SAPI a výrobcovia tlačia správnym smerom

Pavel Šimon
07. 02. 2015Reakcia na tlačovú správu ÚRSO

ÚRSO zverejnilo na svojej stránke čosi ako tlačovú správu: Tlačová správa - Protesty SAPI majú zlého adresáta. Obsah a forma tejto správy mi ukazuje, že napriek nadpisu, SAPI adresujú protesty správne. Vo všeobecnosti nerád robím niekomu nezaslúženú reklamu, v tomto prípade ju rád úradu spravím. Aspoň sa aj iní, čo bežne na stránku úradu nechodia, dozvedia čo sú zač a čo si o nás myslia. Keby množstvo ľudí na strane výrobcov nebolo tak tragicky dotknutých, tak sa dokonca budem usmievať a bol by som pobavený. Má to zásadnú príčinu v tom, že takáto osobná reakcia predsedu úradu, ukazuje dobre na hlavnú príčinu Akcie 1508.

V čom vidím zásadný problém správy úradu?

Každý príspevok na SAPI je podpísaný, má konkrétneho autora - dosť často mňa (Pavel Šimon). Som štatutárom asociácie, a som si vedomý svojej zodpovednosti z toho vyplývajúcej. Okrem toho mám vlastnú spoločnosť - Pavel ŠIMON s.r.o. a prevádzkujem informačno-analytický portál o energetike - EnergiaWeb.sk. Za množstvo rokov odbornej praxe som bol zamestnanec či už štátnych, alebo súkromných spoločností. Takže trúfnem si povedať, že trošku viem ako by niektoré procesy mali fungovať. V štátnej organizácii, ako je ÚRSO, by nemal tlačové správy vydávať hocikto. Dokonca by ich mal vydávať iba ich predstaviteľ - povedzme hovorca. Ani on však asi za normálnych okolností tlačové správy neautorizuje. To by mala byť výlučne právomoc štatutára - teda predsedu úradu p. Ing. Jozefa Holjenčíka, PhD. Ďalej predpokladám, že na stránku úradu nemôže pridávať obsah a aj tlačové správy len tak hocikto. Opätovne by rozhodnutie o zverejnení mal riešiť niekto zodpovedný - možno hovorca? Takže dôsledok je, že ak je tlačová správa na webe úradu, je to na základe vôle predsedu. Cez tento úvod sa dostávam k odpovedi na ten zásadný problém: obsah a tón je osobný a klamlivý. Ale to nie je vyjadrenie súkromnej osoby. Je to vyjadrenie zástupcu jedného z najmocnejších štátnych subjektov. Je to vyjadrenie zástupcu orgánu štátnej správy. Orgánu, ktorý reguluje - elektrinu, plyn, vodu a teplo. Sumárne položky za ktoré sa v tejto republike utratí asi najviac zo všetkých jednotlivých komodít. Naša argumentácia a príspevky sa snažia byť slušné a podporené faktami a analýzami. Na rozdiel od tejto tlačovej správy úradu nie citovými vyhláseniami.

Odpovedi na obvinenia a otázky z tlačove správy

V tejto časti si rozoberieme jednotlivé vyhlásenia úradu a naše pohľady k nim. "(SAPI) organizuje protesty pred vládnymi, parlamentnými, energetickými a ďalšími inštitúciami" - SAPI zorganizovalo jediný organizovaný a povolený protest - pri budove NR SR dňa 5. 2. 2015. Ďalej sme požiadali postihnutých výrobcov aby odovzdali odmietavé stanoviská proti postupu RDS a to hneď na začiatku Akcie 1508. Aby odovzdanie malo efekt, tak sme požiadali výrobcov aby ich odovzdali dňa  22. 12. 2014 o 10:00 na jednotlivých RDS. A tretiu verejnú akciu sme usporiadali dňa 12. 1. 2015 kedy sme mali dohodnuté stretnutie so zástupcami ZSDis. Tu sme pozvali výrobcov aby si vypočuli výsledok rokovania. Neviem teda o žiadnych iných protestoch pred vládnymi, parlamentnými (okrem námestia pri NR SR), energetickými a ďalšími inštitúciami". Ako zástupcovia výrobcov elektriny z OZE a KVET sme mali stretnutia na mnohých inštitúciach - MH SR, ÚRSO, SSE-D, nezrealizované na ZSDis, stretli sme sa viacerými poslancami vládnej strany aj opozície. Zaslali sme listy a podania ministrovi a ďalším pracovníkom na MH SR, na SOI, GP SR, PMÚ, VSD, SSE-D, ZSDis a aj ÚRSO. Poskytli sme rozhovory množstve médií - rozhlasu, televíziam, tlačeným aj internetovým novinám. Zvolali sme stretnutie výrobcov 21. 1. 2015, ktoré sa konalo v kongresovej sále. Ako súkromné, ale otvorené rokovanie. Požiadali sme výrobcov aby sami za seba bojovali a dali sme im návrhy ako a čo môžu písať. Mnohí to aj urobili. Ale veď im ide o prežitie spoločností, aj osobné. Aby som teda reagoval na výčitku -  zdá sa súdnemu čitateľovi, že organizujeme protesty tak ako píše úrad, alebo skôr riešime legitímnu obranu proti akciám RDS a úradu? "Za vinníka straty vysokého doplatku za vyrobenú elektrinu asi 1 200 zdrojov označuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a regionálne distribučné sústavy." - áno a za týmto si stojíme. "Nemôže predsa priznať, že počas pripomienkového konania k zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie v roku 2012, ktorá zaviedla do zákona od 1.1.2015 sankcie za neplnenie povinností výrobcov, nevzniesla ani jedinú pripomienku" - zmätené. Zákon sa prerokovával v roku 2013 a sankcia je účinná od 1. 1. 2014. Prvýkrát uplatnená až 2015. Ďalší obsah je však klamstvo. Pre menej informovaných: pripomienkové konanie organizuje predkladateľ legislatívy. Tu to bolo MH SR. Pripomienkové konanie sa rieši na portáli právnych predpissov. Na vznesené pripomienky (najmä zásadné) sa organizuje rozporové konanie (zasa MH SR). SAPI malo 6 zásadných pripomienok k zákonu. Ani jednu však proti zneniu § 4 ods. (3). Lebo nikoho v SAPI nenapadlo, že toto znenie sa uplatní takto protizákonne - opäť vecná diskusia z našej strany je na našich stránkach: 1, 2, 3, ... a celkovo na našom webe. "Nepochybne by sa jej členovia opýtali, za čo vlastne platia členské príspevky" - nech sa naši členovia pýtajú za čo platia členské poplatky. Môžem vám však povedať, že rozpočet z členského je za prvé: vec členov. Na každom valnom zhromaždení je aj správa o financiách aj o činnosti. Za druhé: je podstatne menší ako je plat verejného funkcionára - viď stránka NR SR. "Veľká väčšina výrobcov elektriny z OZE si svoje povinnosti splnila a preto nemá žiadne problémy." - je približne 3000 výrobcov a postihnutých podľa samotného úradu je 1186 - to je iný pomer ako predostierajú. "Ostatní ich však z pohodlnosti alebo nedbanlivosti prehliadla zo zásady, že ak ich doteraz nikto vážne nevyžadoval, možno si ich nevšímať aj naďalej." - tak ako sme sa snažili aj predsedovi úradu vysvetliť, celá povinnosť je u všetkých výrobcov splnená viacerými spôsobmi: príloha k podpísanej zmluve s RDS je cenové rozhodnutie, mnohí majú aj ďalšie potvrdenie o zaslaní samostatného duplicitného "oznámenia". Celkovo však je chrapúnstvo voči týmto ľudom napísať, že z pohodlnosti alebo nedbanlivosti. "aby ÚRSO mohol čo najexaktnejšie vypočítať objem nákladov" - toto zavádzanie neustále opakujú. Pritom číslo, ktoré výrobca nahlási je to isté čo im sám úrad dá na cenovom rozhodnutí. Ak by úrad chcel nejaké iné, musel by vysvetliť ako má vzniknúť. Dokonca zákon stanovuje "predpokladaného množstva dodanej elektriny" - to je elektrina, ktorá prejde od výrobcu do distribučky. Je to elektrina za ktorú sa vypláca cena elektriny na straty. Nie je to číslo podľa, ktorého sa ráta doplatok a TPS. Ten sa ráta z vyrobenej elektriny. Takže exaktne vypočítať TPS sa z tohto údaju nedá. A to je na strane úradu buď neznalosť alebo klamstvo. Čitateľ týchto riadkov nech si vyberie čo je pre nás horšie. "Prezentovali tak svoj ignorantský postoj voči tým, ktorí sa im na ich podnikanie skladajú." - tuto musím uznať úradu, že zvolili dobrý marketingový nástroj - zo spotrebiteľov urobiť obete nenažraných energo podnikateľov. Ale to je jediné čo sa na tom dá uznať - dobrá demagógia a klamstvo. RDS pri podnikaní v energetike produkujú taký zisk, že sa o tom ani jednému výrobcovi nemôže ani snívať. RDS si za spolupráce úradu prihnú vysvetlenie zákona a požadujú niečo čo nemajú nárok. Nebudem nosiť drevo do lesa, už sme to viac krát písali. Navyše pekne obrazne to popisuje Karok Galek na svojom blogu. "nezodpovedných podnikateľov vo výrobe elektriny z OZE postihla zaslúžená sankcia" - obžaloba, súd a vykonanie rozsudku v jednom balíku, bez možnosti obhajoby. To si dovolili v minulom režime iba málokedy. Aj "komančovia" dbali aspoň na zdanie legitimity. ÚRSO, ktoré na svojom webe píše, že má za úlohu aj "riešenie sporov medzi účastníkmi trhu s elektrinou", bolo nami aj množstvom výrobcov požiadané aby sa do sporu medzi výrobcom a RDS vložilo. Oni povedali, že im to neprislúcha, že sú "len poštári" a ak sú výrobcovia poškodený tak nech podajú žaloby. Namiesto toho aby za svoj plat z daní, aj tých výrobcov, niečo pre usporiadanie stavu spravili, vysvetlia si zákon a z výrobcov spravia vinných. "Postihnutá časť výrobcov sa jednohlasne sťažuje na neprimeranosť sankcie a diskrimináciu. " - výrobcovia sa sťažujú na neprimeranosť sankcie. Nesťažujú sa na diskrimináciu. Neprimeranosť je jasná. Jeden údaj, ktorý aj tak RDS aj úrad má, znamená rok bez príjmu. Ale ako vyššie - nepochopenie alebo klamstvo - čo je pre Slovensko lepšie? Neschopný úradník, alebo úradník ktorý klame? "že zmluvu medzi nimi a regionálnou distribučnou sústavou uzavreli dobrovoľne" - uf. Nevie si predseda prečítať zákon? Veď v zákone 309/2009 je jasne povedané, že zmluva je povinná? Aby sa nemusel trápiť čítaním celého zákona tak poradím: § 4 ods. (1) . písm. b) posledná veta. A taktiež ho odkážem na ich web: píše "riešenie sporov medzi účastníkmi trhu s elektrinou", "SAPI tiež tvrdí, že sankcia sa má týkať iba zariadení OZE, ktoré začali svoju prevádzku po 1.1.2014. Na zdroje uvedené do prevádzky pred týmto termínom sa vraj nevzťahuje." - áno a trváme na tom. "Asi to má znamenať, že pokuty za porušenie cestnej prevádzky, ktoré sa od určitého termínu už nemôžu riešiť pohovorom policajta s previnilcom, ale jednoznačne finančnou pokutou, sa nevťahuje na vodičov, ktorí dostali vodičský preukaz pred týmto termínom." - opätovne dobrá demagógia. My tvrdíme, že ak bude napísané v zákone "pokuta za priestupok sa vzťahuje iba na autá uvedené do prevádzky po 1. 1. 2014" tak auto v prevádzke od 31. 12. 2013 a skôr takú pokutu nesmie dostať. Ale som presvedčený, že na úrade dobre vedia o čo ide, len odvádzajú pozornosť. O čo ide v paragrafe o prechodných ustanoveniach sa píše tu. Malá nápoveda, autorom nie je SAPI. "plnej vyhrážok o chystajúcej sa nezamestnanosti" SAPI nevyhráža. Len upozorňuje na reálne dôsledky. "Absurdné je, že ak SAPI nepriamo nabáda na bagatelizovanie zákona" - nádherná marketingová veta bez obsahu. My sa snažíme najmä o to aby sa zákon dodržiaval. V čom sú nedostatky "len" jedného ustanovenia a prečo poslanci navrhujú zmenu si tiež môžte prečítať u nás na webe. "Smutno smiešnu rolu ...hrajú niektorí poslanci NR SR, ktorí ju využívajú na svoje zviditeľnenie. " - povie úradník, ktorý má byť nestranný a je platený z daní občanov. A vôbec ten tón je hodne za hranou normálnej slušnosti. "Navrhujú nezmyselné zmeny zákona, ktoré by de facto legalizovali jeho nerešpektovanie" - pán predseda ani návrh zákona nečítal a už vie čo v ňom je. "...výhody pre jednu skupinu podnikateľov energetike a tým diskrimináciu ostatných účastníkov trhu s elektrinou"  - v mladosti ma učili, že všeobecne platí "podľa seba súdim teba". Pri prečítaní vyhlásení o zákone, ktorý si ani (asi) neprečítal, tak si viem predstaviť ako funguje nestranné rozhodovanie p. predsedu. "Pritom však hanblivo verejnosti neprezradia, že to boli práve oni, ktorí príslušnú novelu zákona v roku 2013 schvaľovali a rovnako ako SAPI, ani oni k nej v pripomienkovom konaní nemali žiadne pripomienky." - o našich pripomienkach píšem hore. Tak si hádam už viete urobiť obraz o ohýbaní reality p. predsedu.

Dodatok k polemike

Z tlačovej správy úradu mám dva závery: jeden smutný a druhý optimistický. Smutný záver: ťažko je riešiť rozumnú rovnovážnu diskusiu s niekym, kto je zaujatý a nespravodlivý. Optimistický záver: tým, že sa úrad pustil do takejto osobnej a až primitívnej argumentácie, tak naše smerovanie výhrad je správne. Všetkým, ktorí sa dostali až sem ďakujem za energiu tomuto venovanú. Na Slovensku sa v súdnictve vžil pojem "harabín" - píšem zámerne s malým písmenom. Každý vie čo ten pojem znamená. Bohužiaľ p. predseda je harabín v energetike. Ale tak ako na toho zo súdnictva došlo, pevne verím, že aj na toho energetického dôjde. Pevne dúfam, že to bude skôr ako skončením jeho prvého voleného obdobia podľa zákona 250/2012.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek