Informácia poslancom NR SR o zajtrajšom proteste

Pavel Šimon
04. 02. 2015Dnes sme aj množstvo poslancov NR SR informovali o podstate zajtrajšieho protestu. Informáciu sme zaslali všetkým členom Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR,, ale aj ďalších poslancov, s ktorými sme boli v kontakte. Ak ešte pred zajtrajškom máte kontakt s nejakým poslancom tak mu prosím dajte vedieť.

Text mailovej informácie

Dobrý deň p. poslankyne a p. poslanci,

obraciame sa na vás touto mimoriadnou formou preto aby sme vás upozornili a vysvetli náš problém, a tiež dôvod prečo organizujeme protestné zhromaždenie pred budovou parlamentu dňa 5. 2. 2015 od 11:30 (http://www.sapi.sk/zvolanie-protestneho-zhromazdenia-na-5-2-2015/).

Od poloviny decembra minulého roku sa množstve výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov a KVET dostalo nemilého prekvapenia od distribučných spoločnosti vo forma listu o odmietnutí podpory na rok 2015.

Za predchádzajúci mesiac a pol sa na našu asociáciu obrátilo množstvo výrobcov nielen zo Slnka, ale aj ostatných technológií (voda, bioplyn, skládkový plyn, ...). Pre množstvo z nich je to zničujúci zásah z pohľadu ekonomického. Tento krok zo strany distribučiek (ZSDis a.s. SSE-D as. a VSD a.s) je hrubo protizákonný, i napriek tomu, že stále opakujú (nepravdivý) argument o porušení zákonných povinností. Toto sa dotýka vyše 1200 výrobcov.

Celý problém sme sa snažili riešiť na pôde distribučiek, ÚRSO aj MH SR. Ako ÚRSO, tak distribučky stále trvajú na svojom (zákon 309/2009 prekračujúcom) vysvetlení a nechcú vidieť dôsledky svojej činnosti - hrozba straty zamestnania pre viac ako 3 600 zamestnancov, ohrozenie tisícky malých podnikov a podnikateľov. Keďže sú ohrození aj malí majitelia, ktorých príjem z výroby elektriny z OZE dosahuje niekoľko sto až tisícov € ročne a ich zisk predstavuje sotva pár € ročne, tak ani súdne riešenie pre nich nie je ekonomicky možné.

Spor sa točí okolo zmeny v zákone 309/2009 v § 4 ods. (3) a pridanie formálnej dôležitosti pre povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm c). Túto povinnosť si však každý výrobca splnil podpisom zmluvy (oznámenie o uplatnení podpory na nasledujúci rok) a doložením cenového rozhodnutia od ÚRSO (veľkosť dodanej elektriny). Viac na našej stránke: http://www.sapi.sk/co-je-zakladny-proble-v-akcii-1508/

Predseda ÚRSO p. Holjenčík opakovane tvrdí, že  „Požadované údaje sú dôležité pre správne nastavenie systému podpory a jeho kompenzácie prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému,“ - čo však je nezmysel - Tie čísla majú povedať koľko výrobca vyrobí v nasledujúcom kalendárnom roku. Výrobca si zoberie cenové rozhodnutie úradu. Opíše jedno jediné číslo z papieru vydaného a evidovaného úradom a pošle ho späť na úrad. To isté číslo pošle distribučke, ktorá ho má ako prílohu k zmluve s výrobcom.

PRETO: keďže aj druhá strana odmieta vec normálne a slušne riešiť, tak na problém chceme upozorniť aj takto hlasno. Aj preto, že na 5. 2. Máte v programe rokovania interpelácie od 14:00 tak vás na tento stav chceme upozorniť.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek