Štúdie a analýzySlovak Market Outlook for Renewables 2023 apr 2024 .pdf Prírucka pre prípravu, výstavbu a prevádzku Lokálneho zdroja 06/2022 (interný dokument) Štúdia rozvoja OZE ako súčasti udržateľného vykurovania na Slovensku nov 2023 .pdf Analýza veterno-energetického potenciálu na Slovensku 10/2022 (interný dokument) Štúdia rozvoja veternej energetiky na Slovensku bariéry a odporúčania 10/2022 .pdf Rooftop Photovoltaic Energy Potential in Slovakia 03/2023 .pdf Slovak Renewable Electricity Market Report 03/2023 .pdf Kódex inštalatéra FVE 03/2023 .pdf

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek