Pokračovanie školení inštalatérov obnoviteľných zdrojov energie

Pavel Šimon
29. 05. 2014V poradí už piate školenie inštalatérov slnečných systémov prebehne v termíne:

18. - 20.6.2014 Kombinovaný modul FV + FT

Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky. Začínať budeme termickými systémami a postupne prejdeme k fotovoltike: 18.6.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov" 19.6.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov" + Modul "Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov" 20.6.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov" Formulár na predbežné prihlásenie nájdete tu.   V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu: Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678 Alfréd Gottas, gottas@thermosolar.sk, tel. 0908 903 184 Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom. Ďalšie termíny školení budú určené priebežne, predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov. Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné špeciálne ceny: Upozorňujeme, že ako zrejme jediný projekt v tejto oblasti sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH. Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z. Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne: Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru; pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov. (Znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná). V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne. Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne). Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek