SPP - informácia o stave uzatvárania zmlúv o povinnom výkupe elektriny

SAPI
29. 11. 2019Prinášame vám najčerstvejšie informácie ohľadne uzatvárania predmetných zmlúv vo forme listu od spoločnosti SPP zo dňa 28.11.2019 v plnom znení:


Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), ako víťaz aukcie organizovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky („Ministerstvo“) v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) a vysoko účinnej kombinovanej výroby („KVET“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne novelizovanom znení („Zákon“) sa stala Vaším novým národným výkupcom elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pre roky 2020 a 2021.

V závislosti od inštalovaného výkonu Vášho zariadenia na výrobu elektriny a času jeho uvedenia do prevádzky Vaša spoločnosť ako výrobca elektriny z OZE a KVET má podľa podmienok Zákona a ostatnej súvisiacej legislatívy v oblasti energetiky právo na výkup elektriny a právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Prosím, berte na vedomie, že elektrinu vyrobenú výrobcom elektriny, ktorý využije právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, bude vykupovať SPP na základe Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku štandardizovanej Ministerstvom („Zmluva“). Zmluvu bude mať možnosť výrobca uzatvoriť prostredníctvom portálu prevádzkovaného spoločnosťou OKTE, a.s. („OKTE“). O spustení prevádzky časti portálu OKTE, ktorá umožní požiadať o uzatvorenie Zmluvy, bude výrobca v krátkom čase informovaný prostredníctvom e-mailovej notifikácie od OKTE.


V prípade, že Vaša spoločnosť spĺňa príslušné legislatívne a faktické podmienky na výkup elektriny na základe Zmluvy, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ďalej postupovali v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

Nevyhnutnou podmienkou na uzatvorenie Zmluvy je platná zmluva o poskytovaní údajov uzatvorená s OKTE. V prípade, ak výrobca nemá s OKTE uzatvorenú zmluvu o poskytovaní údajov, postupujte podľa ustanovení Prevádzkového poriadku OKTE, resp. informácií dostupných na webovom sídle OKTE .

V súlade s e-mailovou notifikáciou od OKTE, prosím, bezodkladne, kompletne a správne vyplňte všetky tam požadované žiadosti, formuláre a iné dokumenty vrátane predloženia nasledujúcich príloh („Žiadosť“):

Prosím, berte na vedomie, že naša spoločnosť je pripravená zabezpečiť pre Vás výkup elektriny za vyššie uvedených podmienok a uzatvoriť Zmluvu s účinnosťou od 1.1.2020 výlučne v prípade, pokiaľ Vašu kompletne a správne vyplnenú Žiadosť vrátane všetkých príloh predložíte prostredníctvom portálu OKTE bez zbytočného odkladu, najneskôr však v termíne do 20.12.2019. Žiadame Vás, aby ste nás obratom informovali ako výrobca elektriny, ktorý si uplatňuje právo na výkup elektriny a zároveň má právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, ak sa nezapojíte do povinného výkupu a od 1.1.2020 nebudete v bilančnej skupine SPP, čím natrvalo stratíte právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.


V prípade záujmu o podrobnejšie informácie týkajúce sa výkupu elektriny nás neváhajte, prosím, kontaktovať na adrese elektronickej pošty biznislinka@spp.sk alebo 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.


Váš spoľahlivý dodávateľ energií - SPP

Komentáre

Súvisiace

Zelené investície na Slovensku sa postupne rozbiehajú

Spoločnosti Hoval, ktorá sa zameriava najmä na výrobu kotlových systémov a klimatizačných systémov, schválila vláda investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške osem miliónov eur.

31. 05. 2023VIAC

 

Zelené investície by mali v tomto roku prevýšiť investície do fosílnych palív

Pozornosť vzbudila správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o svetových investíciách do energetiky (World Energy Investment, WEI). Podľa správy dosiahnu globálne investície do energetiky v roku 2023 približne 2,8 bilióna dolárov, z čoho by malo približne 1,7 bilióna dolárov ísť do rozvoja zelených technológií.

31. 05. 2023VIAC

 

Rozvoj OZE bude potrebovať investície do sietí

Uplynulý týždeň sa nám podarilo rozvíriť hladinu mediálnych vôd správou o štúdii think tanku Ember, ktorý hovoril o nevyužitom potenciáli OZE v regióne CEE, a ktorého využitie by mohlo stlačiť ceny energií až o 29%. V správe sme hovorili aj o potrebe rozvoja a inovovania distribučných a prenosových sústav, ktoré je možné spolufinancovať z programov EÚ.

24. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek