk

Adresa:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava

#Developer

ESCO Slovensko a.s.

Tel.:
+421 908 131 819

E-mail:
info@escoslovensko.sk

Adresa:
Tomášiková 28C, 821 01 Bratislava

#Poradenská činnosť#Dodávateľ energie#Distribučná spoločnosť

EU - POWER s.r.o.

Tel.:
+421 908 548 551

E-mail:
info@eu-power.sk

Adresa:
Hlavná 15/24, 952 01 Vráble

#Inštalatér

Eurowind energy s.r.o.

Tel.:
+421 905 989 059

E-mail:
info-sk@eurowindenergy.sk

Adresa:
Budyšínska 36, 831 02 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie#Developer

EV-GP a.s.

Tel.:
+421 905 719 339

E-mail:
sales@led.sk

Adresa:
Tulipánová 1, 903 01 Senec

#Inštalatér#Poradenská činnosť#Ostatné#Distribučná spoločnosť#Prevádzka energetických úložísk

FARIO, s. r. o.

Fronius Česká republika s.r.o.

Tel.:
+420 607 098 956

E-mail:
pv-sales-cz@fronius.com

Adresa:
Dolnoměcholupská 1535/14, 102 00 Praha 10, Česká republika

#Ostatné

FV energy s.r.o.

Tel.:
+421 905 477 174

E-mail:
ivan@ikinvest.sk

Adresa:
Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica

#Výrobca elektrickej energie

FVE Belá1 s. r. o.

Tel.:
+421 903 453 886

E-mail:
fvebela1@gmail.com

Adresa:
Lichnerova ul. 40, 903 01 Senec

#Výrobca elektrickej energie

FVE Dolný Bar, a. s.

Tel.:
+421 904 615 117

E-mail:
peter.zubor@magnaea.sk

Adresa:
Révová 7, 811 02 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

FW powerhouse 3 s.r.o.

#Výrobca elektrickej energie

GENERM, s. r.o.

Tel.:
+421 905 862 215

Adresa:
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava

#Poradenská činnosť

GREEN2ENERGY, s. r. o.

Tel.:
+421 903 432 545

E-mail:
vcahajla@gmail.com

Adresa:
Zafírová 6, 900 25 Chorvátsky Grob

#Výrobca elektrickej energie#Dodávateľ energie

GreenBat, s. r. o.

Greenlogy a.s.

Tel.:
+421 2 3305 6444

E-mail:
podpora@greenlogy.com

Adresa:
Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

#Poradenská činnosť#Dodávateľ energie

GREENOX, s.r.o.

Tel.:
+421 903 644 724

E-mail:
sales@greenox.sk

Adresa:
Sídlo: Pažítková 3, 821 01 Bratislava; Office: Technická 7, 821 04, Bratislava

#Inštalatér#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť#Ostatné

GRUNPOWERTECH s.r.o.

Tel.:
+421 949 000 631 / +421 947 970 586

E-mail:
info@grunpowertech.sk

Adresa:
Priemyselná 9, 946 51 Nesvady

#Inštalatér#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

Tel.:
+421 905 797 773

E-mail:
martin.pechnik@hagard.sk

Adresa:
Pražská 9, 949 11 Nitra

#Distribútor komponentov

HAKO, a. s.

Tel.:
+421 915 964 064

E-mail:
hako@hako.sk

Adresa:
Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

#Inštalatér#Výrobca elektrickej energie#Ostatné

HTEnergy s.r.o.

Tel.:
+421 48 22 97 701

E-mail:
info@htenergy.sk

Adresa:
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová

#Poradenská činnosť#Dodávateľ energie#Distribučná spoločnosť

Hybrid House s.r.o.

IT Solar s. r. o.

Tel.:
+421 917 441 525

E-mail:
info@itsolar.sk

Adresa:
Tehelná 468/21, 907 01 Myjava

#Inštalatér#Odporúčaní realizátori FVE

J & M ALFYTOUR spol.s r.o.

Ján Chovanec

Janom Investments a.s.

E-mail:
info@janom.com

Adresa:
Žižkova 22B, 811 02 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

Jarina, s. r. o.

Tel.:
+421 907 972 763

E-mail:
jozef.jarina@gmail.com

Adresa:
Čergovská 239/4, 086 41 Raslavice

#Výrobca elektrickej energie#Ostatné

JSE, spol. s r.o.

KOOR, s.r.o.

Tel.:
+421 908 880 005

E-mail:
koor@koor.sk

Adresa:
Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

#Poradenská činnosť#Dodávateľ energie

Leon Taurus Solar Energy Slovensko s. r. o.

Tel.:
+421 918 235 784

E-mail:
l.hlavcova@leon-taurus.cz, s.lazarek@leon-taurus.cz, j.stich@leon-taurus.cz

Adresa:
Škultétyho 2872/24 , 010 01 Žilina

#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť

Lesna Development, s. r. o.

Tel.:
+421 905 932 632

E-mail:
zavacky@adove.sk

Adresa:
Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad

#Výrobca elektrickej energie

LH Energy s.r.o.

Tel.:
+421 948 031 551

E-mail:
info@lh-energy.eu

Adresa:
Točnica 111, 985 22 Točnica

#Inštalatér#Poradenská činnosť#Ostatné#Odporúčaní realizátori FVE

LOJECT s.r.o.

LWB Elektrotech s.r.o.

Tel.:
+421 911 128 558

E-mail:
info@lwbelektrotech.sk

Adresa:
Staničná 2926/6, 949 01 Nitra

#Inštalatér#Poradenská činnosť

MAFIS SUSTAINABLE ENERGY, s.r.o.

Adresa:
Gen. M.R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín

#Výrobca elektrickej energie

MAGNA ENERGIA a.s.

Tel.:
+421 33 772 0731

E-mail:
magna@magnaea.sk

Adresa:
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

#Výrobca elektrickej energie

MARTEL Trade s.r.o.

Tel.:
+421 915 990 277

E-mail:
info@marteltrade.sk

Adresa:
Robotnícka 9719/33, 036 01 Martin

#Inštalatér#Poradenská činnosť#Projektantská činnosť

Memodo s.r.o.

Tel.:
+420 228 888 723

E-mail:
info@memodo.cz

Adresa:
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, CZ

#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť#Ostatné

Miroslav Michelík - ROMI

Tel.:
+421 904 703 903

E-mail:
miroslavmichelik@gmail.com

#Zameranie mimo energetiky

MK Solar s.r.o

Tel.:
+421 905 436 397

E-mail:
kabat@mksolar.sk

Adresa:
Kozárovce 805, 935 22 Kozárovce

#Inštalatér#Poradenská činnosť

Moreall, s.r.o.

Tel.:
+421 908 970 539

E-mail:
info@fotovoltclean.sk

Adresa:
Mierová 2269/53, 089 01 Svidník

#Poradenská činnosť#Ostatné

MOYA Sunny Garden a.s.

MSG 1, s.r.o.

MVE Trenčín s.r.o.

E-mail:
zdroje@energoaqua.sk / info@energoaqua.sk

Adresa:
Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín

#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť

MyEnergy

NAFTA a.s.

#Výrobca elektrickej energie

Natural Green Energy (NGE) s.r.o.

Tel.:
+421 911 073 730

E-mail:
info@nge.sk

Adresa:
Gorkého 3, 811 01 Bratislava

#Inštalatér#Distribútor komponentov#Poradenská činnosť#Ostatné#Odporúčaní realizátori FVE

NAVI SLOVAKIA, s r.o.

Nawitas Development s.r.o.

E-mail:
nawitas.orechova@gmail.com

Adresa:
Košická 56, 821 08 Bratislava

#Inštalatér#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť#Developer

NEGATRON s. r. o.

neoVolt SK s.r.o.

oekostrom Slovakia, s. r. o.

Adresa:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

OM Vitalis s.r.o.

PATRIOT-NRG s.r.o.

Tel.:
+421 919 463 132

E-mail:
patriot@patriot-nrg.com

Adresa:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava

#Distribútor komponentov

Pavel ŠIMON s.r.o.

Tel.:
+421 917 714678

E-mail:
Pavel@pavel-simon.com

Adresa:
Benická 50/9, 031 01 Liptovský Mikuláš

#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť#Developer#Vzdelávacie inštitúcie#Zameranie mimo energetiky

Photomate s.r.o.

Tel.:
+420 606 760 118

E-mail:
info@photomate.eu

Adresa:
Prokišova 356/7, 370 01 České Budějovice 6, CZ

#Distribútor komponentov

Photon Energy Operations SK s. r. o.

Tel.:
+421 901 702 159

E-mail:
info@photonenergy.com

Adresa:
Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie#Developer#Ostatné

Protection&Consulting s.r.o.

#Inštalatér#Poradenská činnosť#Projektantská činnosť

PROTEl, s.r.o.

E-mail:
protel@protel.sk

Adresa:
Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica

#Výrobca elektrickej energie

PROVECTUS s.r.o.

Pure Energy Slovakia, s.r.o.

Tel.:
+421 917 716 765

E-mail:
lindak@propartners.sk

Adresa:
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť

PV Čakany k. s.

Tel.:
+421 905 862 215

E-mail:
pvcakany@gmail.com

Adresa:
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

PV SERVICE PLUS SK s. r. o.

Tel.:
+421 947 918 390, +421 947 962 314

E-mail:
office@pvsplus.sk, dopyty@pvsplus.sk

Adresa:
Račianska 96, 831 02 Bratislava

#Distribútor komponentov#Odporúčaní realizátori FVE

PV-ENERGY s.r.o.

E-mail:
+421 915 753 437

Adresa:
Pod Párovcami 25, 921 01 Piešťany

#Výrobca elektrickej energie

PVE Nová Lehota s.r.o.

Tel.:
+421 33 793 5832

E-mail:
skodny@eltec.sk

Adresa:
Vodárenská 11, 921 01 Piešťany

#Výrobca elektrickej energie

QEM s. r. o.

Adresa:
J. Janošku 900/3, 031 01 Liptovský Mikuláš

#Ostatné

Real House Reality, k.s.

Tel.:
+421 907 514 167

E-mail:
zachar.daniel@envisza.sk

Adresa:
Višňové 168, 013 23 Višňové

#Výrobca elektrickej energie

RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.

Tel.:
+421 917 463 775

E-mail:
roman.tokarcik@contourglobal.com

Adresa:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

REnergy 3000 s.r.o.

reWATT Slovakia s.r.o.

Tel.:
+420 774 276 147

E-mail:
info@rewatt.sk

Adresa:
Alžbetina 18/2, 040 01 Košice

#Inštalatér#Poradenská činnosť#Developer#Ostatné#Projektantská činnosť

RIGHT POWER SOLUTIONS, s.r.o.

Tel.:
0850 111 094

E-mail:
kontakt@rightpower.sk

Adresa:
Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

#Inštalatér#Výrobca elektrickej energie#Developer

SFÉRA, a.s.

Tel.:
+421 2 502 131 42

E-mail:
info@sfera.sk

Adresa:
Karadžičova 2, 811 02 Bratislava

#Developer

Siemens Energy, s.r.o.

SIGN s.r.o.

Tel.:
+421 907 602 566

E-mail:
sign@smartdesign.sk

Adresa:
Bakossova 3B, 974 01 Banská Bystrica

#Výrobca elektrickej energie

Slovak RE Agency, n.o. - Slovenská asociácia pre obnoviteľné zdroje energie

Tel.:
+421 905 744 034

E-mail:
info@skrea.sk

Adresa:
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

#Vzdelávacie inštitúcie

Slovenské elektrárne, a.s.

E-mail:
info@seas.sk

Adresa:
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

Adresa:
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Public Affairs & Regulácia: Juraj Adamica, 0917 600 625, juraj.adamica@spp.sk Veterná energia: Rastislav Nemec, 0903 773 132, rastislav.nemec@spp.sk FVE: Dávid Kudroč, 0911 244 768, david.kudroc@spp.sk Biometán/OZE plyny: Martin Kečkéš, 0918 635 505, martin.keckes@spp.sk

#Výrobca elektrickej energie#Dodávateľ energie#Ostatné

SLOVUNITED s. r. o.

E-mail:
asistent@slovunitenergy.sk

Adresa:
Račianska 96, 831 02 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

SLOWEB s.r.o.

Tel.:
+421 948 605 716

E-mail:
slovensko@web.energy

Adresa:
Viedenská cesta 5, 851 00 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie#Developer

SMS - Servis Montáž Solár s.r.o.

Solar Company s.r.o.

Tel.:
+421 948 222 181

E-mail:
info@solarcompany.sk

Adresa:
Mlynská 28, 040 01 Košice

#Inštalatér#Odporúčaní realizátori FVE

solar mall, s. r. o.

SolarEnergia, s. r.o.

Tel.:
+421 902 997 755

E-mail:
kornel.szabo@solarenergia.sk

Adresa:
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava

#Inštalatér#Poradenská činnosť#Developer#Odporúčaní realizátori FVE

Solargis s. r. o.

Tel.:
+421 2 431 91 708

E-mail:
company@solargis.com

Adresa:
Bottova 2A, 811 09 Bratislava

#Poradenská činnosť#Ostatné

SOLÁRNY DOM, s.r.o.

Tel.:
+421 940 630 640

E-mail:
obchod@solarnydom.sk

Adresa:
Seredská 4090/18, 917 05 Trnava

#Inštalatér#Distribútor komponentov#Odporúčaní realizátori FVE

Solartec SK s. r. o.

Tel.:
+421 948 103 401

E-mail:
info@solartec.sk

Adresa:
Ulica Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava

#Inštalatér#Distribútor komponentov#Developer#Ostatné

SPV ĽADOVO 4, s.r.o.

#Výrobca elektrickej energie

SPV ĽADOVO 5, s.r.o.

E-mail:
Jan.vrba@bsp.cz

Adresa:
K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie

Stixia s.r.o.

Tel.:
+421 944 352 500

E-mail:
info@stixia.eu

Adresa:
1. Mája 41, 902 01 Pezinok

#Poradenská činnosť#Projektantská činnosť

Stredoslovenská energetika, a.s.

SUN PARK s.r.o.

Tel.:
+421 903 605 404

E-mail:
capo@capodesign.com

Adresa:
Cyprusová 10, 040 01 Košice

#Výrobca elektrickej energie

TAMA SLOVAKIA, a.s.

TEMPLATE SLOVAKIA, s.r.o.

Tel.:
+420 511 111 950

E-mail:
geen@geen.eu

Adresa:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra

#Výrobca elektrickej energie

thermstav s.r.o.

Tel.:
+421 905 407 005

E-mail:
thermstav@gmail.com

Adresa:
Orechová 113/31, 930 02 Orechová Potôň

#Inštalatér#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť#Odporúčaní realizátori FVE

Topsolar s. r. o.

Tel.:
+421 907 980 337

E-mail:
melus.lubos@topsolar.sk

Adresa:
Družstevná 237/2, 956 19 Krnča

#Inštalatér

Tymian Assets s. r. o.

Tel.:
+421 903 501 200

E-mail:
marian.curaj@stabilsk.eu

Adresa:
Námestie hrdinov 5, 010 03 Žilina

#Výrobca elektrickej energie

UniCredit Bank Czech Rep. and Slovakia

Tel.:
+421 903 944 243

E-mail:
branislav.mikoviny@unicreditgroup.sk

Adresa:
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

#Ostatné#Zameranie mimo energetiky

VARES, s.r.o.

Tel.:
+421 905 612 131

E-mail:
vares@vares.sk

Adresa:
Medený Hámor 6541/15, 974 01 Banská Bystrica

#Inštalatér#Poradenská činnosť#Projektantská činnosť

Viessmann, s.r.o.

Tel.:
+421 02 32 23 01 00

E-mail:
info@viessmann.sk

Adresa:
Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava

#Ostatné

Voltalia Central & Eastern Europe s.r.o.

Tel.:
+421 2/635 321 70

E-mail:
b.brachtl@voltalia.com

Adresa:
Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava

#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť#Developer

WENERGA s.r.o.

Tel.:
+421 905 461 992

E-mail:
mikula@wenerga.sk

Adresa:
Ústredie 612, 023 14 Skalité

#Výrobca elektrickej energie

WKS Energia I s.r.o.

Tel.:
+421 948 380 160

E-mail:
office@wksimonsfeld.sk

Adresa:
Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava

#Developer

WOODCOTE GROUP a.s.

Tel.:
+421 910 740 288, +421 914 324 848

E-mail:
zelenaenergia@woodcote.sk

Adresa:
Novozámocká 44/A, 949 05 Nitra

#Výrobca elektrickej energie#Poradenská činnosť#Ostatné#Odporúčaní realizátori FVE

WSB Invest j. s. a.

E-mail:
info@wsb.sk

Adresa:
Aupark Tower A, Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava

#Developer

YOUR ENERGY SOLUTIONS s. r. o.

Zelenapredom s. r. o.

Tel.:
+421 918 948 796, +421 917 875 216

Adresa:
Točnica 111, 985 22 Točnica

#Inštalatér#Odporúčaní realizátori FVE

Žilinský samosprávny kraj

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek