Novela vyhlášky ÚRSO č. 221/2013 o cenovej regulácii

Pavel Šimon
17. 05. 2014Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na portáli právnych predpisov zverejnil novelu vyhlášky o cenovej regulácii na pripomienkovanie. Novela je tu lt.justice.gov.sk. Poprosím kohokoľvek táto oblasť zaujíma, alebo ho ovplyvňuje nech nám napíšete pripomienky k tejto novele. A to mailom, alebo tu v komentároch. Bohužiaľ ÚRSO nevyužilo možnosť napraviť nezákonosť pôvodnej 221/2013 a o "G-komponente" v novele nie je ani zmienka a tým pádom je stále v platnosti a celú vec budú musieť uzavrieť súdy, tak ako sme začali. Riešime súdy aj Ústavný súd. Súdom aj Ústavnému súdu to ale bude chvíľu trvať. V ďalšej časti rieši zmenu cien elektriny pre jednotlivé druhy zdrojov. Ostatné nebudem riešiť, ale pre produkciu elektriny zo Slnka sa opätovne znížila cena - tentokrát na 88,89 €/MWh. To je pokles na 89,84%, a od zavedenia podporovanej cena na 19,84%. Samotné percentá sú podľa legislatívy. Avšak vo vyhláške je aj stanovené, že sa cena elektriny z OZE vypočítava s návratnosťou 12 rokov. Som presvedčený, že cena technológie sa neznížila o 10% ako by vychádzalo z tohto návrhu. Pripomienkovanie je do 6. 6. takže vás požiadam o pripomienky najneskôr do 4. 6. do 12:00 nech máme možnosť vaše aj naše pripomienky zlúčiť a podať na portáli.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek