Aktuality: 8/2015

Keď nás zákon učí počítať do desať

Čo sa stane keď sa v bare stretne právnik, matematik a slovenčinár a začnú počítať do desať? Nič vážne, iba že právnik môže skončiť pri čísle 9,99. Absurdné? Vôbec nie. Aspoň podľa rozličného výkladu ...

28. 08. 2015VIAC

Návrh na odvolanie predsedu ÚRSO - aktualizované

Dnes strana SaS požiadala p. Prezidenta o odvolanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví p. Holjenčíka. Na stránke SaS je už zverejnená aj tlačová správa: ...

28. 08. 2015VIAC

Výsledok rozporového konania k novele vyhlášky ÚRSO

Ako už viacej krát sme sa zúčastnili rozporového konania k legislatívnemu návrhu - tak ako sme vás informovali, teraz k novele vyhlášky ÚRSO o cenovej regulácii č. 221/2013. Naše pripomienky sme ...

27. 08. 2015VIAC

Školenia inštalatérov OZE

Všetkým záujemcom o absolvovanie školenia a skúšky pre osvedčenie MH SR oznamujme, že registrácia na termín 8. – 10. 9. 2015 "Kombinovaný modul FV + FT" bola uzavretá. ...

27. 08. 2015VIAC

Ďalšie semináre SIEA k podporovaným malým zdrojom

O prvé tri semináre (Trnava, Banská Bystrica a Košice) bol veľký záujem a boli kompletne "vypredané". SIEA preto organizuje ...

22. 08. 2015VIAC

Pripomienky k novele vyhlášky ÚRSO

Ako sme už avizovali, tak ÚRSO sa pokúša novelizovať svoju cenovú vyhlášku - tento rok už druhýkrát. Zaslanie ...

21. 08. 2015VIAC

Zelená domácnostiam - školenie inštalatérov OZE

Program čerpania EU podpory pre inštalácie malých tepelných a elektrických zariadení je vo finálnej etape, o ...

18. 08. 2015VIAC

Podanie na Ústavný súd - Akcia 1508

  Pre všeobecnú informáciu: Poslanecký návrh na Ústavný súd bol podaný 13.7.2015 a bola mu pridelená spisová značka RVP 10517/2015. Sudcom spravodajcom je doc. JUDr. Ladislav Orosz, Csc. Celé ...

18. 08. 2015VIAC

Podpora malých zdrojov energie - čo môžte spraviť už teraz?

Včera (17. 8.) bol v Trnave prvý seminár organizovaný SIEA - Zelená domácnostiam. Je to ten program, ktorý je už viac ako ...

18. 08. 2015VIAC

Podmienky podpory pre malé zdroje sú zverejnené

SIEA práve zverejnila podmienky podpory - www.ZelenaDomacnostiam.sk. Vysvetlenie príde na seminároch SIEA a potom aj na našom WEBE.SIEA ...

14. 08. 2015VIAC

Oznamovanie podpory na rok 2016 v médiach

Slovenský rozhlas: informácia v hlavných spravách o 12:00 teraz.sk: Výrobcovia ...

10. 08. 2015VIAC

Tlačová správa: Výrobcovia energie sa chcú vyhnúť čiernemu scenáru z vlaňajška

Tlačová správa SAPI o hromadnom podávaní oznámení v sídlách distribučných spoločností. Desiatky výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov využili možnosť...

10. 08. 2015VIAC

OKTE v auguste

Popri dvoch hlavných a "drahých" augustových povinnostiach si treba splniť aj prevádzkovú povinnosť voči OKTE a.s. Do 15. 8. je potreba v do ich informačného systému zadať odhad budúcoročnej výroby. Tí ...

10. 08. 2015VIAC

ÚRSO opätovne prekračuje svoje právomoci

Z viacerých strán nám prišlo upozornenie na nový návrh novely vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike (...

07. 08. 2015VIAC

Semináre SIEA k podpore malých zdrojov

Slovenská inovačná a energetická agentúra sľúbila zverejniť podmienky podpory pre malé zdroje. V súvislosti s týmto sľubom organizuje semináre pre budúcich majiteľov, ale aj potenciálnych inštalatérov, ...

05. 08. 2015VIAC

Tlačová správa: Plnenie nezmyselnej povinnosti

Výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov plánujú 5. augusta hromadne obliehať sídla troch regionálnych distribučných spoločností – ZSE, SSE a VSD. Nepôjde o protest, ale hromadné podanie...

03. 08. 2015VIAC

Povinnosti v auguste

Mesiac august je pre výrobcov elektriny z OZE a KVET administratívne najdôležitejší v celom roku. Do 15. 8. máte dve povinnosti, ktorých nesplnenie je veľmi drahé: zaslať žiadosť o podporu ...

02. 08. 2015VIAC

ĎALŠIE

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek