SPP - informácia o stave uzatvárania zmlúv o povinnom výkupe elektriny

SAPI
29. 11. 2019Prinášame vám najčerstvejšie informácie ohľadne uzatvárania predmetných zmlúv vo forme listu od spoločnosti SPP zo dňa 28.11.2019 v plnom znení:


Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), ako víťaz aukcie organizovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky („Ministerstvo“) v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) a vysoko účinnej kombinovanej výroby („KVET“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne novelizovanom znení („Zákon“) sa stala Vaším novým národným výkupcom elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pre roky 2020 a 2021.

V závislosti od inštalovaného výkonu Vášho zariadenia na výrobu elektriny a času jeho uvedenia do prevádzky Vaša spoločnosť ako výrobca elektriny z OZE a KVET má podľa podmienok Zákona a ostatnej súvisiacej legislatívy v oblasti energetiky právo na výkup elektriny a právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Prosím, berte na vedomie, že elektrinu vyrobenú výrobcom elektriny, ktorý využije právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, bude vykupovať SPP na základe Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku štandardizovanej Ministerstvom („Zmluva“). Zmluvu bude mať možnosť výrobca uzatvoriť prostredníctvom portálu prevádzkovaného spoločnosťou OKTE, a.s. („OKTE“). O spustení prevádzky časti portálu OKTE, ktorá umožní požiadať o uzatvorenie Zmluvy, bude výrobca v krátkom čase informovaný prostredníctvom e-mailovej notifikácie od OKTE.


V prípade, že Vaša spoločnosť spĺňa príslušné legislatívne a faktické podmienky na výkup elektriny na základe Zmluvy, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ďalej postupovali v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

Nevyhnutnou podmienkou na uzatvorenie Zmluvy je platná zmluva o poskytovaní údajov uzatvorená s OKTE. V prípade, ak výrobca nemá s OKTE uzatvorenú zmluvu o poskytovaní údajov, postupujte podľa ustanovení Prevádzkového poriadku OKTE, resp. informácií dostupných na webovom sídle OKTE .

V súlade s e-mailovou notifikáciou od OKTE, prosím, bezodkladne, kompletne a správne vyplňte všetky tam požadované žiadosti, formuláre a iné dokumenty vrátane predloženia nasledujúcich príloh („Žiadosť“):

Prosím, berte na vedomie, že naša spoločnosť je pripravená zabezpečiť pre Vás výkup elektriny za vyššie uvedených podmienok a uzatvoriť Zmluvu s účinnosťou od 1.1.2020 výlučne v prípade, pokiaľ Vašu kompletne a správne vyplnenú Žiadosť vrátane všetkých príloh predložíte prostredníctvom portálu OKTE bez zbytočného odkladu, najneskôr však v termíne do 20.12.2019. Žiadame Vás, aby ste nás obratom informovali ako výrobca elektriny, ktorý si uplatňuje právo na výkup elektriny a zároveň má právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, ak sa nezapojíte do povinného výkupu a od 1.1.2020 nebudete v bilančnej skupine SPP, čím natrvalo stratíte právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.


V prípade záujmu o podrobnejšie informácie týkajúce sa výkupu elektriny nás neváhajte, prosím, kontaktovať na adrese elektronickej pošty biznislinka@spp.sk alebo 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.


Váš spoľahlivý dodávateľ energií - SPP

Komentáre

Súvisiace

Praha pozitívnym príkladom pre slovenské mestá v pláne na uhlíkovú neutralitu

Konferencia CEEC 21 priniesla zaujímavý panel vyhradený téme angažovanosti miest do dekarbonizačných snáh. Vedúce postavenie v snahách o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 má v Českej republike hlavné mesto Praha, ktorá by mohla byť pozitívnym príkladom aj pre slovenské mestá.

29. 11. 2021VIAC

 

Od uhlia k biomase - Sme len na polceste k skutočne obnoviteľným zdrojom tepla

Dekarbonizácia v Európe dosiahne ďalší míľnik. V roku 2023 uzavrie Nórsko svoju poslednú uhoľnú baňu v Arktíde. Na Špicbergoch však okrem Nórov pôsobí aj ruská spoločnosť, ktorá s ťažbou plánuje naďalej pokračovať. Pozitívne trendy vnímať aj na Slovensku.

05. 10. 2021VIAC

 

Plynárom sa nepáči balíček Fit for 55

Blížiaci sa koniec éry využívania fosílnych palív vyvoláva dôležitú otázku o budúcnosti energetiky. Na jednej strane končia staré, znečisťujúce zdroje, no na strane druhej ešte siete ani legislatívy nie sú pripravené na väčší podiel a integráciu OZE. Dočasnou odpoveďou, zvlášť v krajinách ako Slovensko, má byť nízkouhlíkový zemný plyn.

17. 09. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek