Školenia inštalatérov OZEOdborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja


Na tomto školení pripravila SAPI s odbornými školiteľmi do praxe už viac ako 500 inštalatérov na Slovensku.

SAPI získalo spolu so spoločnosťou THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. akreditáciu na vzdelanie s názvom „Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja”. Osvedčenie MH SR je zavedené zákonom 309/2009 Z.z. v § 13a od roku 2011 a tiež je vyžadované na základe na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES. Novelou zákona o podpore OZE a KVET (pod číslom 382/2013 Z.z.) sa v § 4a zaviedla povinnosť predložiť pri pripojení Malého zdroja (definícia v energetickom zákone a zákone o podpore OZE a KVET) toho osvedčenie. Inak regionálne distribučné spoločnosti nepripoja Malý zdroj a nenainštalujú meranie a rozpojovacie zariadenie. 


Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.


Toto školenie má dva moduly:

  1. Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov.

  2. Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov.

Osvedčenie má číslo: POA: 3358/2013/139/1 zo dňa 30. 12. 2013 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:

  1. Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;

  2. V prípade záujmu o osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.

Prípadný záujemca o školenie, preskúšanie a následne aj osvedčenie MH SR sa môže registrovať. Školenie sa koná, ak je dostatočný počet záujemcov. Predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov.


Formulár na prihlasovanie


Odborní garanti projektu: Pavel Šimon a Alfréd Gottas.

Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678

Juraj Vozár, Vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 645 316

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov – http://www.energiaweb.sk/energeticke_mapy/mapa-instalaterov-oze/


Školenie prebieha v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.


Ceny za školenie sú:

Typ školenia

Dĺžka

Cena za školenie (s DPH)

Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR (s DPH)

Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov

2 dni

280,00 EUR

240,00 EUR

Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov

2 dni

280,00 EUR

240,00 EUR

Kombinovaný modul FV+FT

3 dni

390,00 EUR

350,00 EUR

Zrejme ako jediný subjekt sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.


V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne.

Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.


Tešíme sa na vás a odovzdáme vám najlepšie skúsenosti z praxe


.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek