Legislatíva OZENeznalosť zákona neospravedlňuje. Slovenská republika je krajinou so silnou reguláciou a tento trend sa podpisuje aj na odvetví energetiky. Ak v energetike chcete podnikať, je priam nevyhnutné zorientovať sa v platnej legislatíve. Oboznámenie sa so zákonmi a vyhláškami je kľúčové a táto informovanosť vám určite ušetrí nie len peniaze ale aj problémy.

SAPI pre svojich členov pravidelne a detailne monitoruje slovenské aj európske legislatívne prostredie. Členovia dostávajú podrobné prehľady o všetkých dôležitých zmenách v zákonoch, nariadeniach, vyhláškach, či smerniciach EÚ.

Nižšie nájdete niekoľko najdôležitejších noriem, ktoré ovplyvňujú podnikanie výrobcu z OZE.

Detailný prehľad všetkých noriem je pripravený pre členov každý mesiac.

ZISTI VIACČLENSKÁ ZÓNA

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek