Zodpovednosť za odchýlku - čo s ňou?

Pavel Šimon
20. 02. 2015



V posledných pár dňoch bolo na našej stránke tichšie ako v priebehu posledných týždňov. Nebolo to pretože sme sa na výrobcov "vykašlali" alebo stratili silu bojovať. Len sme sa snažili trochu viac porobiť aktivít, ktoré sme neboli schopní a pripravení zverejňovať pred dokončením. O viacerých vás budeme informovať v ďalších článkoch a dňoch. V pondelok sa pre výrobcov v regiónu ZSDis začalo ďalšie kolo nátlaku v Akcii 1508. Výrobcovia s odopretým právom na podporu dostali list, kde sa ich distribučka "pýta kde majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku": ZodpoOdchZSDis1 Samozrejme je list písaný tradičným úradným štýlom, takže vlastne pochopiť o čo v list ide, je neľahké. Po prvom prečítaní listu mi utkvelo v pamäti iba, že je 10 dní na odpoveď a čosi zmätočné o pokutách. ZodpoOdchZSDis2 Druhá myšlienka, alebo skôr emócia bola hnev a tiež chvíľková bezmocnosť. Asi tento pocit poznáte, keď sa stretnete, najmä na cestách, s mimoriadne tupým a agresívnym jedincom. Prvotný impulz je mu "jednu vraziť" nech sa spamätá. Následne si však poviete - neznižuj sa na jeho úroveň, zostaň stále slušným človekom. Títo jedinci majú tak vysoko štít neomalenosti a ega, že chvíľu si človek pripadá bezmocný. Našťastie som prekonal chvíľkový odpor a znovu sa pustil do čítania. Čítania a rozboru opätovného nepochopenia a ignorancie zákonov a zmlúv. Na základe toho som pripravil návrh odpovedi na túto výzvu. Taktiež by som chcel poďakovať členom výkonného výboru za jazykovú a štylistickú kontrolu a úpravu. Ako ste si asi z mojich článkov tu alebo na EnergiaWeb.sk, tak perfektná Slovenčina nie je moja najsilnejšia stránka. Návrh listu je na tomto odkaze: Zodpovednost za ochylku - odpoved_rev Upravte si adresu vás ako výrobcu, vytlačte a pred termínom 10 od doručenia vám silno odporúčam zaniesť aj s jednou kópiou na podateľňu alebo obchodné miesto ZSDis. Kópiu si nechajte potvrdiť. Tí čo nemajú možnosť navštíviť niektoré z "miest nepochopenia zákona" - myslené podateľňa alebo obchodné miesto ZSDis, tak samozrejme poslať doporučene a podací lístok odložiť. V liste navrhujeme sústrediť sa iba na riešenie zodpovednosti za odchýlku a nepúšťať sa do hlbšej argumentácie. Zbytočne by to odvádzalo pozornosť, a preto je aj pomerne jednoduchý. I napriek tomu, že list je krátky, môžem vám povedať, že podobne ako Karolovi aj mne sa z hlavy parilo kým som sa v tom legislatívno zmluvnom "bordeli" zorientoval a vyprodukoval niečo s hlavou a pätou. Dodatok Okresný súd v Košiciach aj Žiline už vydali prvé predbežné opatrenia, kde distribučkám nariaďujú vyplácať podporu podľa zákona 309/2009 Z.z. Viac k tejto téme v ďalšom samostatnom článku (link bude tu). Len malé upozornenie predbežné opatrenie sa vzťahuje iba na toho kto ho podal. Nerieši teda problém ako taký. A to je dobrý dôvod na zapojenie sa viacerých výrobcov do súdneho riešenia.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek