Zelená domácnostiam - školenie inštalatérov OZE

Pavel Šimon
18. 08. 2015Program čerpania EU podpory pre inštalácie malých tepelných a elektrických zariadení je vo finálnej etape, o tom sme už písali. Ak sa chcete zúčastniť aj ako zhotoviteľ alebo osoba oprávnená, tak sa otvára ďalšie školenie pre inštalatérov s osvedčením MH SR. Preto vyhlasujeme:

Školenie na 8. - 10. 9. 2015 Kombinovaný modul FV + FT

Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky. Začínať budeme termickými systémami a postupne prejdeme k fotovoltike: 8. 9. 2015 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov9. 9. 2015 – Moduly “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných + fotovoltických systémov10. 9. 2015 – Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémovFormulár na predbežné prihlásenie nájdete tu. V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu: Alfréd Gottas, gottas@thermosolar.sk, tel. 0908 903 184 Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek