Závery z rokovania na MH SR

Pavel Šimon
01. 02. 2015V piatok sa cez Slovensko prehnala snehová kalamita, ale akoby vyčistila vzduch a cez víkend (aspoň tu na Liptove) je nádherné Slnko. V podstate perfektné "fotovoltické" počasie - chladno a ostré jasné Slnko na čistej oblohe. Ja pevne dúfam, že obrat v počasí bude nasledovaný aj obratom v Akcii 1508. V piatok okrem snehovej kalamity prebehlo avizované rokovanie na Ministerstve hospodárstva SR. A práve toto rokovanie sa tak trochu dá prirovnať zmene počasia. Ale aby som nevzbudil prílišný optimizmus, že sme akciu 1508 vyriešili, tak dobré to nie je. Dôležité bolo, že sme im dokázali, že z našej strany nejde o nejakú marketingovú kampaň, kde "reálne" porušenie zákona na strane výrobcov používame na vytvorenie nejakého generálneho "pardónu". Ešte nás všetkých čaká kus práce aby sme všetkým dokázali, že porušenie zákonov sa deje na strane distribučiek a úradu.  Článok je opäť dosť dlhý, preto ho prosím prečítajte celý a najmä záver. Ale poďme postupne a k detailom. Rokovania sa na strane MH SR zúčastnil Generálny riaditeľ sekcie energetiky p. Petrovič, riaditeľ Odboru energetickej a surovinovej politiky p. Jarábek a p. Novák z odboru energetickej a surovinovej politiky. Na našej strane sme boli len riaditeľka p. Galeková a ja. Kolega z výkonného výboru neprekonal snehovú kalamitu. Prvýkrát sa takéto rokovanie nenieslo v prezieravom duchu - "Myslíte si, že sme porušili zákon? Žalujte nás." Je však treba aj povedať, že skutočne aj MH SR zákon neprekračuje a náš cieľ rokovania bol nájsť riešenie, nie emotívne niekoho obviňovať. Na začiatku sme vysvetlili o čo nám ide, prečo si myslíme, že je porušovaný zákon - nie na strane výrobcov, ale na strane RDS a ÚRSO. Zástupcovia MH SR naše stanovisko vypočuli. Následne nám opätovne vysvetli fakt, že MH SR je síce tvorca zákonných návrhov v energetike, ale zákony prijíma parlament a nemajú právomoc zákony vysvetľovať. To môže u prijatých zákonov iba súd. Taktiež nám znovu zopakovali, že MH SR nie je nijakým spôsobom nadriadená ÚRSO a čo sa týka RDS, tak ich vplyv je malý a nepriamy. RDS sú 100 % dcérske spoločnosti energetík. Energetík, kde má MH SR 51 % podiel. Ale sú úplne manažérsky, ekonomicky aj personálne oddelené. Fakt, ktorý vieme a ani sa ho nepokúšame zmeniť. V ďalšej diskusii sme riešili detaily problematiky Akcie 1508, kde sme sa snažili druhej strane ukázať, že problém je v nesprávnych faktoch, a že tak ako to prezentoval predseda úradu. deň pred tým na rokovaní výboru NR SR, to v skutočnosti nie je pravda. No a v tejto diskusii sme na našej strane narazili na zistenie, ktoré zmenilo pohľad zástupcov MH SR. Keďže som videl, že sú jednoznačne presvedčení, že tí čo si porušili povinnosti sú výrobcovia, a RDS a úrad si "len" plnia povinnosti zo zákona, tak sme sa im snažili vysvetliť, ako to je so splnením povinnosti podľa § 4 ods. (2). písm. c). Vysvetľovali sme, že KAŽDÝ výrobca si svoje povinnosti splnil, viacerý niekoľko násobne. Už len podpisom zmluvy na doplatok a výkup elektriny na straty v roku 2014 bola povinnosť naplnená - oznámený zámer poberať podporu aj v ďalšom období. Taktiež množstvo dodanej elektriny bolo oznámené - podkladom pre tieto zmluvy sú cenové rozhodnutia, kde je tento údaj. Viacerí výrobcovia si svoju povinnosť splnili aj ďalším oznámením - na východe a západe špeciálne tlačivo - niektorí osobne na podateľni, iní doporučenou poštou, ďalší mailom a niektorí (chudáci) iba obyčajným listom. I napriek tomuto všetkému distribučky polovine výrobcov odopierajú podporu. Tu však nenastávalo pochopenie, že za: A. si výrobcovia naplnili povinnosť odovzdaním cenového rozhodnutia a podpisom zmluvy, B. že distribučky sú schopné odopierať podporu aj tým, ktorí preukázateľne svoju povinnosť duplicitne splnili špeciálnym oznámením. K bodu A. sa diskusia dostala k tomu, že toto môže rozhodnúť iba súd. Preto sme zástupcom oznámili, už sme sa obrátili na SOI, GP SR a PMÚ. Ale ani pri debate o tom, že distribučky v značnom množstve prípadov nechcú uznať doručené oznámenia, nebola na strane MH SR ochota uveriť, že to nie je len "náš marketing" ako odpútavať pozornosť. Veď ono je ťažko uveriť, že by si tri veľké spoločnosti dovolili buď mať taký neporiadok v evidencii, alebo dokonca klamať. Našťastie sme mali sebou aj papierový dôkaz, že je tomu skutočne tak. Mali sme písomnosti jedného nášho člena, ktorý už v januári 2014 zaslal tlačivo "Oznámenie ...", následne jej zaslal spolu s faktúrou (podstatne ťažší list podľa podacieho lístka). A aj napriek tomu mu bol zaslaný list s oznámením odopretia podpory. Pre mňa to bol veľmi podnetný moment, keď som videl, že ich istota, že "druhá strana" - distribučky -  sú nevinné a majú jasnú pravdu, sa zrazu rozsypala a zistili, že skutočnosť môže byť aj iná. Ako odznelo zo strany zástupcov MH SR - "sme prekvapení, že tu je skutočne odopieraná podpora niekomu, kto si povinnosť splnil". Od toho momentu naše tvrdenie, že nejde o jednotlivú výnimku, ale masový rozsah medzi poškodenými, mali úplne iný význam. Ešte sme sa dostali k jednému odhaleniu - pýtali sa nás, prečo teda ak výrobcovia naplnili povinnosť, prečo sa dovolávame prechodného ustanovenia podľa § 18e. Ak sme si istí, že sme zákona splnili, prečo riešime výnimku zo zákona. V tomto bode sme im vysvetlovali, že mi neargumentujeme LEN prechodným ustanovením, ale celkovo vysvetlením zákona. Prechodné ustanovenie § 18e je prvé, nie však jediné.A tu je pre mňa poučenie: naša argumentácia musí byť značne jednoduchšia, lebo väčšina ľudí číta a vníma iba začiatok.  K ďalším bodom a detailom sa dostane iba hŕstka odborníkov, ktorí sú nútení vidieť aj detaily. Zásadný problém celého rokovania na MH SR, je ten, že možnosti ministerstva sú značne obmedzené, môžu skôr pôsobiť ako iniciátor stretnutí a rokovaní. Pán generálny riaditeľ sľúbil, že záver z nášho rokovania predloží p. ministrovi a tiež že spracujú a zašlú nám odpoveď na náš list, ktorý už bol doručený.

Záver a ponaučenie

I napriek tomu, že sa nám podarilo zvrátiť presvedčenie zástupcov MH SR, že chyba je iba na strane výrobcov, tak sme ešte nevyhrali. Naopak musíme o to viac tlačiť na obe časti stratégieadministratívno-právne, spoločensko-politické.

Spoločensko-politické

Protest 5. 2. 2015: okrem toho, že sa zúčastníte a zoberiete si sebou odkaz na transparentoch podľa vlastného uváženia, tak každý kto si povinnosť splnil aj špeciálnym hlásením, zoberte si kópie sebou na protest a ak s vami budú novinári hovoriť - ukážte im, že máte potvrdenie duplicitného naplnenia povinnosti. Nech to vidia, nech začnú chápať, že skutočne tu ide o "hru" alebo aj podvod z druhej strany. Ak máte kontakt na média, ozvite sa im - či už im dáte kontakt na nás, alebo im popíšete váš pohľad.

Administratívno-právne

Tak ako SAPI vyzývalo, vyzýva a bude vyzývať - staňte sa aktívnou súčasťou. Zoberte si naše podania, upravte si ich na svoje podmienky a oznámte SOI, PMÚ aj prokuratúre (miestnej alebo generálnej), že vy ste tí poškodení. Uvedomte si, že vaše podania nemusia byť stopercentné, vy ste poškodení, vám berú protiprávne a preto je na strane úradov aby zistili všetky okolnosti, vy ste len ten, ktorý to spustí. Ak si nie ste istí, ktorý paragraf zákona, alebo ako sa presne zákon volá, nevadí. Napíšte a podajte, lebo bez začiatku (podanie na úrady) nemôže byť pokračovanie.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek