Potrebné informácie pre ďalšie kroky - pre poškodených akciou 1508

SAPI
10. 02. 2015Mnohí výrobcovia dostali od svojej regionálnej distribučnej spoločnosti listy (RDS), v ktorých tieto zmätočne tvrdia, že na základe informácií od ÚRSO a aj vlastných informácií si podľa neznámeho kľúča vybraní výrobcovia nesplnili povinnosti. Aké nesplnené povinnosti to v liste nešpecifikujú a na listy a správy vecne neodpovedajú. Čas súri a aby sme sa posunuli ďalej, je možné získať aspoň od ÚRSO zoznam nesplnených povinností - najmä o vás samotných, jednotlivých výrobcoch, ktoré posunuli distribučným spoločnostiam. Inštitút, ktorý Vám pritom môže pomôcť je Zákon 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám. Stačí podať žiadosť. Náležitosť musí obsahovať: Kto (Priezvisko/meno alebo Obch. názov), Odkiaľ (trvalý pobyt alebo sídlo) a čo žiada (informácia) a akým spôsobom ju požadujete zverejniť.   Vzor listu je uvedený tu: info ziadost URSO Žiadosť samozrejme potreba poslať doporučene, alebo osobne v podateľni úradu (nechať si potvrdiť kópiu) alebo cez elektronickú podateľňu www.Slovensko.sk - pre tých čo majú občiansky so ZEPom.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek