Veterná energia#podpormevietor

Veterná energia nie je iba energiou budúcnosti, ale aj súčasnosti. Globálne sa veterné elektrárne zaraďujú medzi obnoviteľnými zdrojmi energií, čo sa týka výroby elektriny, na druhé miesto hneď za vodnými elektrárňami. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) zaznamenali v roku 2020 dokonca najväčší rast vyrobenej elektriny spomedzi všetkých technológií.

Na Slovensku je to inak

Celospoločenským prínosom veterných elektrární nie je iba to, že na rozdiel od uhoľných a paroplynových elektrární neprodukujú emisie spôsobujúce globálne otepľovanie. Raketový vývoj samotnej technológie z nich dnes spravil aj jednu z najlacnejších technológií na výrobu elektriny.

Napriek tomu máme na Slovensku iba 4 veterné elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 3 MW. Od roku 2004 sa u nás nepostavila jediná veterná elektráreň, čo je spôsobené najmä legislatívnymi bariérami, ale aj nedôverou verejnosti voči technológii, ktorá patrí medzi jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich aj v okolitých krajinách.

Krajina

Veterné elektrárne – inštalovaný výkon (MW)

Nárast

 

2021

2022

 

Poľsko

6 347

7 864

24 %

Rakúsko

3 300

3 586

9 %

Česko

337

337

0 %

Maďarsko

329

329

0 %

Slovensko

3

3

0 %

Podporme vietor

Medzinárodná energetická agentúra očakáva, že už v roku 2027 sa stane veterná energia hlavným zdrojom elektriny v Európe. Už dnes pokrýva viac ako 17 % spotrebovanej elektriny v Európe. V individuálnych krajinách, ako je Dánsko (55 %), Írsko (34 %) či Portugalsko (26 %), je to už dnes ešte viac. Nie je to však iba o bezpečnej, lokálne vyrobenej elektrine nezávislej od dovozu paliva z konfliktných oblastí či od nespoľahlivých partnerov. Priemysel naviazaný na toto odvetvie energetiky generuje v Európe už dnes 300 000 pracovných miest a 37 mld. EUR hrubého domáceho produktu EÚ. Je načase, aby aj Slovensko dobehlo zameškané. Podporme vietor aj u nás.

Zistite viac o mýtoch a faktoch spojených s veternou energetikou na
#podpormevietor

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek