Digitálna platformaJedným zo špecifických cieľov klastra je vytvorenie a využívanie špecializovanej digitálnej platformy ako nástroja, ktorý umožní efektívne dosiahnuť ciele definované v rámci stratégie a zároveň vytvorí pridanú hodnotu pre jednotlivých členov a partnerov klastra.

Využívanie digitálnej platformy vedie k efektívnemu prepájaniu záujmových skupín v rámci klastra a k rozširovaniu spolupráce s partnerskými organizáciami za účelom zjednodušenia komunikácie, zdieľania poznatkov a spolupráce. Digitálna platforma bude prepojená aj na zahraničné expertné siete a vedie tak k medzinárodnej spolupráci.

Prepájaním odborníkov sa vytvára expertná databáza, čím sa zefektívňuje práca na rôznych projektoch. Mapovanie organizácií a riešení, ktoré ponúkajú, vytvára obraz o celkových znalostných kompetenciách klastra. Platforma tak interaktívne mapuje prepojenia medzi organizáciami, odborníkmi a jednotlivými aktivitami.

Ciele a využitie digitálnej platformy pre podporu aktivít klastra:

Medzinárodná spolupráca:

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek