PoslaniePoslanie a aktivity

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je mimovládne profesionálne záujmové združenie, ktorého hlavným poslaním je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku.

Od svojho založenia v roku 2010 SAPI aktívne participuje na tvorbe, pripomienkovaní a schvaľovaní legislatívy v oblasti energetiky s dôrazom na rozvoj OZE. Na domácej úrovni zastupujeme sektor obnoviteľných zdrojov pri rokovaniach s inštitúciami ako MH SR, ÚRSO, OKTE, SEPS a NR SR. Pravidelne tiež komunikujeme s distribučnými spoločnosťami a s médiami. Zároveň je SAPI aktívna aj v európskych organizáciách a odvetvových štruktúrach (sme členom asociácií SolarPower Europe a WindEurope) a spolupracuje s Bruselom. 

OZE

V SAPI neustále sledujeme aktuálne dianie v legislatíve a svojich členov informujeme o všetkých zmenách prostredníctvom spravodajov. V spolupráci s našimi partnermi pripravujeme právne analýzy vždy, keď si to situácia vyžaduje.

Popri sledovaní legislatívnych procesov sa v SAPI venujeme aj školeniam svojich členov a záujemcov z radov podnikateľov, inštalatérov, či záujemcov o fotovoltiku. Asociácia organizuje ako jediná na Slovensku špecializované podujatia zamerané výhradne na fotovoltiku a OZE, pričom jej zástupcovia pravidelne prednášajú na domácich aj zahraničných konferenciách, pripravujú odborné stanoviská napríklad aj pre poslancov NR SR a sú špičkou vo svojom odbore.

Naše ciele

Našim prvoradým cieľom je, aby obnoviteľné zdroje energie boli na Slovensku vnímané ako dôležitá súčasť energetického mixu a aby výrobcovia z OZE nečelili diskriminačným a neférovým praktikám zo strany štátu alebo distribučných spoločností. Sme pevne presvedčení o dôležitosti a správnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie, obzvlášť v kontexte stále sa prehlbujúcej klimatickej krízy. V SAPI veríme, že využívanie OZE prinesie obyvateľom Slovenska tak ekologické ako aj ekonomické a sociálne výhody.

SAPI obhajuje a podporuje predovšetkým:

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek