Štatistika naplnenia povinností k 15. 8.

Pavel Šimon
17. 02. 2015Po necelom týždni napĺňaní ďalších údajov o splnení povinností k 15. 8. je načase publikovať ďalšiu štatistiku. Žiadosť o vyplnenie údajov sme zverejnili v tomto článku, kde sme vás požiadali aby ste nám vyplnili formulár s údajmi. Predchádzajúce štatistiky sú už zverejnené. Do včerajšieho dňa formulár vyplnilo 215 výrobcov a z toho 8 má podporu. Títo sa do ďalšej štatistiky nerátajú. I napriek tomu im ďakujem za ochotu a čas tomu venovaný. Týchto 207 poškodených je 17,45% o všetkých, ktorým bola odopretá podpora. Toto množtsvo nás oprávňuje robiť ďalšie závery. V ďalšej tabuľke je celkový sumár, kde 98 z 207 si splnilo obe povinnosti. To je 47,34 % - to mi príde dosť smutné na vyhlásenia RDS a úradu, že sú to vraj výrobcovia, ktorí si neplnia povinnosti.
Splnenie voči RDS Splnenie voči úradu počet podieľ
áno áno 98 47,34%
áno nie 6 2,90%
nie áno 95 45,89%
nie nie 8 3,86%
Celkom 207 100,00%
Opätovne zdôrazňujem, že i tí čo majú v oboch kolónkach "nie" sú od podpory odstrihnutí protiprávne. Viď názory právnikov. Ale treba si uvedomiť: úrad vydal výrobcom cenové rozhodnutie. Výrobca vykonal samostatnú a vedomú akciu - nechal si cenové rozhodnutie "správoplatniť" - dať razítko, že je právoplatné. Bez tohto razítka by cenové rozhodnutie ani RDS neprijalo. Nie je dostatočné oznámenie, že chcem poberať podporu po celú dobu platnosti cenového rozhodnutia? Následne toto rozhodnutie (ako overená kópia) je doložené RDS. Opäť - nie je to dostatočne jasné oznámenie? A potom treba z tohto rozhodnutia opísať jedno číslo z druhej strany a každý rok ho posielať úradu a RDS s vetou "áno, aj nasledovný rok chcem poberať podporu"? Fakt si niekto, kto je aspoň trochu pri zmysloch myslí, že toto je naplnenie účelu zákona? Alebo hrubá šikana za iným účelom?

Detailnejší pohľad

I ďalšie detaily sú veľmi zaujímavé. Z 98 čo poslali oznam na svoju RDS až 51 poslalo doporučeným listom. Ďalší 14 dokonca majú z podateľne potvrdenú kópiu odovzdania. Trinásti sú chudáci, čo na základe predchádzajúcej normálnej komunikácie s RDS poslali tento (pred tým) bezvýznamný papier obyčajnou poštou.
Spôsob splnenia povinnosti voči RDS
Bohužiaľ obyčajným listom 13
Doporučene s faktúrou, svedčí o tom hmotnosť listu 2
Doporučeným listom 51
len e-mailom bez spätného potvrdenia 2
Mailom - aj so spätným potvrdením prijatia 3
mailom aj doporučeným listom 4
mailom na  mer_hodnoty@sse-d.sk 1
mám potvrdenie obyčajne poslané 1
Na podateľni 4
Na podateľni s potvrdenou kópiou 14
osobne p. Mxxxxxx 1
bez udania spôsobu 2
Celkovo tieto štatistiky predstavujú 27 663,285 kW (27,7 MW) inštalovaného výkonu a vzniknutá škoda na nepriznanej podpore je  21 247 625,50 € (21,3 milióna €). Na základe uvedeného - myslí si snáď stále niekto, že to nie je cielená kampaň za likvidáciu tohto odvetvia? 21 miliónov predstavuje škodu značného rozsahu a pri optike normálneho štátu by to javilo aj organizovaný trestný čin. Opäť dodatok ako v minulej štatistike: "Opätovne vás ostatných poprosím o vyplnenie formulára – a ešte raz poprosím: napíšte tam skutočné údaje, nevymýšľajte si, poškodili by ste tým sebe aj ostatným."

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek