Čo môžme robiť ako postihnutí v Akcii 1508

O čo ide asi väčšina čitateľov tejto stránky vie. Tí čo sa sem dostali náhodou a nevedia či sa ich to týka, odkážem na túto stránku: Akcia 1508, kde si môžte prečítať a nájsť viac detailov.

Aktivity v tejto kauze môžme rozdeliť na dve zásadné skupiny: administratívno-právne, spoločensko-politické. Oba typy sa navzájom dopĺňajú a sú nevyhnutné pre riešenie. Ak sa veci budú riešiť len na jednotlivých úradoch a distribučkách, tie nebudú cítiť tlak a potrebu sa správať slušne a zákone. Ak bude zasa len tlak spoločenský s mediálnym pokrytím bez oficiálnych žiadostí, podaní žalôb a pod., vyše spomínané inštitúcie nebudú chápať, že sa ich to konkrétne týka a majú konať.

Spoločensko-politické aktivity

Prvá aktivita je medializácia rôznou formou: články na SAPI.sk, rozhovory a publicita v novinách, rádiu, televízii a iných médiach. Treba bežným nezainteresovaným občanom ukázať, že sa ich to týka. Že to nie je vec nejakých „solárnikov“ a už vôbec nie nejakého „zazobanca tam hore“. Je to o bežných majiteľoch rodiného domu, o malých podnikateľoch z celého Slovenska. O zamestnancoch v prepojených spoločnostiach. Šíriť tieto informácie kde sa dá, tak aby si ľudia napravili bežné povedomie – to sa nás netýka.

Ďalšou dôležitou aktivitou je organizovanie a veľká účasť na zhromaždeniach a stretnutiach. Tak ak sa dozviete, že SAPI (a/alebo niekto iný) niečo v tejto veci organizuje – zdieľajte, a najmä sa zúčastnite.

SAPI už zorganizovalo:

 • stretnutie výrobcov pred jednotlivými RDS (22. 12. 2014),
 • stretnutie na ZSDid a SSE-D (v druhom týždni januára),
 • stretnutie výrobcov elektriny z OZE a KVET (21. 1. 2014), kde sa zúčastnilo viac ako 175 výrobcov z rôznych druhov zdrojov,
 • A najmä pripravuje sa verejný protest výrobcov (v Bratislave jeden deň z 3. až 5. 2. 2015)

Preto opäť všetkých dotknutých vyzývame na účasť, podporu a zdieľanie – čím viac z postihnutých výrobcov, zamestnancov a rodinných príslušníkov príde, tým väčšia dôležitosť.

Administratívno-právne aktivity

V tejto časti je potreba množstve štátnych a aj súkromných inštitúcii dať najavo, že je tu problém, že došlo k porušeniu zákona a chceme – požadujeme – nápravu. Distribučky poukazovaním na nesplnenie povinností odvádzajú pozornosť od faktu, že si legislatívu vysvetľujú nesprávne a sami porušujú zákony. Na Slovensku máme našťastie viaceré orgány, ktoré môžu (musia) pomôcť pri prekračovaní zákona.

Niektoré aktivity môžu byť vykonané spoločne za všetkých výrobcov, niektoré však musí výrobca (aj poškodený) vykonať sám – individuálne. Spoločné aktivity koordinuje a vykoná SAPI. Finančné náklady na túto činnosť pokryje z vyzbieraného členského (viac tu). Preto znovu apelujeme na naše rozširovanie. Individuálne si musí aktivity poškodený riešiť a hradiť sám. Tu odporúčame (a s právnikmi koordinujeme) použiť najmä právnikov, ktorí majú prax v tomto obore. Na našom stretnutí sa predstavili p. Poláček (www.semancinpolacek.sk/sk/), sme v kontakte a konzultujeme tiež s p. Hanulákom z Capitol Legal Group s.r.o. Samozrejme výber aj iného právnika je na vás, len chceme upozorniť na podstatnú vec s ktorou máme (nepriame) skúsenosti – tá istá vec môže byť napísaná v trochu odlišnej paragrafovej verzii a súd môže rozhodnúť inak.

SPOLOČNÝ POSTUP (RIEŠI A KOORDINUJE SAPI SPOLOČNE PRE VŠETKÝCH):

 • Bola spracované právna analýza

Výsledky tejto analýzy boli prezentované aj na našom stretnutí. Na základe nej postupujeme ďalej.

 • Podanie na ústavný súd

Iniciovať konanie o nesúlade Zákona o podpore OZE s Ústavou SR a zrušenie sporných ustanovení. Súčasťou podania bude návrh na predbežné pozastavenie účinnosti sporných ustanovení zákona.

 • Podanie na prokuratúru vo veci kontroly zákonnosti

Pripraví a poddá SAPI, podanie bude zverejnené, tak ak ktokoľvek bude chcieť, môže ho tiež dať individuálne. Podanie bude odovzdané GP SR začiatkom budúceho týždňa.

 • Podanie na SOI vo veci správneho deliktu

Pripraví a poddá SAPI, podanie bude zverejnené, tak ak ktokoľvek bude chcieť, môže ho tiež dať individuálne. Podanie bolo odovzdané dnes 26. 1. 2015 – podrobnosti a vzor.

 • Podanie na ÚRSO vo veci správneho deliktu

Pripraví a poddá SAPI, podanie bude zverejnené, tak ak ktokoľvek bude chcieť, môže ho tiež dať individuálne. Podanie bude odovzdané  ÚRSO v budúcom týždni.

 • Rokovanie so štátom o riešeniach

Vedenie rokovaní so zástupcami PDS, ÚRSO, Ministerstva hospodárstva, Ministerstva poľnohospodárstva, NRSR; koordinácia postupu s inými asociáciami. O výsledkoch samozrejme budeme informovať 

 • Podanie na Protimonopolný úrad

Pripraví a poddá SAPI. Podanie bude dané začiatkom budúceho týždňa.

INDIVIDUÁLNY POSTUP (RIEŠI VÝROBCA INDIVIDUÁLNE S PRÁVNIKOM)

Pri individuálnych aktivitách si treba uvedomiť, že i napriek rovnakému postihu, je situácia rozdielna pre každého postihnutého. Niektorí výrobcovia zaslali (spomínané) oznámenie doporučenou poštou, iní mailom, iní boli na podateľni – nechali/nenechali si potvrdiť kópiu. Iní poslali obyčajným listom, a/alebo spolu s faktúrou. Sú tri rozdielne RDS, spoločnosť sídli v okrese jednom, výroba je v inom okrese (alebo kraji). Ako vidíte, je tu množstvo detailov, ktoré ak majú byť individuálne aktivity úspešné, treba skontrolovať.

Preto prvý krok čo potrebuje výrobca/poškodený urobiť – skompletovať si všetky dokumenty do jedného zväzku. A potom:

 •  Právna analýzy poskytnutých informácii

Spolu s právnikom: vyhodnotenie informácii o predpokladanom množstve vyrobenej elektriny a uplatnení podpory formou doplatku a odberu elektriny za cenu elektriny na straty, ktoré boli poskytnuté ÚRSO a PDS; prispôsobenie resp. úprava jednotlivých krokov a ich časového harmonogramu podľa individuálnych potrieb a situácie výrobcu elektriny. Na základe tejto analýzy je možne prikročiť k realizácii vybraných krokov, medzi ktoré patria tieto:

Odpoveď na list  PDS a ďalšia komunikácia s ÚRSO a PDS.

Žaloba na plnenie / návrh na nariadenie predbežného opatrenia.

Dôležité najmä pre tých, ktorí potrebujú elektrinu/teplo pre svoje procesy.

Sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach.

Žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy.

Žaloba o ochrane pred nezákonným zásahom.

Individuálna ústavná sťažnosť.

 

Vo veci individuálneho postupu Vám odporúčame obrátiť sa na Vášho právnika. Rovnako môžete využiť služby advokátskej kancelárie SEMANČÍN POLÁČEK, ktorá sa tejto problematike intenzívne a dlhodobo venuje (Pavol Poláček, 0908 625242, PPolacek@semancinpolacek.sk). Ďalší odporučaný je p. Hanulák z Capitol Legal Group s.r.o., alebo p. Hager z Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Samozrejme výber aj iného právnika je na vás, len chceme opäť upozorniť na podstatnú vec s ktorou máme (nepriame) skúsenosti – tá istá vec môže byť napísaná v trochu odlišnej paragrafovej verzii a súd môže rozhodnúť inak.

 

5 thoughts on “Čo môžme robiť ako postihnutí v Akcii 1508

 1. S rozčarovaním sledujem ako sa táto vymyslená kauza a objednávka pár záujmových skupín a možno iba jednej kryštalizuje a ako sme si MY všetci rovní.Som jeden z Vás komu SSE -D odoprela priznať podporu.A teraz k veci prečo si to myslím.Fakty: Už mám ponuku minimálne od 2 záujemcov na odkúpenie FVE elektrárni a to podotýkam, že návrhy padali už pred uverejnením zoznamu hriešnikov na stránke URSO.So 100% určitosťou viem že vypadli z pôvodného nezverejneného zoznamu firmy a to v poradí
  – elektronické a následne aj doporučené zasielky aj z dátumom posledného dňa možneho dňa a to 15.8.2014 tam bol problém ,že oponovali dátumom doručenia po 15.8.2014 no váha dôkazou z elektron.podania pomohla.
  -doporučné zásielky maju tiež dosť veľku šancu nakoľko už min.jeden prípad na 100% prešiel a to tak ,že dokázal váhový rozdiel listovej obálky (napr.váha z pošty bola 24g ,spravil odborný posudok tzv.rekonštrukcie kde odvážil a iba Fa-20g a váha Fa+oznámenia 24g).Uznané lebop v zozname hriešnikov už nieje.Máte šancu podľa tohto návodu uspieť.
  -NO a napokon MY čo sme si povinnosť splnili ,ale iba obyčajnou poštou máme smolu, lebo na distribučke a URSE vládne presvedčenie, že dôkaz ako čestné prehlásenie ľudí ,ktorí boli pri odosielaní oznámení spolu s faktúrami nie je dôkaz.A Vás môže aj natiahnúť ,lebo nemáte inú možnosť dokázať že na podaťeľni ,alebo kde sa sústreďuje ich došlá pošta bol bordel a písomnosti sa tam bežne strácali aj pred tým -poznám ich aspoň 2.To je celkom hrozné číslo 50% nakoľko poznám iba 3 kolegov z fachu.
  Napokon verím že arogancia a ukazovanie nezmyselných svalov niektorých predstaviteľov zástupcov štátu -NÁS (čo si dúfam iba na dosť dlhú chvíľu pomýlili stranu obhajovania záujmov) nezvíťazí nad zdravým rozumom a úctou k ľudom čo robia na ich štátne platy.

 2. Uvidíme, či zvíťazí zdraví rozum a už sa zastavia dezinformácie prezentované od ÚRSO a MH, ako keby informácie, ktoré mali byť poskytnuté k 15.8. boli otázkou „ŽIVOTA A SMRTI“…?
  Čo už z nich zistia také čo dovtedy nevedeli…?
  Keby boli také nevyhnutné, tak by ich vyžadovali distribučky aj roky predtým a neodbyli nás telefonicky, že to nepotrebujú lebo tie údaje už majú…?
  A KEDY UŽ Z VÝROBCOV OZE PRESTANÚ KONEČNE ROBIŤ ZLOČINCOV – VEĎ TIE CENY NIEKTO V MINULOSTI VYPOČÍTAL, VŠAK PÁN HOLJENČÍK…?
  ASI TO TAK MUSÍ BYŤ…….ŽE ZLODEJ KRIČÍ: CHYŤTE ZLODEJA!!!!!!!!!!!!

 3. Hoci my prevádzkujem MVE, s vďakou sledujem informácie na Vašej stránke, lebo aj nás to postihlo.
  Určite by bolo dobré, keby sa všetci výrobcovia elektriny z OZE spojili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.