Výhody členstva SAPI

Legislatíva

Získajte prehľad o zmenách v energetických zákonoch vďaka pravidelnému monitoringu legislatívy a možnosť odbornej konzultácie a pripomienkovania.

Biznis

Využite nielen zverejnenie vašej spoločnosti a kontaktných údajov na stránke SAPI, ale aj prístup na digitálnu platformu na nadviazanie nových obchodných väzieb.

Spolupráca

Okrem možnosti nominácie zástupcu do pracovnej skupiny SAPI získate možnosť nadviazať bližšie väzby s partnermi našej organizácie zo SR, ČR a zvyšku Európy.

Podujatia

Vďaka členstvu získate exkluzívne zľavy na podujatia organizované SAPI, vrátanie konferencií, seminárov a školení inštalatérov, spolu s prednostnou možnosťou stať sa partnerom podujatí.

Informácie

Získajte čerstvé informácie o aktuálnom dianí z prostredia energetiky a legislatívnych zmenách, ktoré môžu ovplyvniť vaše podnikanie. Naši členovia ich dostávajú formou privátnych spravodajov alebo na odborných podujatiach, z ktorých vyhotovujeme záznamy.

Prestíž

Získajte možnosť stať sa „Odporúčaným realizátorom FVE“ a zvýšte svoje postavenie na rozrastajúcom sa trhu s obnoviteľnými zdrojmi.

TYPY ČLENSTVA

Samosprávy a neziskové organizácie Člen do obratu 1 000 000 € Člen nad obrat 1 000 000 € VIP partner

1

Samosprávy a neziskové organizácie

registrácia verzia na tlač
 • Prístup na digitálnu platformu SAPI: spravodaje, záznamy z podujatí, dokumenty, kalendár výrobcov
 • Možnosť poradenstva a odborných konzultácií ohľadne legislatívy, podnikateľského prostredia a energetickej politiky
 • Pravidelný monitoring legislatívy od Poláček&Partners
 • Zvýhodnené ceny na všetky podujatia organizované SAPI a na podujatia, ktorých partnerom je SAPI
 • Pravidelný informačný servis o novinkách v oblasti energetiky: technológií, legislatívy, energetickej politiky
 • Automatické umiestnenie loga spoločnosti a kontaktných údajov v sekcii "Naši členovia" na webe SAPI
 • 10 % zľava na školenie inštalatérov FV + FT

2

Člen do obratu 1 000 000 €

registrácia verzia na tlač
 • Možnosť získať ocenenie "Odporúčaný realizátor FVE" - podmienkou je uzatvorenie písomnej dohody o dodržiavaní Kódexu inštalatéra FVE
 • Možnosť navrhnúť zástupcu do niektorej z pracovných skupín (vplyv na tvorbu legislatívy a dianie v energetike SR)
 • Prednostné právo stať sa sponzorom/partnerom podujatí organizovaných SAPI s možnosťou komerčnej prednášky

3

Člen nad obrat 1 000 000 €

registrácia verzia na tlač
 • Pravidelný monitoring dotačných programov a možnosť ich pripomienkovania

4

VIP partner (max. 5)

registrácia verzia na tlač
 • Bezplatný vstup na všetky podujatia v rámci SAPI Biznis Tuesdays pre 3 osoby partnera, umiestnenie firemného loga na prezentačných materiáloch
 • Partnerstvo na SAPI Energy Conference 2024 v pozícii "Vystavovateľ" v hodnote 3.500 EUR (zahŕňa 2 vstupy a všetky výhody tohto partnerstva), ktorú je možné využiť na upgrade na hlavného alebo generálneho partnera
 • Bezplatný online prístup na SAPI Energy Conference 2024 pre 5 osôb partnera
 • Umiestnenie firemného loga na hlavnej stránke webu SAPI (v karuseli)
 • Umiestnenie firemného loga v každom privátnom a všeobecnom spravodaji SAPI
 • Možnosť natočiť 1 epizódu podcastu "Energia zajtrajška" v dĺžke max. 30 min. v oblasti, ktorá sa týka pôsobenia člena
 • Propagácia aktivít člena v oblasti OZE a udržateľnosti - 2 dedikované články vo všeobecnom newsletteri, 1 článok v sekcii "príklady dobrej praxe" na webe SAPI a na LinkedIn stránke
 • Zľava 100% na cenu školenia inštalatérov FV + FT pre 1 osobu partnera

Stanovy


Aktuálne stanovy SAPI ku dňu 1.11.2019 boli schválené a registrované v registri všeobecnej vnútornej správy na MV SR.

Aktuálne platné stanovy ku dňu 1.11.2019 na stiahnutie vo formáte PDF: Stanovy SAPI 11/2019