Ďalšia (zbytočná) povinnosť

Pavel Šimon
14. 02. 2015Od nášho člena sme dostali podnet na ďalšiu nášľapnú minu v zákonoch okolo energetiky. Tento raz ide o zákon o regulácii sieťových odvetví č. 250/2012 Z.z. Konkrétne ide o povinnosti podľa § 22 ods. (4) písm. f) a h) o hlásenia v regulácii kvality. Výrobcovia (tu treba jednoznačne povedať čistý výrobca teda väčšina z vás) síce nepodliehajú regulácii kvality (viď § 22 ods. (1)), ale v následnom odseku (4) je použitý pojem regulovaný subjekt a to je aj výrobca. Pre členov sme pripravili vzor tlačiva na ÚRSO o to, že “nepredkladáte prehľad o vyplatených kompenzačných platbách a vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014.”. Vzor je na tomto odkaze: "Súkromný obsah: List na ÚRSO o regulácii kvality". Tlačivo je potreba poslať na ÚRSO do konca februára. Ako sme sa poučili z Akcie 1508, odporúčam to urobiť čím skôr a minimálne doporučeným listom. Tí čo máte blízko na úrad, radšej na podateľni s potvrdením vašej kópie.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek