Zodpovednosť za odchýlku výrobcu elektriny z OZE alebo KVET

Pavel Šimon
16. 02. 2015Spoločnosť ZSDis a.s. zasiela v súčasnosti výrobcom vo svojom regióne list s "Výzvou na oznámenie a preukázanie režimu zodpovednosti za odchýlku...". Opätovne tu dochádza k účelovo zlému vysvetľovaniu zákona č. 309/2009 Z.z. Podpora prevzatím zodpovednosti nie je dotknutá uplatňovaním sankcie podľa § 4 ods. (3). Tento odsek hovorí o strate podpory odberom elektriny na straty (bod b.) a doplatkom (bod c.). Neberie podporu podľa bodu a. - prednostné pripojenie... ani podľa bodu d) prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Ďalší dôležitý detail je, že doposiaľ podľa údajov vás výrobcov 47,34 % výrobcov si splnilo povinnosť dupľovane voči RDS aj úradu. Aj dnes som dostal mail od ďalšieho, ktorého ZSDis 5. 2. 2015 prehodila do kategórie "podporený" na základe listu z januára. Proste vo svojom systéme našli dupľované oznámenie z doby pred 15. 8. 2015 - poslané spolu s faktúrou. Toto ukazuje že celkovo RDS majú značný neporiadok vo svojich papieroch a dá sa vyvodiť, že aj v pochopení zákonov. Podľa môjho názoru treba ZSDis odpovedať listom, na ich list, že naďalej sú povinný držať zodpovednosť za odchýlku tak, ako im to prikazuje zákon 309/2009 v § 3 ods. (1) písm. d). - viď nižšie. Toto im dokázateľne zaslať do lehoty z ich listu - 10 dní. Kde ich zasa vy dôrazne upozorníte na nutnosť dodržiavať zákon na stane ZSDis. Vzhľadom vyhrocovanie situácie odporúčam intenzívnejšiu komunikáciu s právnikom ohľadom súdnej žaloby na RDS vrátane podania predbežného opatrenia na plnenie povinnosti RDS podľ zákona 309/2009 § 3 ods. (1) - viď kontakty na konci spomínaného článku.   Citácia zo zákona č. 309/2009 Z.z.: § 3 Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny (1) Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje ...

d) prevzatím zodpovednosti za odchýlku8) prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy.

Kde poznámka 8) odkazuje iba na definíciu (251/2012 § 2 písm. b) devätnásty bod): "odchýlkou sústavy veľkosť obstaranej regulačnej elektriny"

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek