SPP - informácia o stave uzatvárania zmlúv o povinnom výkupe elektriny

SAPI
29. 11. 2019Prinášame vám najčerstvejšie informácie ohľadne uzatvárania predmetných zmlúv vo forme listu od spoločnosti SPP zo dňa 28.11.2019 v plnom znení:


Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), ako víťaz aukcie organizovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky („Ministerstvo“) v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) a vysoko účinnej kombinovanej výroby („KVET“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne novelizovanom znení („Zákon“) sa stala Vaším novým národným výkupcom elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pre roky 2020 a 2021.

V závislosti od inštalovaného výkonu Vášho zariadenia na výrobu elektriny a času jeho uvedenia do prevádzky Vaša spoločnosť ako výrobca elektriny z OZE a KVET má podľa podmienok Zákona a ostatnej súvisiacej legislatívy v oblasti energetiky právo na výkup elektriny a právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Prosím, berte na vedomie, že elektrinu vyrobenú výrobcom elektriny, ktorý využije právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, bude vykupovať SPP na základe Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku štandardizovanej Ministerstvom („Zmluva“). Zmluvu bude mať možnosť výrobca uzatvoriť prostredníctvom portálu prevádzkovaného spoločnosťou OKTE, a.s. („OKTE“). O spustení prevádzky časti portálu OKTE, ktorá umožní požiadať o uzatvorenie Zmluvy, bude výrobca v krátkom čase informovaný prostredníctvom e-mailovej notifikácie od OKTE.


V prípade, že Vaša spoločnosť spĺňa príslušné legislatívne a faktické podmienky na výkup elektriny na základe Zmluvy, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ďalej postupovali v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

Nevyhnutnou podmienkou na uzatvorenie Zmluvy je platná zmluva o poskytovaní údajov uzatvorená s OKTE. V prípade, ak výrobca nemá s OKTE uzatvorenú zmluvu o poskytovaní údajov, postupujte podľa ustanovení Prevádzkového poriadku OKTE, resp. informácií dostupných na webovom sídle OKTE .

V súlade s e-mailovou notifikáciou od OKTE, prosím, bezodkladne, kompletne a správne vyplňte všetky tam požadované žiadosti, formuláre a iné dokumenty vrátane predloženia nasledujúcich príloh („Žiadosť“):

Prosím, berte na vedomie, že naša spoločnosť je pripravená zabezpečiť pre Vás výkup elektriny za vyššie uvedených podmienok a uzatvoriť Zmluvu s účinnosťou od 1.1.2020 výlučne v prípade, pokiaľ Vašu kompletne a správne vyplnenú Žiadosť vrátane všetkých príloh predložíte prostredníctvom portálu OKTE bez zbytočného odkladu, najneskôr však v termíne do 20.12.2019. Žiadame Vás, aby ste nás obratom informovali ako výrobca elektriny, ktorý si uplatňuje právo na výkup elektriny a zároveň má právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, ak sa nezapojíte do povinného výkupu a od 1.1.2020 nebudete v bilančnej skupine SPP, čím natrvalo stratíte právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.


V prípade záujmu o podrobnejšie informácie týkajúce sa výkupu elektriny nás neváhajte, prosím, kontaktovať na adrese elektronickej pošty biznislinka@spp.sk alebo 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.


Váš spoľahlivý dodávateľ energií - SPP

Komentáre

Súvisiace

OKTE: vysvetlenie fakturačných údajov za mesiac január 2020 (dôležité!!)

OKTE na svojom webe zverejnilo vysvetlivky k fakturácii doplatku za január 2020

21. 02. 2020VIAC

 

OKTE - Oznámenie o uplatnení práva na zmenu podpory od 2021

SAPI vysvetľuje informáciu, ktorú zaslalo OKTE všetkým výrobcom

21. 01. 2020VIAC

 

OKTE aktualizoval prevádzkový poriadok

Od 1.1.2020 používa OKTE nový prevádzkový poriadok

07. 01. 2020VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek