SPP - informácia o stave uzatvárania zmlúv o povinnom výkupe elektriny

SAPI
29. 11. 2019Prinášame vám najčerstvejšie informácie ohľadne uzatvárania predmetných zmlúv vo forme listu od spoločnosti SPP zo dňa 28.11.2019 v plnom znení:


Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), ako víťaz aukcie organizovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky („Ministerstvo“) v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) a vysoko účinnej kombinovanej výroby („KVET“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne novelizovanom znení („Zákon“) sa stala Vaším novým národným výkupcom elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pre roky 2020 a 2021.

V závislosti od inštalovaného výkonu Vášho zariadenia na výrobu elektriny a času jeho uvedenia do prevádzky Vaša spoločnosť ako výrobca elektriny z OZE a KVET má podľa podmienok Zákona a ostatnej súvisiacej legislatívy v oblasti energetiky právo na výkup elektriny a právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Prosím, berte na vedomie, že elektrinu vyrobenú výrobcom elektriny, ktorý využije právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, bude vykupovať SPP na základe Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku štandardizovanej Ministerstvom („Zmluva“). Zmluvu bude mať možnosť výrobca uzatvoriť prostredníctvom portálu prevádzkovaného spoločnosťou OKTE, a.s. („OKTE“). O spustení prevádzky časti portálu OKTE, ktorá umožní požiadať o uzatvorenie Zmluvy, bude výrobca v krátkom čase informovaný prostredníctvom e-mailovej notifikácie od OKTE.


V prípade, že Vaša spoločnosť spĺňa príslušné legislatívne a faktické podmienky na výkup elektriny na základe Zmluvy, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ďalej postupovali v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

Nevyhnutnou podmienkou na uzatvorenie Zmluvy je platná zmluva o poskytovaní údajov uzatvorená s OKTE. V prípade, ak výrobca nemá s OKTE uzatvorenú zmluvu o poskytovaní údajov, postupujte podľa ustanovení Prevádzkového poriadku OKTE, resp. informácií dostupných na webovom sídle OKTE .

V súlade s e-mailovou notifikáciou od OKTE, prosím, bezodkladne, kompletne a správne vyplňte všetky tam požadované žiadosti, formuláre a iné dokumenty vrátane predloženia nasledujúcich príloh („Žiadosť“):

Prosím, berte na vedomie, že naša spoločnosť je pripravená zabezpečiť pre Vás výkup elektriny za vyššie uvedených podmienok a uzatvoriť Zmluvu s účinnosťou od 1.1.2020 výlučne v prípade, pokiaľ Vašu kompletne a správne vyplnenú Žiadosť vrátane všetkých príloh predložíte prostredníctvom portálu OKTE bez zbytočného odkladu, najneskôr však v termíne do 20.12.2019. Žiadame Vás, aby ste nás obratom informovali ako výrobca elektriny, ktorý si uplatňuje právo na výkup elektriny a zároveň má právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, ak sa nezapojíte do povinného výkupu a od 1.1.2020 nebudete v bilančnej skupine SPP, čím natrvalo stratíte právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.


V prípade záujmu o podrobnejšie informácie týkajúce sa výkupu elektriny nás neváhajte, prosím, kontaktovať na adrese elektronickej pošty biznislinka@spp.sk alebo 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.


Váš spoľahlivý dodávateľ energií - SPP

Komentáre

Súvisiace

Česi spustili dotácie na podporu energetických spoločenstiev

V rámci Národního programu Životní prostředí, čerpajúceho prostriedky z Národního plánu obnovy, bola otvorená nová výzva zameraná na podporu vzniku energetických spoločenstiev

22. 11. 2023VIAC

 

V Česku prebieha diskusia o požiarnej (ne)bezpečnosti solárnych inštalácií

Bezpečnosť fotovoltických inštalácií je a zrejme aj dlho bude častou otázkou pri téme využitia solárnej energie. Už v minulosti sa objavila v českých médiách správa, že tu markantne stúpol počet požiarov inštalácií, pričom Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě už vtedy avizovala, že za touto štatistikou stoja najmä neodborné inštalácie.

22. 11. 2023VIAC

 

Prieskum ukázal, že u Slovákov vyhrávajú najmä obnoviteľné zdroje energií

Podľa septembrového prieskumu agentúry 2muse rastie u slovenských občanov podpora pre obnoviteľné zdroje masívnym tempom.

22. 11. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek