Aktuality: 5/2014

Článok o solárnej energii

V tlačenej verzii Plus JEDEN DEŇ zo dňa 28. máj 2014 vyšla dvojstranový článok o obnoviteľných ...

29. 05. 2014VIAC

Pokračovanie školení inštalatérov obnoviteľných zdrojov energie

V poradí už piate školenie inštalatérov slnečných systémov prebehne v termíne: 18. - 20.6.2014 Kombinovaný modul FV + FT Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti ...

29. 05. 2014VIAC

Novela vyhlášky ÚRSO č. 221/2013 o cenovej regulácii

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na portáli právnych predpisov zverejnil novelu vyhlášky o cenovej regulácii na pripomienkovanie. Novela je tu ...

17. 05. 2014VIAC

Európske Solárne dni a Európske dni Energie

SAPI sa zapojilo do dvoch projektov propagácie alternatívnych energií na Slovensku. Prvý je už tradičný projekt Európske Solárne dni (ESD) ...

13. 05. 2014VIAC

Výzva na účasť v právnych krokoch proti G-komponentuCalling for participation in legal actions against G-component

Od 1. 1. 2014 platí povinnosť výrobcov elektriny platiť poplatok za rezervovanú kapacitu pri prístupe do distribučnej a prenosovej siete (tzv. G-komponent). SAPI zásadným spôsobom nesúhlasí ...

05. 05. 2014VIAC

ĎALŠIE

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek