Tlačová správa: Plnenie nezmyselnej povinnosti

Pavel Šimon

Juraj Vedej
03. 08. 2015Výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov plánujú 5. augusta hromadne obliehať sídla troch regionálnych distribučných spoločností – ZSE, SSE a VSD. Nepôjde o protest, ale hromadné podanie oznámenia o podpore a plánu výroby na rok 2016. Mnohí výrobcovia totiž prišli o tohtoročnú podporu pre nepodložené obvinenie, že si túto formálnu povinnosť v minulom roku nesplnili. „Preto si je tento rok chceme splniť spôsobom, ktorý nebude môcť nikto prehliadnuť ani poprieť,“ hovorí zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie Pavel Šimon. Výrobcovia sa rozhodli siahnuť k takejto forme po veľmi zlej skúsenosti z minulého roka – práve pod zámienkou, že si nesplnili túto svoju administratívnu povinnosť do predpísaného termínu, teda do 15. augusta, im totiž distribučné spoločnosti odobrali právo na podporu vo forme zvýhodnenej výkupnej ceny za vyrobenú elektrickú energiu. „Výrobcovia si pritom minulý rok túto povinnosť splnili,“ hovorí Pavel Šimon. „O to viac nás nemilo prekvapilo, keď to distribučné spoločnosti odmietli uznať – a to napriek tomu, že výrobcovia mohli svoju pravdu ľahko dokázať, mali podacie lístky, prípadne dokumenty opečiatkované z podateľne. Svoje dôkazy a argumenty však nemali komu a kde predložiť, pretože o tomto probléme neprebehlo žiadne správne a ani iné konanie. Jednoducho im neboli vyplatené peniaze, čo znamená úplne svojvoľný postup a podľa nás aj protiprávny zo strany distribučných spoločností.“ SAPI sa v tejto veci obrátila aj na Ústavný súd so žiadosťou o predbežné opatrenie, presnejšie o prijatie podania mimo formálneho poradia. Problém riešia aj súdy. Okresný súd Košice I napríklad vydával predbežné opatrenia, podľa ktorých mali distribučky výrobcom riadne vyplácať podporu. Iné súdy to však odmietli. Takisto sa pokúsili riešiť problém aj opoziční poslanci formou novely zákona, ktorá však v parlamente neuspela. Na jeseň by návrh mali predložiť znovu... „Aby sme však predišli nedorozumeniam a hlavne, aby nemohol nikto poprieť, že si výrobcovia splnili svoju povinnosť, chceme dokumenty odovzdať v predstihu, teda 5. augusta hromadne, verejne a demonštratívne. Výrobcovia elektriny zo slnka, z bioplynu a z malých vodných zdrojov budú na podateľniach odovzdávať oznámenia. Nejde o protest, len o gesto, ktoré sa nebude dať prehliadnuť a poprieť,“ vysvetľuje Pavel Šimon. Odobratie podpory ohrozuje cca 1200 firiem s 3500 zamestnancami, no vo všeobecnosti likviduje celé odvetvie obnoviteľných zdrojov energie. SAPI sa obrátila listom na slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča a jej zastupujúci predseda Pavel Šimon sa stretol aj s britským veľvyslancom Andym Garthom. „Veľká Británia chápe význam oblasti obnoviteľných zdrojov, ale aj projektu Energetickej únie, ktorá by európskym štátom mala zabezpečiť väčšiu energetickú sebestačnosť, nezávislosť od energetických surovín z Ruska a tiež vyšší podiel energie z čistých zdrojov,“ dodáva Pavel Šimon. „Slovensko je opäť smutným príkladom krajiny, ktorá kráča opačným smerom než civilizovaný svet.“ Výrobcovia energie preto spojili sily – a s tým súvisí aj doplnenie názvu SAPI na Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie. SAPI sa tiež bude usilovať, aby sa diskusia o energetickej koncepcii Slovenska stala významnou témou pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek