Výsledok rozporového konania k novele vyhlášky ÚRSO

Pavel Šimon
27. 08. 2015Ako už viacej krát sme sa zúčastnili rozporového konania k legislatívnemu návrhu - tak ako sme vás informovali, teraz k novele vyhlášky ÚRSO o cenovej regulácii č. 221/2013. Naše pripomienky sme zverejnili minule. Pripomienok sme mali 10 a všetky závažné. Bohužiaľ aj teraz sa ukázalo, že pripomienkovanie je na podobnom princípe ako boj s blbom -  nedá sa vyhrať, ale nesmie sa vzdať. Ani jedna s pripomienok nám nebola akceptovaná - iba posledná (o MDS) má poznámku, že bude zapracovaná do ďalšej verzie. Zásadný argument úradu bol ten, že vlastne odstraňujú len to čo zabudli. Do § 10a zabudli dať odseky (3) až (6) a teraz ich tam chcú dodať. Áno majú pravdu - ale to, že porušovali princípy pred tým, a my sme si toho nevšimli, ich neoprávňuje princípy porušovať ďalej. Tiež argumentovali, že majú právo na vecnú reguláciu. Ani to im neberieme, ale regulovať a sprísňovať zákon vyhláškou sú dve rozdielne úrovne. Na teraz zvážime ďalší postup, ale len tak to nechceme nechať. Lebo úrad s jeho predsedom už majú zrejem pocit takmer neobmedzenej moci. Ale tú nemajú a musia sa to dozvedieť.  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek