Školenia inštalatérov OZENa tomto školení pripravila SAPI s odbornými školiteľmi do praxe už viac ako 500 inštalatérov na Slovensku.


Aktuálne:

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Vás pozývajú na školenie v rámci vzdelávacieho programu „Odborná príprava pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie“. Účelom tohto školenia je získanie Osvedčenia oprávňujúceho na inštaláciu fototermických a fotovoltických systémov v rámci projektu Zelená domácnostiam.


Školenia sa uskutočnia prezenčnou formou v areáli Thermosolar Žiar v termínoch:


Aktuálne termíny na október, november a december sú zaplnené (upravené 28. 9. 2022). 

Požiadame záujemcov o absolvovanie školenia nech sa zaregistrujú do formulára nižšie. Záujemcov budeme postupne vybavovať a pošleme im potvrdenie termínu a podrobnosti v priebehu nasledujúcich týždňov.

Ďalší termín je v procese rokovania s MH SR (predpokladáme termín v januári 2023).


V zmysle podmienok vzdelávacieho programu je potrebné, aby ste počas školenia mali k dispozícií študijný materiál. Ten budeme distribuovať po zaplatení účastníckeho poplatku prostredníctvom Slovenskej pošty ako obyčajnú zásielku. Z toho dôvodu od Vás potrebujeme presnú poštovú adresu, na ktorú požadujete poslať študijný materiál.

Prihlásiť sa na toto školenie je možné prostredníctvom formulára: http://goo.gl/IlcHdF

V prípade, že viete o záujemcoch o osvedčenie MH SR, informujte ich, prosíme.

Formulár na prihlásenie k budúcej účasti

SAPI získalo spolu so spoločnosťou THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. akreditáciu na vzdelanie s názvom „Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja”. Osvedčenie MH SR je zavedené zákonom 309/2009 Z.z. v § 13a od roku 2011 a tiež je vyžadované na základe na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES. Novelou zákona o podpore OZE a KVET (pod číslom 382/2013 Z.z.) sa v § 4a zaviedla povinnosť predložiť pri pripojení Malého zdroja (definícia v energetickom zákone a zákone o podpore OZE a KVET) toho osvedčenie. Inak regionálne distribučné spoločnosti nepripoja Malý zdroj a nenainštalujú meranie. 

Čo nie je účelom tohto školenia:

Vyškoliť elektrotechnikov s § 22 či § 24. Na realizáciu samotnej FVZ či FVE (Malý zdroj, Lokálny zdroj a iné FV inštalácie) je nevyhnutné aby inštalačná firma (napr. Zhotoviteľ v ZelenaDomacnostiam.sk) mala aj tieto odbornosti.


Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.


Toto školenie má dva moduly:

  1. Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov.

  2. Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov.

Osvedčenie má číslo: POA: 3358/2019/65/1 zo dňa 3. 7. 2019 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:

  1. Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;

  2. V prípade záujmu o osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.

Prípadný záujemca o školenie, preskúšanie a následne aj osvedčenie MH SR sa môže registrovať. Školenie sa koná, ak je dostatočný počet záujemcov. Predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov.

Formulár na prihlasovanie


Odborní garanti projektu: Pavel Šimon a Alfréd Gottas.

Pavel Šimon, Pavel@pavel-simon.com, tel. 0917 714 678

Juraj Vozár, Vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 645 316

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov – http://www.energiaweb.sk/energeticke_mapy/mapa-instalaterov-oze/


Školenie prebieha v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.


Ceny za školenie sú:

Typ školenia

Dĺžka

Cena za školenie (s DPH)

Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR (s DPH)

Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov

1 dni

340,00 EUR

300,00 EUR

Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov

1 dni

340,00 EUR

300,00 EUR

Kombinovaný modul FV+FT

2 dni

470,00 EUR

420,00 EUR

Zrejme ako jediný subjekt sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.

Cena zahŕňa školenie, študijný materiál a nevyhnutnú administratívu.


V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne.

Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.


Tešíme sa na vás a odovzdáme vám najlepšie skúsenosti z praxe.

Formulár na prihlasovanie

Vážení držitelia osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, 


od začiatku roka 2014 mnoho z vás v súlade s paragrafom 13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, získalo Osvedčenie pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES. Toto osvedčenie má, podľa odseku 7 hore uvedeného paragrafu, platnosť 5 rokov a je možné ho jedenkrát predĺžiť o 5 rokov. Podmienkou predĺženia je účasť držiteľa osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave. 


Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu v spolupráci s Thermo/Solar Žiar s.r.o. organizuje aktualizačnú odbornú prípravu inštalatérov fototermiky/fotovoltiky v termínoch:


Dátum

Čas

Modul

Cena s DPH

Prihlásenie do

Úhrada do

Počet účastníkov

4.12.2020
8.00 - 11.00Fototermika120.00 EUR
4.12.2020
11.15 - 13.15
Fotovoltika120.00 EUR......

Školenie bude prebiehať online formou. Cena je stále rovnaká: 120 € s DPH za jednu časť. Registrácia je možná stále rovnako.

V cene je zahrnutý aj študijný materiál a občerstvenie počas podujatia. 


Ak máte záujem o absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy je potrebné sa prihlásiť na adrese skolenia@thermosolar.sk na jeden z v tabuľke uvedených termínov. Prihláška musí obsahovať kópiu Vášho platného osvedčenia a Vaše fakturačné údaje. Následne Vám bude zaslaná zálohová faktúra na zaplatenie poplatku. Počas podujatia obdržíte daňový doklad na uhradenú sumu. V prípade, že by ste uhrádzali jedným prevodom poplatok za viac modulov a/alebo viac účastníkov, je toto potrebné uviesť v správe pre prijímateľa. 


Poplatok nie je možné platiť v hotovosti počas podujatia! S ohľadom na vysoký záujem a kapacitné možnosti bude účasť na aktualizačnej odbornej príprave umožnená iba záujemcom, ktorí uhradia poplatok najneskôr do termínu uvedeného v tabuľke. V prípade, že prihlásený záujemca nebude mať účasť v tomto termíne uhradenú, bude zo seminára vylúčený a jeho miesto ponúknuté ďalšiemu prihlásenému záujemcovi v poradí. 


Takto vyradený záujemca sa, samozrejme, môže prihlásiť na ďalší termín aktualizačnej odbornej prípravy v priebehu roka 2019. 


Toto prvé preškolenie je hlavne na pozvánky a budeme robiť ďalšie. Tak aby sme priebežne preškolili všetkých, ktorí potrebujú mať včas potvrdené predĺženie platnosti.


Členom SAPI, ktorí sa preškolenia zúčastnia, bude poskytnutá zľava z poplatku za členské na ďalší rok vo výške 10%.


Príďťe sa preškoliť k nám, získate množstvo praktických rád od lídrov na trhu, aktuálne legislatívne novinky a skúsených lektorov z praxe.


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek