O klastriSAPI klaster obnoviteľnej energie bol založený v roku 2020 ako startup klaster so zameraním na rozširovanie a prepájanie znalostí a skúseností o efektívnom využívaní technológii obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rámci domény priemyslu pre 21.storočie. Klaster je záujmové združenie právnických osôb, ktoré má v súčasnosti viac ako 95 aktívnych členov - podnikateľských subjektov v segmente malých a stredných podnikov pôsobiacich v odvetví OZE a viacerých partnerov štátnej správy a tiež výskumné, vývojové a vzdelávacie inštitúcie.

Činnosť klastra nadväzuje na aktivity Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá bola založená v roku 2010 ako záujmové združenie reprezentujúce odvetvie fotovoltiky a OZE. SAPI sa medzičasom stala najväčšou a najvýznamnejšou asociáciou OZE na Slovensku, ktorá je pravidelným partnerom štátnych organizácií pri diskusiách o energetickej politike.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek