Zodpovednosť za odchýlku do tretice

Pavel Šimon
23. 02. 2015O listoch ZSDis a.s., ktorými vyzýva na oznámenie aký režim prevzatia zodpovednosti za odchýlku používate sme vás informovali hneď prvý deň keď výrobcovia začali tieto listy dostávať. O tom, že obsah je zmätočný, opätovne je plný svojských výkladov zákona a nezakladá sa na právnej realite sme tiež písali.  ZSDis týmto vyvíja tlak na výrobcov, snaží sa zastrašiť aby pristúpili na ich výklad. Vo svojom liste stanovujú termín na odpoveď do 10 kalendárnych dní a následne vyhrážajú sankciami podľa energetického zákona aj podľa zákona o regulácii (251/2012 a 250/2012). Preto sme v piatok zverejnili návrhu listu na reakciu. Na základe tohto návrhu cez víkend p. Poláček spracoval aj list s odpoveďou, ktorá obsahuje hlbšiu právnu argumentáciu, prečo ZSDis nemá pravdu. Návrh listu je tu: Zodpovednost za ochylku - odpoved_revPLP. Ku listu je vhodné pripojiť aj kópiu vašej zmluvy o dodávke elektriny. Obsahovo sú listy založené na rovnakej argumentácii v dvoch hlavných bodoch:
  1. ZSDis, alebo spoločnosť ňou poverená, má naďalej povinnosť poskytovať podporu režimom prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Toto právom podľa zákona o podpore OZE nie je úpravou platnou od 1. 1. 2014 nijako dotknuté.
  2. Zrušenie zmluvy o dodávke elektriny medzi ZSDis a výrobcom k 1. 1. 2015, ktorého sa opätovne dovolávajú podľa čl. VIII a XII nenastalo. Nenastalo napriek ich tlaku na výrobcov aby na túto argumentáciu pristali.
Všetci, čo ste od ZSDis dostali tento list, by ste mali reagovať. Reakcia by mala byť písomná, a opätovne odporúčam - neskôr dokázateľná. Na výber máte dva návrhy od nás, alebo si podľa vašho pohľadu spracujte vlastný. Ale s reakciou nečakajte na posledný deň. Pre zľahčenie vyhľadávania vám dávame návrhy odpovedí tu: Výber riešenia je na vás ako výrobcoch.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek