Rozvoj energetických komunít na Slovensku podporí medzinárodný projekt vedený SAPI

SAPI
06. 03. 2024Ďalší z medzinárodných projektov, na ktorých Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) spolupracuje je projekt COMMENCE – Community Energy in Central Europe. Ako anglický názov naznačuje, projekt je zameraný na problematiku energetických komunít, pričom iniciatíva prebieha okrem Slovenska aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a expertnú úlohu v ňom zastávajú partneri z Rakúska. V dvojročnom projekte financovanom z grantového programu European Climate Initiative (EUKI) figuruje SAPI ako vedúci projektového konzorcia. V projekte sú zapojené aj ďalšie organizácie z regiónu V4; Frank Bold Society, z.s., Magyar Természetvédők Szövetsége, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich (WiseEuropa) a tiež Österreichische Energieagentur.


Cieľom projektu je vybudovať základy využívania energie z obnoviteľných zdrojov v komunitách. Hovoríme najmä o odstraňovaní bariér a vytváraní regulačných rámcov, predovšetkým prostredníctvom vypracovania národnej príručky pre potenciálnych zakladateľov komunít, politických odporúčaní a propagácie. Aktivity budú dopĺňať workshopy a návštevy zavedených projektov energetických komunít fungujúcich na báze OZE v Rakúsku, na ktoré radi pozveme aj zástupcov slovenských samospráv. Každá z krajín, ktoré sa do projektu zapojili, je totiž na inej úrovni rozvoja v oblasti energetických komunít a prenos pozitívnych príkladov zo zahraničia vidíme ako jednu z ciest k rýchlejšiemu napredovaniu témy aj u nás.


Projektové aktivity sú cielené na samosprávy, potencionálnych záujemcov o rozvoj energetických komunít, ale aj na organizácie štátnej a verejnej správy, ktoré majú kompetenciu tvoriť a meniť legislatívu. O všetkých dôležitých aktivitách projektu budeme verejnosť informovať prostredníctvom médií. Veríme, že kvalitnou implementáciou projektu získame možnosť formovať národnú legislatívu a priamo podporíme vznik 16 energetických komunít v štyroch cieľových krajinách dotačného nástroja EUKI.


Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať grant a rozsiahlu podporu od EUKI, ktorá je partnerom mnohých ďalších zaujímavých projektov zameraných na ochranu klímy.  

Komentáre

Súvisiace

Priebežná správa o stave komunitnej energetiky v Strednej Európe je dostupná na stránkach EUKI

Projektové konzorcium v rámci projektu COMMENCE - Community Energy in Central Europe pripravilo priebežnú správu o stave komunitnej energetiky v krajinách Strednej Európy - presnejšie v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

13. 06. 2024VIAC

 

SAPI odštartovala sériu okrúhlych stolov v rámci medzinárodného projektu

V rámci medzinárodného projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future, podporeného Európskou klimatickou iniciatívou (EUKI), sme zorganizovali prvé dva okrúhle stoly s hlavnými stakeholdermi v slovenskej energetike, vrátane vládnych orgánov, súkromných spoločností a záujmových organizácií.

09. 05. 2024VIAC

 

SAPI privítala partnerov z medzinárodného projektu

Začiatkom februára sme mali česť privítať našich partnerov z ďalšieho projektu, ktorý podporila Európska klimatická iniciatíva (EUKI) a ktorého je SAPI súčasťou - From Plans to Reality: Renewable Chance for Future.

14. 02. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek