Školenia inštalatérov OZEOdborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja


Na tomto školení pripravila SAPI s odbornými školiteľmi do praxe už viac ako 500 inštalatérov na Slovensku.

Formulár na prihlásenie k budúcej účasti

SAPI získalo spolu so spoločnosťou THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. akreditáciu na vzdelanie s názvom „Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja”. Osvedčenie MH SR je zavedené zákonom 309/2009 Z.z. v § 13a od roku 2011 a tiež je vyžadované na základe na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES. Novelou zákona o podpore OZE a KVET (pod číslom 382/2013 Z.z.) sa v § 4a zaviedla povinnosť predložiť pri pripojení Malého zdroja (definícia v energetickom zákone a zákone o podpore OZE a KVET) toho osvedčenie. Inak regionálne distribučné spoločnosti nepripoja Malý zdroj a nenainštalujú meranie a rozpojovacie zariadenie. 


Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.


Toto školenie má dva moduly:

  1. Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov.

  2. Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov.

Osvedčenie má číslo: POA: 3358/2013/139/1 zo dňa 30. 12. 2013 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:

  1. Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;

  2. V prípade záujmu o osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.

Prípadný záujemca o školenie, preskúšanie a následne aj osvedčenie MH SR sa môže registrovať. Školenie sa koná, ak je dostatočný počet záujemcov. Predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov.

Formulár na prihlasovanie


Odborní garanti projektu: Pavel Šimon a Alfréd Gottas.

Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678

Juraj Vozár, Vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 645 316

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov – http://www.energiaweb.sk/energeticke_mapy/mapa-instalaterov-oze/


Školenie prebieha v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.


Ceny za školenie sú:

Typ školenia

Dĺžka

Cena za školenie (s DPH)

Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR (s DPH)

Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov

2 dni

280,00 EUR

240,00 EUR

Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov

2 dni

280,00 EUR

240,00 EUR

Kombinovaný modul FV+FT

3 dni

390,00 EUR

350,00 EUR

Zrejme ako jediný subjekt sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.


V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne.

Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.


Tešíme sa na vás a odovzdáme vám najlepšie skúsenosti z praxe.

Formulár na prihlasovanie

Vážení držitelia osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, 


od začiatku roka 2014 mnoho z vás v súlade s paragrafom 13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, získalo Osvedčenie pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES. Toto osvedčenie má, podľa odseku 7 hore uvedeného paragrafu, platnosť 5 rokov a je možné ho jedenkrát predĺžiť o 5 rokov. Podmienkou predĺženia je účasť držiteľa osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave. 


Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu v spolupráci s Thermo/Solar Žiar s.r.o. organizuje aktualizačnú odbornú prípravu inštalatérov fototermiky/fotovoltiky v termínoch:


Dátum

Čas

Modul

Cena s DPH

Prihlásenie do

Úhrada do

Počet účastníkov

13.02.2019

8.00 – 12.00

Fototermika

120.00 EUR


33

13.02.2019

12.00 – 16.00

Fotovoltika

120.00 EUR


40

12.03.2019

8.00 – 12.00

Fototermika

120.00 EUR


5

12.03.2019

12.00 – 16.00

Fotovoltika

120.00 EUR


5

10.04.20198.00 - 12.00Fototermika120.00 EUR


10.04.201912.00 - 16.00Fotovoltika120.00 EUR


11.06.20198.00 - 12.00Fototermika120.00 EUR


11.06.201912.00 - 16.00Fotovoltika120.00 EUR


18. - 19.09.20198.00 - 12.00Fototermika240.00 EURriadne
22
19. - 20.09.201912.00 - 16.00Fotovoltika240.00 EURriadne
35
14.10.20198.00 - 12.00Fototermika120.00 EUR......13
14.10.201912.00 - 16.00Fotovoltika120.00 EUR......16

V cene je zahrnutý aj študijný materiál a občerstvenie počas podujatia. 


Ak máte záujem o absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy je potrebné sa prihlásiť na adrese skolenia@thermosolar.sk na jeden z v tabuľke uvedených termínov. Prihláška musí obsahovať kópiu Vášho platného osvedčenia a Vaše fakturačné údaje. Následne Vám bude zaslaná zálohová faktúra na zaplatenie poplatku. Počas podujatia obdržíte daňový doklad na uhradenú sumu. V prípade, že by ste uhrádzali jedným prevodom poplatok za viac modulov a/alebo viac účastníkov, je toto potrebné uviesť v správe pre prijímateľa. 


Poplatok nie je možné platiť v hotovosti počas podujatia! S ohľadom na vysoký záujem a kapacitné možnosti bude účasť na aktualizačnej odbornej príprave umožnená iba záujemcom, ktorí uhradia poplatok najneskôr do termínu uvedeného v tabuľke. V prípade, že prihlásený záujemca nebude mať účasť v tomto termíne uhradenú, bude zo seminára vylúčený a jeho miesto ponúknuté ďalšiemu prihlásenému záujemcovi v poradí. 


Takto vyradený záujemca sa, samozrejme, môže prihlásiť na ďalší termín aktualizačnej odbornej prípravy v priebehu roka 2019. 


Toto prvé preškolenie je hlavne na pozvánky a budeme robiť ďalšie. Tak aby sme priebežne preškolili všetkých, ktorí potrebujú mať včas potvrdené predĺženie platnosti.


Členom SAPI, ktorí sa preškolenia zúčastnia, bude poskytnutá zľava z poplatku za členské na ďalší rok vo výške 10%.


Príďťe sa preškoliť k nám, získate množstvo praktických rád od lídrov na trhu, aktuálne legislatívne novinky a skúsených lektorov z praxe.


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek