„Akcia 1508“

Podanie na Ústavný súd bolo 13.7.2015 a bola mu pridelená spisová značka RVP 10517/2015. Sudcom spravodajcom je doc. JUDr. Ladislav Orosz, Csc. Na pojednávanie má značku  sp. zn. PL. ÚS 50/2015.

Rozhodnutie o prijatí na ďalšie pojednávanie: správa z ÚS SR.

Celé znenie podania je zverejnené na internetovej stránke Ústavného súdu SR portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277954.

Vyjadrenie GP SR k podaniu na ÚS SR: SAPI_01.12.2015

Stručný návod čo robiť ak patríte medzi postihnutých v Akcii 1508 – odopretí podpory podľa zákona č. 309/2009 Z.z.na rok 2015.

Aktuálne:

Návod čo treba robiť ak patríte k postihnutým – článok na tomto odkaze.

Organizácia verejného protestu v Bratislave 5. 2. 2015 od 11:00 do 16:00 – podrobnosti.

Podanie na SOI – podrobnosti a text podania.

Podanie na GP SR – podrobnosti a text podania.

Podanie na Protimonopolný úrad – podrobnosti a text podania.

Stretnutie na MH SR: správa tu

Rokovanie Hospodárskeho výboru NR SR: správa tu

Ďalšie aktuálne informácie:

Záver zo stretnutia výrobcov OZE a KVET z 21. 1. 2015 – tu: Záver zo spoločného stretnutia výrobcov OZE a KVET

(Prvá informácia zo stretnutia výrobcov elektriny z OZE)

Registračný formulár pre poškodených. Tí čo sa registrovali na stretnutie 21. 1. 2015 už nemusia registráciu opakovať.

List na predstaviteľov RDS zo dňa 22. 1. 2015 – Výzva predstaviteľov RDS na spoluprácu pri riešení

List ministrovi hospodárstva SR zo dňa 31. 12. 2014 – Otvorený list na MH SR

Právny rozbor o čo ide – POHĽAD ADVOKÁTA NA STRATU ROČNEJ PODPORY PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Mailové diskusné fórum: po prihlaseni na https://groups.google.com/forum/m/?hl=sk#!forum/poskodeni_1508

Čo o tom píšu inde:

Ak narazíte na článok ktorý tu nie je napíšte nám

Článok so zoznamom relevantných odkazov – tu je.

Minulé, už neaktuálne:

Návrhy listov na RDS s odvolaním sa proti postupu – Aktualizácia 20150102 – Prvý krok proti neoprávnenému postupu distribučiek