Výzva na účasť v právnych krokoch proti G-komponentuCalling for participation in legal actions against G-component

Pavel Šimon
05. 05. 2014Od 1. 1. 2014 platí povinnosť výrobcov elektriny platiť poplatok za rezervovanú kapacitu pri prístupe do distribučnej a prenosovej siete (tzv. G-komponent). SAPI zásadným spôsobom nesúhlasí s týmto novým poplatkom, ktorú pre výrobcov elektriny zaviedol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zavedenie G-komponentu mení dohodnuté pravidlá hry, ohrozuje investície a narúša už aj tak slabú dôveru v právny poriadok a vymožiteľnosť práva na Slovensku. V neposlednej rade porušuje Ústavu slovenskej republiky, kedy zavádza poplatok iba vyhláškou a nie zákonom. Prijímanie zákonov na Slovensku je v zodpovednosti parlamentu, nie orgánov štátnej správy. To je vymoženosť demokracie. S cieľom presadzovať záujmy výrobcov elektriny pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie asociácia dlhodobo podporuje a vyvíja aktivity zamerané na proti G-komponentu. V rámci ucelenej stratégie, asociácia v spolupráci s výrobcami elektriny a renomovanou advokátskou kanceláriou (SEMANČÍN POLÁČEK), v najbližšom čase pripravujeme spolu podanie série hromadných žalôb. Budeme veľmi radi, ak sa pridáte aj Vy. V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie, prosím kontaktujte.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek