Poslanecká novela zákona č. 309/2009 Z.z.

Včera paralelne s naším protestom predložili páni poslanci Přidal, Brocka a Mikuš novelu zákona č. 309/2009 Z.z. Odkaz na podanú novelu je tu: www.nrsr.sk. Novela bola spracovaná za našej aktívnej spolupráce.

Čo vlastne táto novela rieši? Je to krátka a jednoduchá úprava, ktorá „len“ napráva jeden z problémov zákona – ten problém, s ktorým teraz zápasí 1 200 výrobcov a ohrozuje cez 3 600 pracovných miest. Štandardne má zákon jednotlivé časti, a ti sa nejako nazývajú. Bežne je to jeden alebo viac paragrafov. Napríklad časť „Podmienky podpory…“ je v § 3 aj § 3a. „Práva a povinnosti…“ v § 4. A trebárs § 16 sú „Správne delikty“. No zákon bol za dobu necelých šiestich rokov viac ako 10 krát novelizovaný. Takže sa postupne zaviedla do zákona značná nesystematičnosť. Táto dovoľuje aj rozdielny výklad. A napríklad úrad, ktorý stále oficiálne tvrdí, že zákon nesmie vysvetľovať si ho pre seba vysvetľuje značne svojsky.

Čo sa novelizuje

Novelou č. 382/2013 Z.z. sa do 309/2009 prinieslo niekoľko zásadných zmien. Niektoré iné sa zdali celkom správne a v pohode. Až neskôr sa ukázalo, že sa dajú dobre zneužiť. Tie podstatné pre nás boli najmä dve – pridanie § 4a – Malý zdroj a podpora pre výrobu elektriny z hutníckeho plynu. Medzi iné patrila úprava § 4 ods. (3) – rozšírenie sankcie za neplnenie rozšíreného okruhu povinností. Nikoho z nás nenapadlo, že sa tento odsek tak hrubo zneužije.

Sankcie za porušovanie zákona rieši práve § 16 „Správne delikty“. Určuje čo je deliktom a tiež kto správne delikty rieši. V zákone sú dva subjekty na riešenie týchto deliktov: Štátna energetická inšpekcia a colné úrady. Dnes je samostatným zákonom Štátna energetická inšpekcia zlúčená so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI).

Príkladom správneho deliktu je táto citácia zákona:

§ 16 Správne delikty

(1) Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí
a) výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý odovzdá prevádzkovateľovi sústavy podľa § 4 ods. 1 písm. c) nepravdivé údaje o skutočnej výrobe elektriny,
b) výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nezabezpečí samostatné meranie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 4 ods. 6 alebo ktorý oznámi úradu nepravdivé údaje podľa § 4 ods. 7,
c) výrobca elektriny, ktorý nevráti doplatok prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy do 15. apríla príslušného kalendárneho roku podľa § 4 ods. 4,
d) výrobca elektriny, ktorý nepredloží sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií úradu a ministerstvu každoročne do 25. januára podľa § 4 ods. 5 písm. b), …“

V tejto časti správnych deliktov je pôsobnosť SOI a colných úradov jednoznačná. SOI vstupuje do posudzovania či sa niečo stalo, ako sa to stalo a je zavedené štandardné správne konanie podľa zákona o správnom konaní (č. 71/1967).

Kto však má posúdiť neplnenie povinností, ktoré nie sú vymenované ako správny delikt? Logicky prichádzajú dve inštitúcie: ÚRSO alebo SOI. Úrad preto, že on pridelenie podpory vykonáva – vydáva potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti a cenové rozhodnutie. SOI lebo je na to v § 15 určená ako „Štátny dozor“. A dokonca „§ 17 „Vzťah k správnemu poriadku“ v odseku (1) hovorí „Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

V tomto prípade sa však aktivity chytili jednotlivé regionálne distribučky. A tu je ďalší základný problém celého diania. Zákon je nejasný a dovoľuje rôzne implementácie. Som presvedčený, že distribučky na toto nemajú právo, a dokonca pri zrelom čítaní zákona je jasné, že správny orgán je SOI. Len v realite to tak nie je.

Ako vidno z predchádzajúceho, tak § 4 ods. (3) je veľmi nešťastne vsunutý do časti zákona, kde by vôbec nemal byť. Rieši „správny delikt“, ale je v právach a povinnostiach. A teda pri takomto postavení vlastne „nemá zodpovedný orgán na posudzovanie“ – distribučky (vraj) na pokyn úradu sa teda chopili príležitosti a zákon použili tak ako sa im to hodí.

Čo teda prináša novela?

Podstata novely je veľmi jednoduchá – neplnenie povinností podľa § 4 ods. (2) presúva zo samotného § 4 na správne miesto – § 16. Kedže to treba urobiť správne legislatívne, tak ruší § 4 ods. (3) a vytvára v § 16 ods. (1) nový delikt af) „výrobca elektriny, ak neplní povinnosti podľa odseku 2.“. Posudzovanie tohto deliktu je „pridelené“ SOI a má na to škálu pokút od 500 € do 100 000 €.

Dôležitý moment je, že posudzovanie správneho deliktu sa rieši podľa zákona a ten kto je zo správneho deliktu obvinený, tak má možnosť sa obhajovať. A to je vec, ktorá v Akcii 1508 chýba. Dokonca tí čo patria k tým čo majú viacnásobne potvrdené doručenie tak nebola obhajoba umožnená a distribučky im len odpovedali, že si nesplnili povinnosti.

 

Napriek tomu, že novela je krátka, tak vysvetlenie jej podstaty je dlhé a komplikované. Ak vás v tejto súvislosti napadá otázka, komentár alebo dodatok, rád si to prečítam v komentároch pod článkom.

12 thoughts on “Poslanecká novela zákona č. 309/2009 Z.z.

  • Len pokuta za potvrdené = dokázané, porušenie zákona. Po riadnom správnom konaní, kde sa môžte brániť.
   Teraz vám RDS zobrala „iba“ 450, bez dôkazov, bez možnosti obhajoby, diskusie. Proste len tak sa rozhodli.

   • Hlavne to nie je o tom, že mu zobrali 450 € ale o tom, že z neho bez akéhokoľvek súdu či správneho konania spravili zločinca….

 1. Ešte jedna vec, prečo by nemohlo byť popri §4a možnosť pripojiť malý zdroj aj pre podnikateľov, ako nepodnikanie v energetike? teda slovo domácnosť vymazať.

 2. V novele treba doplniť definíciu „nevyžiadaná elektrina“ (za ktorú Vás napr. SSE-d podľa návrhu zmluvy chce pokutovať).

 3. Poprosim v navrhu novely zakona zmenit znenie v bode 2 v „af) výrobca elektriny, ak neplní povinnosti podľa odseku 2.“ na „af) výrobca elektriny, ak neplní povinnosti podľa §4 odseku 2″

 4. SAPI opätovne podporuje veľkých výrobcov a malých potrebuje na prežitie svojej propagandy. Ak by sa presadilo správne konanie tak výrobcom bez ohľadu na veľkosť inštalovaným výkonu mohla byť udelená pokuta v max. výške 10 000 Eur. Tzn. ak niekto kto má 2,5kW zaplatí 10 tisíc a niekto kto má 1 MW tiež zaplatí 10 000 Eur, je to nepomer.
  Kým veľké investičné fondy ako napr. ktoré vlastní spol. Wustenrott (spolocnost SAPI Vam urcite vysveli preco Wustenrot) zaplati smiešnu pokutu a peniaze slovenských daňových poplatníkov potečú do rakúska a nemecka. rodina s príjmom 1000 Eur/ mesačne skončí s exekučným výmerom.

  Tak toto chceme a za toto bijujeme – ďakujeme SAPI dotoho!

  • Maximálna výška je až 100 000 €.
   Poprosím insiderské detaily o tomto „Kým veľké investičné fondy ako napr. ktoré vlastní spol. Wustenrott (spolocnost SAPI Vam urcite vysveli preco Wustenrot)“ lebo ja bohužiaľ netuším o čom je reč. A myslím, že ani ľudia z výboru SAPI nie. Ale zrejme Zdenko má priamu linku do nejakého centra kde už vedia čo sa (zrejme) stane, alebo čo?
   Ak by si článok čítal s pochopením a nie potrebou rýpať tak si prečítaš: “výrobca elektriny, ak neplní povinnosti podľa odseku 2.” – pre množstvo ľudí nie je rozdiel „nesplní“ a „neplní“. Legislatívne je to dosť podstatný rozdiel. Aj jazykovo – dokonavé a nedokonavé (malá nápoveda).

  • Ešte mi prosím objasni „SAPI opätovne“ – ja som v SAPI od začiatku jej funkcie, a keďže to robíme „opätovne“, rád by som vedel kedy sme to urobili prvýkrát alebo aj inýkrát.

 5. Suhlasin s Endym. Je NUTNE urobit protest presne v den schvalovania, aby tato novela, ktora je „nas vysledny produkt“ nezhorela pri hlasovani ako fakla. Ine riesenie na rozhybanie masinerie URSO, PDS a SMER bohuzial nieje. Nase problemy su tak medialne nezaujimave, ze je ich problem najst na komercnych strankach kam chodi kazdy. Bohuzial, treba si to priznat.
  Stale verime, ze sa to da do pozitivnej roviny.
  PZ, trafil klinec po hlavicke.

 6. Názor jedného zo zainteresovaných.
  Pri prijatí zákona 309/2009, URSO nastavilo cenu na straty tak, aby doplatok plynúci zo zákona bol čo najnižší. Idea zákona tak ako bol prijatý na začiatku bola totiž výroba pre vlastnú spotrebu. Vláda zákonom tak stanovila povinný nákupný náklad distribučným spoločnostiam. Nakoľko takto vykúpenej energie bolo viac ako potrebujú DS na straty a ešte za predpísanú cenu, ktorá na trhu bola nižšia. DS-kám vznikla strata z obchodnej činnosti výkupu energie na straty. Táto strata je právne uplatniteľná voči štátu. Štát teda URSO pochopí stav a svoju vinu, tak iniciuje implementovanie sankcie do zákona tak, aby jej uplatnenie vykompenzovalo straty DS kám. V tejto súvislosti by stálo za to zistiť a verejne deklarovať ako skončia peniaze vyčlenené pre podporu OZE tých prevádzkovateľov ktorí majú právoplatné rozhodnutia o cene a sú postihnutý odmietnutím výkupu.
  Je to iba FIKCIA? Možno áno a DS-kám sa podarilo predať vo verejných aukciách prebytky vykúpenej energie na straty. Mimochodom na ktoré im URSO dalo súhlas. Ja som však žiadnu úspešnú takúto aukciu na ich stránkach nenašiel. Zato len SSE-D ich má na stránke 12 za rok neúspešných.

 7. Kedy by sa mala schvaľovať táto zmena zákona? Asi by bolo dobne urobiť ešte „záverečný protest“ pred NRSR v deň schvalovania. Chcel poďakovať SAPI, za to všetko čo v tejto veci urobila.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.