Kontakt

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Slovak Association of Photovoltaic and Renewable Energy Industry (SAPI)

Korešpondenčná adresa:

Mgr. Ivana Kukanová (SAPI)

Kovácsova 109B

851 10  Bratislava

Sídlo:

Bajkalská 12188/5 B
831 04 Bratislava – Nové Mesto

Email: info(at)sapi.sk

 

Riaditeľka
Mgr. Veronika Galeková
mob: +421 905 862 215
Veronika.Galekova(at)sapi.sk

 

Sekretariát
Mgr. Ivana Kukanová
mob. +421 903 201 019
info(at)sapi.sk

www.ivavybavi.sk

 

 

Naša FB stránka: facebook.com/mameradislnko

 

Fakturačné údaje SAPI
IČO: 45 733 848
DIČ: 202 309 8682
IČ DPH: SK 202 309 8682

Číslo účtu: 1212 4772 / 5200 (OTP Banka Slovensko)

Názov účtu/Name of bank account: Slovenská asociácia FV priemyslu
IBAN: SK0552000000000012124772
SWIFT: OTPVSKBX

 

Výkonný výbor SAPI
Okrem riaditeľky združenia má SAPI aj poradný orgán, výkonný výbor SAPI.
Jeho členmi sú:

  • Ján Karaba
  • Ján Lacko
  • Martin Tomáň
  • Peter Uhlík