SSE-D a "Dohoda o urovnaní"

Pavel Šimon
12. 02. 2015Na webe SSE-D a.s. sa objavila "Dohoda o urovnaní" viď: http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/sluzby_zakaznikom/firmy_a_organizacie/dokumenty_na_stiahnutie/dohoda_o_urovnani.pdf Mnohí z vás z regiónu patriaceho k SSE-D sa pýtajú či sa táto zmluva dá/má použiť v prebiehajúcej akcii 1508. Nakoľko sa však v súčasnosti ťažko dá v tejto spoločnosti dovolať tak sme oslovili SSE-D my. Jedna potešiteľná správa je, že sme dostali promptnú odpoveď, druhá je horšia - táto dohoda nemá nič spoločné s akciou 1508 a nie je nijako v tomto použiteľná. Celé stanovisko SSE-D, menovite riaditeľa sekcie Právne vám dávam na vedomie:

Dohoda o urovnaní, ktorá je zverejnená na webovej stránke, je striktne použitá len na tie prípady, keď výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, mal nárok na podporu doplatkom za obdobia pred príslušným kalendárnym rokom a tento nárok si uplatňuje resp. uplatnil v SSE-D, a.s. neskôr ako v kalendárnom roku vzniku nároku na Doplatok podľa zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (Zákon o podpore). Uvedená Dohoda o urovnaní sa vzťahuje len na výrobcov elektriny s právom na podporu doplatkom a nie na výrobcov elektriny, ktorí nárok na podporu stratili na príslušný kalendárny rok. Pre úplnosť uvádzam, že SSE-D, a.s. v žiadnom prípade nebude postupovať v rozpore so Zákonom o podpore a poskytovať podporu doplatkom subjektom, ktorí  nárok na podporu stratili na príslušný kalendárny rok, pre nesplnenie si zákonných povinností.

Touto cestou chcem aj poďakovať zástupcom za skorú odpoveď. .

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek