Ciele a aktivity klastraCiele klastra

Klastrová organizácia si v rámci stratégie svojho rozvoja vytýčila nasledovné ciele:

Aktivity klastra

V spolupráci s domácimi výskumno-vývojovými partnermi a partnermi verejnej správy už v súčasnosti vyvíja klaster viaceré aktivity a ďalšie plánuje vyvíjať do budúcnosti na dosiahnutie svojich cieľov.

Spolupráca so SIEA:

Spolupráca s STU FEI:

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek