Členstvo

 
 • Pravidelný monitoring a pripomienkovanie všetkých právnych noriem, ktoré sa týkajú podnikania v OZE
 • Príprava stanovísk a ich prezentácia na úrovni príslušných úradov – MH SR, NR SR, EÚ ai.
 • Prezentácia a presadzovanie záujmov členov v rámci spolupráce s SolarPower Europe
 • Spoločný postup voči energetickým firmám, či štátnej správe
 • Pripomienkovanie programu Zelená domácnostiam
 • Aktívna účasť na konferenciách
 • Materiály z konferencií a iných podujatí organizovaných SAPI
 • Rozšírené informácie z legislatívy týkajúce sa fotovoltiky na Slovensku
 • Informácie o aktuálnych legislatívnych kampaniach
 • Pravidelný spravodaj
 • Pozvánky na podujatia organizované SAPI
 • Možnosť kontaktu členov prostredníctvom digitálej platformy
 • Prístup k informáciám o ostatných členoch SAPI
 • Výmena skúseností a spoločné riešenie problémov
 • Pravidelné zasielanie spravodaja s najnovšími informáciami o vývoji fotovoltiky na Slovensku i v zahraničí
 • Monitoring slovenskej i európskej politiky v oblasti fotovoltiky
 • Aktualizované informácie o aktivitách SAPI
 • Tlačové vyjadrenia a pravidelné reakcie na aktuálne dianie
 • Konzultácie ohľadom pripravovaných alebo nových legislatívnych materiálov týkajúcich sa fotovoltiky
 • Zvýhodnené ceny na podujatia organizované SAPI a jej partnermi (zľavy zo vstupného 20 % – 80 %).
 • Jedinečné poistenie FV elektrárne spoločnosťou Respect Slovakia
 • Pozvánky a výhody na podujatiach partnerov SAPI
 
 

Firmy

 

Sledovanie a pripomienkovanie legislatívy, mesačný kalendár výrobcu a povinností výrobcu, právne poradenstvo a množstvo ďalších vecí. Zároveň su u nás vítaní aj prevádzkovatelia iných OZE. Pridajte sa k nám.

ONLINE PRIHLÁŠKA MÁTE OTÁZKY?Výhody členstva

Jediným pravidelným zdrojom príjmu SAPI je členské, z ktorého vychádzame pri plánovaní aktivít na každý nasledujúci rok. Od založenia SAPI výrazne vzrástol počet aktivít, kým príjmy ostali prakticky rovnaké.

V záujme ďalšieho skvalitňovania našej činnosti a poskytovania služieb sme stále otvorení ďalším novým členom. Chceli by sme sa viac venovať propagácii OZE a uskutočniť množstvo ďalších projektov, ktoré by nás aj Vás a Vaše podnikanie posunuli. Sme presvedčení, že aj odvedená práca v prospech OZE a fotovoltiky, ktorú môžete nájsť na našich stránkach, či pravidelne v médiách, Vás presvedčí, aby ste sa pridali k nám. Počas svojej existencie sme zaznamenali množstvo úspechov a budeme radi, ak našu prácu oceníte členstvom v SAPI.

REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV ČLENOV

 • Pravidelný monitoring a pripomienkovanie všetkých právnych noriem, ktoré sa týkajú podnikania v OZE
 • Príprava stanovísk a ich prezentácia na úrovni príslušných úradov – MH SR, NR SR, ÚRSO, MŽP, OKTE, SEPS, EÚ ai.
 • Prezentácia a presadzovanie záujmov členov v rámci spolupráce s SolarPower Europe (Brusel)
 • Spoločný postup voči energetickým firmám, či štátnej správe
 • Pripomienkovanie programu Zelená domácnostiam (SIEA)
 • Aktívna účasť na konferenciách doma aj v zahraničí
 • Člen Hospodárskeho výboru NR SR, RÚZ, Slovenskej klimatickej koalície
 • Mediálne aktivity v prospech FV a OZE
 • Verejné zhromaždenia, demonštrácie, petície, otvorené listy

NETWORKING

 • Pozvánky na podujatia organizované SAPI
 • Možnosť kontaktu členov prostredníctvom digitálej platformy
 • Prístup k informáciám o ostatných členoch SAPI
 • Výmena skúseností a spoločné riešenie problémov

ZÍSKANIE PRÍSTUPU NA DIGITÁLNU PLATFORMU

 • Každý mesiac prehľadný kalendár výrobcu - nezabudnete na nič dôležité
 • Materiály z konferencií a iných podujatí organizovaných SAPI
 • Každý mesiac prehľadný monitoring legislatívy od partnerskej kancelárie Poláček&Partners
 • Rozšírené informácie z legislatívy týkajúce sa fotovoltiky na Slovensku
 • Informácie o aktuálnych legislatívnych kampaniach - materiály na stiahnutie

SPRAVODAJ

 • Pravidelné zasielanie spravodaja s najnovšími informáciami o vývoji fotovoltiky na Slovensku i v zahraničí
 • Monitoring slovenskej i európskej politiky v oblasti fotovoltiky
 • Aktualizované informácie o aktivitách SAPI

OSTATNÉ VÝHODY

 • Tlačové vyjadrenia a pravidelné reakcie na aktuálne dianie
 • Konzultácie ohľadom pripravovaných alebo nových legislatívnych materiálov týkajúcich sa fotovoltiky
 • Zvýhodnené ceny na podujatia organizované SAPI a jej partnermi
 • Zvýhodnené ceny na produkty a služby partnerov SAPI
 • Jedinečné poistenie FV elektrárne spoločnosťou Respect Slovakia

Prihláška

Členské pre rok 2024 je nastavené takto:

 • samosprávy a neziskové organizácie - 200 EUR/rok
 • v najnižšej kategórii obratu do 200.000 EUR - 400 EUR/rok
 • v kategórii obratu 200.000 až 400.000 EUR - 600 EUR/rok
 • v kategórii obratu 400.000 až 600.000 EUR - 800 EUR/rok
 • v kategórii obratu 600.000 až 1.000.000 EUR - 1000 EUR/rok
 • v kategórii obratu nad 1.000.000 EUR - 1500 EUR/rok.

Uvedené sumy sú bez DPH. SAPI je platcom DPH.

Na účel výpočtu členského sa posudzuje obrat z obchodnej činnosti bez zohľadňovania, v akom odvetví bol dosiahnutý; pričom do obratu sa započítajú len účtovné položky "Tržby za tovar, výrobky a služby" a "Ostatné prevádzkové výnosy".

ONLINE PRIHLÁŠKA verzia na tlač

Stanovy

Aktuálne stanovy SAPI ku dňu 1.11.2019 boli schválené a registrované v registri všeobecnej vnútornej správy na MV SR.

Aktuálne platné stanovy ku dňu 1.11.2019 na stiahnutie vo formáte PDF: Stanovy SAPI 11/2019

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek