Digitálna platformaŠpecifický cieľ klastra :

Vytvorenie a prevádzka digitálnej platformy expertov a projektov

Využívanie digitálnej platformy vedie k efektívnemu prepájaniu záujmových skupín v rámci klastra a k rozširovaniu spolupráce s partnerskými organizáciami za účelom zjednodušenia komunikácie, zdieľania poznatkov a spolupráce. Digitálna platforma bude prepojená aj na zahraničné expertné siete a vedie tak k medzinárodnej spolupráci.


Prepájaním odborníkov sa vytvára expertná databáza, čím sa zefektívňuje práca na rôznych projektoch. Mapovanie organizácií a riešení, ktoré ponúkajú, vytvára obraz o celkových znalostných kompetenciách klastra. Platforma tak interaktívne mapuje prepojenia medzi organizáciami, odborníkmi a jednotlivými aktivitami.Ciele a využitie digitálnej platformy pre podporu aktivít klastra:

Mapovanie databázy odborníkov v rámci klastra a ich kompetencií, resp. znalostí

Mapovanie databázy partnerských organizácií a riešení, ktoré ponúkajú

Funkcionalita četu, ktorý umožňuje efektívnu komunikáciu medzi odborníkmi

Tvorba spoločných projektov, pracovných skupín a kooperácia v rámci nich

Tvorba podujatí a workshopov, so zdieľaním obsahu, prezentácií a videí

Kanál na správy, ktorý informuje užívateľov o novinkách z daného odvetvia

Zverejňovanie pracovných ponúk v rámci klastra (i v nadväznosti na projekty)

Funkcionalita mobilnej aplikácie s e-mailovými a push notifikáciami

Vytvorenie domovskej stránky so základnými informáciami o klastri


Medzinárodná spolupráca:

Platforma bude ďalej prepojená na obdobné iniciatívy v rámci V4 alebo EÚ

Do platformy budú prizvaní zahraniční odborníci

Aktivity v rámci klastra môžu byť zverejňované i na iných obdobných platformách v rámci EÚ

Platforma slúži ako efektívny nástroj na cezhraničný prenos know-how


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek