WORKSHOP: Úloha podnikov v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie v regióne Strednej a Východnej Európy

SAPI
12. 11. 2021Platforma V4+RE, ktorej členom je aj SAPI, zorganizovala pri príležitosti konferencie COP26 online workshop s názvom ,,Race to Zero Campaign in the Visegrad region”. Workshop bol určený primárne pre zástupcov privátneho sektora a mimovládnych organizácií a jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie o kampani OSN – Race to Zero. Workshop sa konkrétne venoval téme zapojenia súkromného sektora v oblasti rozvoja a financovania OZE.

Workshop zahájil David Moran, COP26 regionálny ambasádor pre Európu, centrálnu Áziu a Irán, ktorý vo svojej úvodnej reči vysvetlil úlohu súkromného sektora v boji proti klimatickým zmenám. Nasledovala prezentácia organizácie Re-Source, ktorá účastníkom workshopu predstavila praktické návrhy a riešenia  toho, ako môžu podniky fungovať na energii z OZE bez toho, aby sa museli uchádzať o štátnu finančnú podporu. Organizácia predstavila základné fungovanie a modely dlhodobých zmlúv na nákup elektriny z OZE.

Nasledovali prezentácie troch zástupcov súkromného sektora z regiónu strednej a východnej Európy, ktorí zdieľali svoje skúsenosti s benefitmi zapojenia sa do iniciatívy Race to Zero, konkrétne do kampane SME Climate HUB.

Hlavné posolstvá udalosti, ktoré na udalosti odzneli:

·         Priemysel a obchodný sektor sú si vedomí svojej zodpovednosti v oblasti klimatickej krízy a potreby urgentne jednať.

·         Súkromný sektor je otvorený možnostiam pridať sa k dosahovaniu cieľa nulových emisií.

·         Biznis sektor môže prispieť ku klimatickým cieľom tým, že zníži produkciu emisií a taktiež apelom na vlády, aby dodržiavali klimatické záväzky a vytvárali vhodné legislatívne a regulačné prostredie.

·         Napriek tomu, že mnohé firmy si vytvorili vlastný balík opatrení a cieľov v snahe o nulové emisie a zelenú tranzíciu, v konečnom dôsledku ich výsledky závisia na podpore zo strany politikov, tak z pohľadu správneho nastavenia legislatívy, ako i finančnej podory.

 

V druhej časti workshopu sme boli zvedaví na priame skúsenosti spoločností z regiónu Strednej a Východnej Európy, ktoré sa už do niektorej z iniciatív zapojili. Nasledovala interaktívna anketa medzi všetkými zúčastnenými. Z informácií, ktoré na online workshope zazneli môžeme konštatovať, že spoločnosti vidia hlavné benefity pridania sa k Race to Zero iniciatívam v týchto smeroch:

·         Okrem ekonomických benefitov uviedli spoločnosti už zapojené do niektorej z iniciatív benefity v podobe konkurenčnej výhody, ktorú získavajú vďaka zvýšeniu energetickej efektivity.

·         Záujem a snaha firiem znižovať emisnú stopu zrýchľuje rozvoj nových technológií.

·         Zapojením sa do podobných aktivít tieto spoločnosti zaregistrovali, že sa stávajú pozitívnym príkladom a inšpiráciou aj pre ďalšie spoločnosti. Zároveň majú tieto aktivity priaznivý dopad na vnímanie ich značky.

·         Klimatické iniciatívy v rámci Race to Zero vedú a inštruujú spoločnosti, ako dosahovať stanovené ciele a zároveň ich prepájajú s inými spoločnosťami, ktoré si tak môžu vymieňať hodnotné informácie. Iniciatívy im taktiež prinášajú dôležité zdroje informácií a expertíz.

Workshop, ako aj ďalšie aktivity naň nadväzujúce sú podporované finančnou pomocou vlády Spojeného kráľovstva, konkrétne Odelením pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o výhodách členstva v niektorej z Race to Zero kampaní, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme zorientovať sa v možnostiach.

Komentáre

Súvisiace

Spojenie fotovoltiky a železničnej dopravy môže byť v Nemecku onedlho realitou

Britská spoločnosť Bankset Energy odštartovala v Nemecku testovanie fotovoltických panelov umiestnených na železničných podvaloch. Nemecká železničná sieť dosahuje dĺžky viac ako 60 tisíc kilometrov, ktoré môžu byť využité na výrobu zelenej energie.

27. 07. 2022VIAC

 

Smart Grid už aj na Slovensku

Projekt Danube InGrid je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností –Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (SEPS) a Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD) s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

20. 07. 2022VIAC

 

Albánsko spúšťa výstavbu doteraz najväčšej solárnej elektrárne

V Albánsku sa začala výstavba najväčšieho solárneho parku v regióne západného Balkánu. Solárny park Karavaster s rozlohou 196 ha pomenovaný podľa oblasti, v ktorej sa bude nachádzať, bude mať kapacitu 140 MW.

06. 07. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek