Odborné podujatia a webináre



Jedným z dôležitých poslaní SAPI je aj propagácia OZE na Slovensku. Okrem pravidelných mesačných mediálnych výstupov organizujeme aj iné podujatia.

Európske Solárne Dni sú najväčšou osvetovou kampaňou zameranou na využívanie solárnej energie v Európe, ktorá v ostatných ročníkoch dokázala osloviť stovky tisíc ľudí vo viac ako 20-tich štátoch. SAPI na príprave podujatia na Slovensku pravidelne a dlhodobo spolupracuje s SK REA, výsledkom čoho bývajú pravidelne série tlačových správ a niekoľko dní trvajúce podujatie v centre Bratislavy.

Stretnutia výrobcov


Špecializované semináre pre výrobcov


Pracovné raňajky s novinármi


Tlačové konferencie


Prednášky pre deti


Iné

Jedným z hlavných podujatí, ktoré SAPI organizuje v rámci svojej činnosti, je pravidelný výročný seminár s názvom "Fotovoltika a OZE". Jedná sa o celodenné podujatie špecializované na dianie v odvetví fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Prioritne sa venuje praktickým otázkam a súvisiacej legislatíve. Podujatie má už dlhoročnú tradíciu a neustále rozširujúce sa publikum. Niekoľkokrát boli spíkrami aj zahraniční hostia. Pravidelne sa zúčastňujú predstavitelia štátnej správy, distribučných spoločností, či zástupcovia Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu.

Malá výstava, ktorá sa snaží už 6 rokov prezentovať výrobcov a inštalatérov v oblasti fotovoltiky. SAPI, ako odborný garant tejto výstavy, zabezpečuje každoročne sprievodný program výstavy, kde vysvetľuje princípy fotovoltiky.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek