Dočasná štatistika o neposkytnutí podpory

Pavel Šimon
11. 02. 2015V predchádzajúcom článku sme vás požiadali aby ste nám vyplnili formulár s údajmi o tom či a ako ste si splnili povinnosť voči RDS a ÚRSO. Ďakujem všetkým, ktorí už formulár vyplnili, začínajú sa nám ukazovať zaujímavé a podstatné informácie. Zatiaľ formulár vyplnilo 155 výrobcov. Z toho traja majú podporu aj v roku 2015. Celkom teda nemá podporu 152, ktorí formulár vyplnilo. Zo zoznamu RDS zverejnenom úradom je to teda 13,37 %. Ešte to číslo nie je dosť veľké, ale už je to nejaká (reprezentatívna) vzorka. Predom zdôrazňujem, že náš názor je, že všetci ste si splnili podpisom zmluvy, doložením cenového rozhodnutia a pod... Ale ak by sme pristúpili na argumentáciu úradu a RDS, že ste mali poslať ešte aj špeciálne oznámenie, tak čísla, ktoré nám vychádzajú ukazujú, že to čo tvrdíme je pravda: zákon je porušený na strane RDS, a majú v tom značný "bordel" lebo:
68 výrobcov splnilo voči RDS aj ÚRSO - t.j. 44,74 %
6 splnilo na RDS ale nesplnilo ÚRSO - t.j.3,95 %
72 nesplnilo na RDS ale splnilo ÚRSO - t.j. 47,37 %
6 nesplnilo ani RDS ani ÚRSO - t.j. 3,95 %
92,11 % výrobcov si povinnosť splnilo voči ÚRSO a tam jednoznačne platí to čo mi hovoríme o doložení cenového rozhodnutia a podpise zmluvy. 96,05 % si splnilo jednu alebo obe povinnosti - pri uplatnení znenia § 4 ods. (3) - "nesplní povinnosti" je teda u nich naplnená podstata čiastočného splnenia a opäť sa na nich sankcia nemá vzťahovať. V neposlednom rade "sankčný odsek" hovorí o povinnostiach celého odseku (2) a teda ak si aspoň jednu povinnosť splnia, sankcia nemôže byť uplatnená - a predložiť potvrdenie o pôde elektriny je povinnosť, ktorú si (asi) všetci splnili. Najväčšie množstvo poslali doporučeným listom, niektorí (6) chudáci na základe predchádzajúcich skúseností iba obyčajným listom. Ďalší dali iba na podateľňu a nepýtali si potvrdiť kópiu. Opätovne vás ostatných poprosím o vyplnenie formulára - a ešte raz poprosím: napíšte tam skutočné údaje, nevymýšľajte si, poškodili by ste tým sebe aj ostatným.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek