Vízia a poslanieVíziou klastra je zintenzívniť transfer zahraničných, resp. globálnych vedomostí a skúseností v sektore obnoviteľnej energetiky tak, aby tieto vedomosti a skúsenosti umožnili a zefektívnili aplikáciu pokročilých a inovatívnych technológií a technologických riešení v konkrétnych domácich podnikateľských projektoch.

Hlavným poslaním klastra je vytvorenie efektívnej platformy na prepájanie, komunikáciu a spoluprácu jednotlivých členov a partnerov klastra so zameraním na sektor obnoviteľnej energetiky. V aktivitách spadajúcich do činnosti klastrovej organizácie sú zahrnutí členovia SAPI ako podnikateľská sféra pôsobiaca v odvetví OZE, ďalej partneri z oblasti štátnej a verejnej správy a tiež výskumné, vývojové a vzdelávacie inštitúcie. Úlohou klastra je poskytovať týmto partnerom efektívny nástroj na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu pri realizácii projektov a implementácii inovatívnych technologických riešení v obnoviteľnej energetike. Klaster vyhľadá a prepája domáce a zahraničné organizácie a expertných partnerov s relevantným zameraním v jednotlivých projektoch, inovatívnych technológiách OZE a riešeniach v sektore obnoviteľnej energetiky.


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek