Štúdie a analýzyAnalýza veterno-energetického potenciálu na Slovensku okt 2022 (interný dokument) Štúdia rozvoja veternej energetiky na Slovensku bariéry a odporúčania okt 2022 .pdf Rooftop Photovoltaic Energy Potential in Slovakia mar 2023 .pdf Slovak Renewable Electricity Market Report mar 2023 .pdf Kódex inštalatéra FVE mar 2023 .pdf

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek