Kontakt

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Slovak Association of Photovoltaic and Renewable Energy Industry (SAPI)

Bajkalská 12188/5 B
831 04 Bratislava – Nové Mesto

Email: info(at)sapi.sk

 

Riaditeľka
Mgr. Veronika Galeková
mob: +421 905 862 215
Veronika.Galekova(at)sapi.sk

 

Sekretariát
Dominik Kopcsay
mob. +421 905 401 300 (možnosť kontaktovať v: utorok, streda, piatok)
info(at)sapi.sk

 

Zastupujúci riaditeľ (do 31. 1. 2016)
Ing. Pavel Šimon, CSc.
mob: +421 917 714 678
Pavel.Simon(at)sapi.sk – používať iba v prípade núdze, za normálnych okolností kontaktujte riaditeľku alebo sekretariát.
Osobný mail: Pavel@pavel-simon.com

 

Naša FB stránka: facebook.com/mameradislnko

Fakturačné údaje SAPI
IČO: 45 733 848
DIČ: 202 309 8682
IČ DPH: SK 202 309 8682

Číslo účtu: 1212 4772 / 5200 (OTP Banka Slovensko)

Názov účtu/Name of bank account: Slovenská asociácia FV priemyslu
IBAN: SK0552000000000012124772
SWIFT: OTPVSKBX

Výkonný výbor SAPI
Okrem riaditeľky združenia má SAPI aj poradný orgán, výkonný výbor SAPI.
Jeho členmi sú:

  • Ján Bokroš
  • Roman Grolmus
  • Ján Karaba
  • Ján Lacko
  • Robert Leicht