Jednoduchšie povoľovanie veterných elektrární mešká, zelená energia môže chýbať významným investorom

SAPI
28. 03. 2024V Bratislave 28. marca 2024

TLAČOVÁ SPRÁVA

Jednoduchšie povoľovanie veterných elektrární mešká, zelená energia môže chýbať významným investorom

 

Meškanie míľnikov zameraných na zjednotenie a zjednodušenie povoľovania veterných elektrární nemusí znamenať len riziko pre čerpanie peňazí určených na túto oblasť z Plánu obnovy a odolnosti SR. Významní investori, akým je aj automobilka Volvo Cars vo Valalikoch, môžu mať problém s dostupnosťou nimi požadovanej zelenej elektriny.

 

Prijatie jednotnej metodiky posudzovania projektov veterných elektrární, ktorá by po 20 rokoch odstránila legislatívne bariéry pre rozvoj veternej energetiky na Slovensku, sa od jari 2023 prakticky nepohlo vpred. Vládu SR na to upozornila ešte začiatkom marca Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorá je zodpovedná za implementáciu Plánu obnovy a odolnosti. „Hoci vnímame vôľu rozbehnúť po mnohých rokoch na Slovensku využívanie veternej energetiky, nevidíme zásadný posun v diskusiách o zmenách zákonov či v rámci prípravy jednotnej metodiky pre posudzovanie týchto obnoviteľných zdrojov energií,“ konštatuje Ján Lacko, člen Výkonného výboru Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

 

Okrem jednotnej metodiky pre posudzovanie projektov v rámci celého Slovenska mešká podľa NIKA aj príprava tzv. akceleračných zón (go-to-areas), v ktorých by mali v zjednodušenom režime vyrásť veterné elektrárne s inštalovaným výkonom 300 MW. To môže ohroziť nielen platby z plánu obnovy, ktoré sú naviazané na splnenie týchto míľnikov. „Je to najmä na škodu nielen ekonomiky, ale aj domácností. Veterné elektrárne dnes patria spolu s fotovoltickými elektrárňami k technologicky najlacnejším zdrojom elektriny,“ upozorňuje J. Lacko.

 

Podľa neho meškajúce zmeny v legislatíve môžu ohroziť aj záväzky SR voči zahraničným investorom. „Dnes, kedy nemáme jednotnú metodiku, má prakticky každý projekt rozdielne požiadavky na to, čo a ako má vyhodnocovať v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Aj po takmer roku od oznámenia začiatku prípravy tejto metodiky je prakticky nemožné odhadnúť kedy, a či vôbec, dokážeme povoliť veternú elektráreň,“ dodáva J. Lacko. Podľa SAPI môže meškanie zjednodušenia povoľovacích procesov ohroziť aj záväzky SR voči zahraničným investorom.

 

Na SAPI, ako združenie zastrešujúce investorov pripravujúcich projekty obnoviteľných zdrojov energií (OZE), sa obrátila už aj švédska automobilka Volvo Cars, ktorá na Slovensku plánuje klimaticky neutrálnu výrobu elektromobilov. Tá hľadá developerov OZE, ktorí by vedeli do konca roka 2026 zabezpečiť výstavbu a prevádzku takýchto elektrární pre ich závod vo Valalikoch. Pri požadovanom objeme elektriny bude podľa SAPI s vysokou pravdepodobnosťou nevyhnutné, aby súčasťou mixu zelených zdrojov zásobujúcich Volvo boli aj veterné elektrárne. „Ak po roku od ohlásenia zrýchlenia procesov samotná vláda konštatuje, že sme sa nepohli vpred, nemusí byť ani dva a pol roka dosť času na zmenu legislatívy, povolenie projektov a ich výstavbu a uvedenie do prevádzky,“ dodáva J. Lacko.

 

SAPI preto považuje za nevyhnutné, aby sa urýchlilo prijímanie zmien, ktoré konečne odstránia legislatívne bariéry v povoľovaní veterných elektrární. „Okolité štáty boli schopné prijímať zmeny legislatívy s cieľom zrýchliť využívanie veternej energetiky aj v pandemickom období roku 2022 rádovo v mesiacoch. U nás, ako konštatuje aj NIKA, sme sa nepohli ani po takmer roku z miesta,“ upozorňuje J. Lacko.

 

Ján Lacko                                                                                              Roman Korenek

Člen Výkonného výboru SAPI                                                         PR agentúra ReputationN

Jan.lacko@sapi.sk                                                                              korenek@reputationn.sk

+421 917 840 357                                                                              +421 911 101 992

Komentáre

Súvisiace

Zaberajú veterné parky príliš veľa miesta? Ukazuje sa, že to nemusí byť úplne pravda

Pri projektovaní nových veterných parkov sa môžu objaviť názory, že zaberajú príliš veľa priestoru oproti iným elektrárňam založených napríklad na fosílnych palivách. Podľa novej štúdie kanadských vedcov sa však ukazuje, že pomer výkon - využitý priestor môže byť omnoho viac naklonený práve v prospech veterných parkov

09. 05. 2024VIAC

 

Veternú energiu naďalej sprevádzajú mýty, ovplyvňujú aj názory obyvateľov

Napriek nedávnym výskumom, ktoré nám ukazovali, že sa vnímanie veternej energie zo strany obyvateľstva postupne obracia k lepšiemu, nám prax ukazuje, že nás ešte stále čaká dlhá cesta k úplnej akceptácii verejnosti.

09. 05. 2024VIAC

 

Väčšina Slovákov je za vyššie využitie vetra, oslabuje aj NIMBY syndróm

nedávneho prieskumu verejnej mienky z dielne agentúry IPSOS, ktorý bol pripravený pre Národnú implementačnú a koordinačnú agentúru, vyplýva, že až približne 70 % percentám obyvateľov sa pozdáva myšlienka výstavby veterných parkov na území Slovenska.

28. 03. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek