ČlenstvoPrečo sa stať členom

Jediným pravidelným zdrojom príjmu SAPI je členské, z ktorého vychádzame pri plánovaní aktivít na každý nasledujúci rok. Od založenia SAPI výrazne vzrástol počet aktivít, kým príjmy ostali prakticky rovnaké.

V záujme ďalšieho skvalitňovania našej činnosti a poskytovania služieb sme stále otvorení ďalším novým členom. Chceli by sme sa viac venovať propagácii OZE a uskutočniť množstvo ďalších projektov, ktoré by nás aj Vás a Vaše podnikanie posunuli. Sme presvedčení, že aj odvedená práca v prospech OZE a fotovoltiky, ktorú môžete nájsť na našich stránkach, či pravidelne v médiách, Vás presvedčí, aby ste sa pridali k nám. Počas svojej existencie sme zaznamenali množstvo úspechov a budeme radi, ak našu prácu oceníte členstvom v SAPI.

REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV ČLENOV

 • Pravidelný monitoring a pripomienkovanie všetkých právnych noriem, ktoré sa týkajú podnikania v OZE
 • Príprava stanovísk a ich prezentácia na úrovni príslušných úradov – MH SR, NR SR, ÚRSO, MŽP, OKTE, SEPS, EÚ ai.
 • Prezentácia a presadzovanie záujmov členov v rámci spolupráce s SolarPower Europe (Brusel)
 • Spoločný postup voči energetickým firmám, či štátnej správe
 • Pripomienkovanie programu Zelená domácnostiam (SIEA)
 • Aktívna účasť na konferenciách doma aj v zahraničí
 • Člen Hospodárskeho výboru NR SR, RÚZ, Slovenskej klimatickej koalície
 • Mediálne aktivity v prospech FV a OZE
 • Verejné zhromaždenia, demonštrácie, petície, otvorené listy

NETWORKING

 • Pozvánky na podujatia organizované SAPI
 • Možnosť kontaktu členov prostredníctvom členskej zóny
 • Prístup k informáciám o ostatných členoch SAPI
 • Výmena skúseností a spoločné riešenie problémov

ZÍSKANIE PRÍSTUPU DO ČLENSKEJ ZÓNY

 • Každý mesiac prehľadný kalendár výrobcu - nezabudnete na nič dôležité
 • Materiály z konferencií a iných podujatí organizovaných SAPI
 • Každý mesiac prehľadný monitoring legislatívy od partnerskej kancelárie Poláček&Partners
 • Rozšírené informácie z legislatívy týkajúce sa fotovoltiky na Slovensku
 • Informácie o aktuálnych legislatívnych kampaniach - materiály na stiahnutie

SPRAVODAJ

 • Pravidelné zasielanie spravodaja s najnovšími informáciami o vývoji fotovoltiky na Slovensku i v zahraničí
 • Monitoring slovenskej i európskej politiky v oblasti fotovoltiky
 • Aktualizované informácie o aktivitách SAPI

OSTATNÉ VÝHODY

 • Tlačové vyjadrenia a pravidelné reakcie na aktuálne dianie
 • Konzultácie ohľadom pripravovaných alebo nových legislatívnych materiálov týkajúcich sa fotovoltiky
 • Zvýhodnené ceny na podujatia organizované SAPI a jej partnermi
 • Zvýhodnené ceny na produkty a služby partnerov SAPI
 • Jedinečné poistenie FV elektrárne spoločnosťou Respect Slovakia

Odbremeňujeme členov od sledovania legislatívnych povinností a ich zmien, pretože ich pravidelne mapujeme. Kľúčom k tomu, že sme stále tu je mimoriadne pozorné nakladanie s financiami.

Veľmi dôležitá je dôvera a vytrvalosť členov zostať s nami. Ďakujeme.

Prihláška

Členské pre rok 2020 je nastavené takto:

 • v najnižšej kategórii obratu do 200.000 EUR ročne 200 EUR/rok
 • v kategórii obratu 200.000 až 1.000.000 EUR ročne 600 EUR/rok
 • v kategórii obratu nad 1.000.000 EUR ročne 800 EUR/rok.

Uvedené sumy sú bez DPH. SAPI je platcom DPH.

Na účel výpočtu členského sa posudzuje obrat spoločnosti dosiahnutý v činnostiach súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

SAPI je záujmovým a neziskovým združením právnických osôb vykonávajúcich činnosti v oblasti fotovoltického priemyslu a OZE. Z tohto dôvodu nemôže združovať fyzické osoby, len riadnych členov s hlasovacím právom.

Vzhľadom na rastúci podiel fotovoltických elektrární aj na menších objektoch, či rodinných domoch a taktiež záujem súkromných majiteľov o členstvo a informácie v našom združení sme sa rozhodli upraviť stanovy tak, aby sme boli schopní prijať medzi nás aj širšiu verejnosť.

Podporovatelia majú právo na:

 • informácie o aktivitách združenia a dianí v oblasti OZE (privátny spravodaj SAPI),
 • každomesačný kalendár výrobcu o povinnostiach, ktoré treba splniť v nadchádzajúci mesiac,
 • výhodné poistenie svojej strešnej inštalácie od spoločnosti Respect Slovakia s.r.o.,
 • sledovanie a pripomienkovanie legislatívy OZE prostredníctvom SAPI,
 • poradenstvo,
 • pravidelné informácie ohľadom programu Zelená domácnostiam,
 • zastupovanie a tlmočenie požiadaviek inštalatérov/majiteľov voči SIEA,
 • presadzovanie legislatívy na budovanie FV systémov bez podpory tak, aby trh na Slovensku fungoval kontinuálne, nie len počas obdobia dotácií

Príspevky sú určené nasledovne:

 • SZČO - inštalatéri 70,- eur bez DPH/ročne.
 • majitelia FV inštalácie do 10 kW - 20 eur bez DPH/ročne,
 • majitelia FV inštalácie od 10 kW do 30 kW - 40 eur bez DPH/ročne

Sympatizanti majú právo na:

 • informácie o aktivitách združenia a dianí v oblasti OZE (privátny spravodaj SAPI),
 • sledovanie a pripomienkovanie legislatívy OZE prostredníctvom SAPI,
 • poradenstvo.

Príspevky sú určené nasledovne:

 • študenti - 10 eur bez DPH/ročne.
 • iné – individuálne.

V prípade záujmu nám zašlite elektronicky ŽIADOSŤ S PRÍLOHAMI.

Vašu žiadosť sa budeme snažiť posúdiť do 7 dní.

Staňte sa súčasťou slnečnej rodiny SAPI a získajte informačnú výhodu a zázemie silnej organizácie, ktorá háji Vaše záujmy.


Okrem zaslania vyplnenej prihlášky emailom, ktorá slúži na hlasovanie o Vašom členstve členom Výkonného výboru SAPI, je potrebné vyplniť aj elektronickú prihlášku. Bez tohto kroku Vám nevieme sprístupniť členskú zónu.

Stanovy

Aktuálne stanovy SAPI ku dňu 1.11.2019 boli schválené a registrované v registri všeobecnej vnútornej správy na MV SR.

Aktuálne platné stanovy ku dňu 1.11.2019 na stiahnutie vo formáte PDF: Stanovy SAPI 11/2019

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek