SAPI odštartovala sériu okrúhlych stolov v rámci medzinárodného projektu

SAPI
09. 05. 2024V rámci medzinárodného projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future, podporeného Európskou klimatickou iniciatívou (EUKI), sme zorganizovali prvé dva okrúhle stoly s hlavnými stakeholdermi v slovenskej energetike, vrátane vládnych orgánov, súkromných spoločností a záujmových organizácií. Na prvom okrúhlom stole sa preberala otázka ideálneho energetického mixu, ktorý by malo Slovensko do roku 2030 dosiahnuť, zatiaľ čo druhý bol venovaný exkluzívne budúcemu rozvoju slovenskej elektroenergetiky. O niektorých zo záverov prvého okrúhleho stola si môžete prečítať napríklad aj v tlačovej správe SAPICieľom stretnutí je zber informácií a názorov hlavných aktérov k tomu, aké opatrenia budú v budúcnosti potrebné na podporu obnoviteľných zdrojov. Sériu okrúhlych stolov uzavrú ďalšie dve podujatia, v ktorých sa pozrieme na obdobne dôležité témy - udržateľné teplárenstvo a problematiku zelených pracovných miest.

Komentáre

Súvisiace

Priebežná správa o stave komunitnej energetiky v Strednej Európe je dostupná na stránkach EUKI

Projektové konzorcium v rámci projektu COMMENCE - Community Energy in Central Europe pripravilo priebežnú správu o stave komunitnej energetiky v krajinách Strednej Európy - presnejšie v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

13. 06. 2024VIAC

 

Rozvoj energetických komunít na Slovensku podporí medzinárodný projekt vedený SAPI

Ďalší z medzinárodných projektov, na ktorých Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) spolupracuje je projekt COMMENCE – Community Energy in Central Europe.

06. 03. 2024VIAC

 

SAPI privítala partnerov z medzinárodného projektu

Začiatkom februára sme mali česť privítať našich partnerov z ďalšieho projektu, ktorý podporila Európska klimatická iniciatíva (EUKI) a ktorého je SAPI súčasťou - From Plans to Reality: Renewable Chance for Future.

14. 02. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek