Výroba elektriny z vetra už v roku 2025 predbehne výrobu z jadra

SAPI
19. 01. 2024V Bratislave 19. január 2024

TLAČOVÁ SPRÁVA

Výroba elektriny z vetra už v roku 2025 predbehne výrobu z jadra

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) vo svete by sa mala do roku 2028 zvýšiť o takmer 70 % v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z aktuálnej štúdie Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) zameranej na vývoj v oblasti OZE za rok 2023. Konkrétne výroba elektriny z vetra by napríklad podľa IEA mala predbehnúť výrobu z jadrových elektrární už v roku 2025. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) upozorňuje, že na Slovensku sa stále nepodarilo vytvoriť prostredie, ktoré by nám umožnilo naskočiť na tento trend vyššieho využívania elektriny z vetra.

 

V roku 2023 pribudlo podľa IEA celosvetovo takmer 507 GW nových výrobných zdrojov na báze OZE, čo je o 50 % vyšší prírastok ako v roku 2022.  Rovnako ako tomu bolo v minulom roku, aj v najbližších piatich rokoch budú hlavným ťahúňom rastu využívania zelenej energie podľa IEA fotovoltické elektrárne nasledované veternými elektrárňami. Pri veternej energetike vidí napríklad aj IEA ako hlavný problém pomalšieho rastu jej využívania v Európskej únii povoľovacie procesy. „V prípade Slovenska to, bohužiaľ, stále platí dvojnásobne, keďže vietor prakticky nevyužívame práve kvôli legislatívnym bariéram,“ upozorňuje člen Výkonného výboru SAPI Ján Lacko.

 

Význam OZE pre pokrytie potrieb v oblasti energií potvrdzuje aj fakt, že v roku 2028 budú podľa IEA pokrývať až 42 % výroby elektriny, pričom podiel veterných a solárnych elektrární bude až na úrovni 25 %. „Aj tieto čísla ukazujú, že rýchly rozvoj veternej energetiky v reakcii na energetickú krízu nebol iba dočasný fenomén, ale zrýchlenie už pred rokmi nastúpeného jasného trendu,“ dodáva J. Lacko. Výhodou veterných elektrární v porovnaní s tradičnými zdrojmi je nižšia výrobná cena elektriny, ale najmä pomerne rýchly proces výstavby v prípade rozumne nastavených povoľovacích procesov.

 

Práve pomalé tempo zmien v povoľovacích procesoch na Slovensku môže spôsobiť, že Slovensko aktuálne celosvetový trend nezachytí a nevyužije vo svoj prospech. „V tejto chvíli sme z legislatívneho hľadiska v tom istom bode, ako sme boli v roku 2022. Deklaratívna podpora tu je, aj nedávne prihlásenie sa k Európskej charte pre vietor je jednou z nich, ale v praxi a legislatíve sa prakticky zatiaľ nič nezmenilo, naopak, niektoré procesy sa ešte skomplikovali,“ upozorňuje J. Lacko.

 

Za jednu z potenciálnych bariér pre ďalší rozvoj OZE považuje IEA aj technické kapacity prenosových sústav, keďže ich výstavba a posilnenie si vyžadujú viac času, ako výstavba veterných či solárnych elektrární. Aj na Slovensku sa posilnenie kapacít sietí považuje za jednu z vecí, ktoré je potrebné spoločne s výstavbou OZE riešiť. Dobrou správou je, že aj na Slovensku sa už pripravujú, alebo dokonca realizujú viaceré projekty, ktorých cieľom je aj vytvoriť podmienky pre vyššie využívanie OZE.

 

Ide napríklad o cezhraničné projekty ACONDanube InGrid, v rámci ktorých sa budujú inteligentné siete a posilňuje sa prepojenie Slovenska s okolitými krajinami. Len na tieto projekty poskytla Európska únia 200 mil. eur. „Ďalšie stovky miliónov budú k dispozícii aj prostredníctvom v jeseni schváleného Akčného plánu EÚ pre rozvoj sietí. Je teda zrejmé, že pri investíciách do tepotrebných aj pre rozvoj veternej energetiky pokryje EÚ významnú časť nákladov,“ upozorňuje J. Lacko.chnických kapacít 

  

Kontakt pre médiá

Ján Lacko                                                                                              Peter Marčan

Člen Výkonného výboru SAPI                                                         PR agentúra ReputationN

jan.lacko@sapi.sk                                                                              marcan@reputationn.sk

+421 917 840 357                                                                              +421 910 984 243

Komentáre

Súvisiace

SAPI Biznis Tuesday o veternej energii na Slovensku

Pridajte sa k nám a preskúmajte trh s veternou energiou a potenciál jej rozvoja na Slovensku. Toto exkluzívne podujatie poskytne komplexný prehľad o súčasnom stave, výzvach a príležitostiach v sektore veternej energetiky na Slovensku.

19. 02. 2024VIAC

 

Vietor dostal stopku, do cesty sa mu postavilo usmernenie Úradu verejného zdravotníctva

Sektor veternej energetiky už bol na správnej ceste, no zdá sa, že vydýchnuť si bolo predčasné. Ďalšiu tvrdú ranu utŕžil z možno celkom neočakávaného zdroja - Úradu verejného zdravotníctva SR.

31. 01. 2024VIAC

 

Rada ministrov EÚ pre energetiku schválila Európsku chartu pre vietor

V rámci včerajšieho stretnutia schválilo 26 ministrov energetiky EÚ Európsku chartu pre vietor a nás nesmierne teší, že sa pod chartu podpísala aj Slovenská republika.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek