Garantované energetické služby ostávajú napriek ich výhodám často nevyužité

SAPI
12. 04. 2024Z ankety z dielne portálu EURACTIV vyplýva, že garantované energetické služby ostávajú pre mnohé samosprávy aj naďalej pomerne neznámou veličinou. Kým v západných krajinách je mechanizmus splácania rekonštrukčných prác z výsledných úspor na energiách pre mestá populárne riešenie, u nás sa jeho potenciál stále nevyužíva. Z odpovedí respondentov ankety vyplýva, že kým niektoré mestá v garantovaných energetických službách vidia výhody - hoci aj s bariérami, ktorých odstránenie by záujemcom iba pomohlo - a plánujú ich využívať vo väčšej miere, iné mestá majú o týchto službách iba obmedzené informácie. Garantované energetické služby pritom predstavujú jeden z najvhodnejších nástrojov pre rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti budov. Tejto téme sa budeme preto venovať aj na SAPI Energy Conference 2024 v bloku zameranom práve na progresívnu energetiku v samosprávach.

Komentáre

Súvisiace

Obnoviteľné zdroje v roku 2023 vyrobili vo svete takmer tretinu elektriny

Podľa štúdie londýnskeho think-tanku Ember vyprodukovali minulý rok obnoviteľné zdroje energie (OZE) celosvetovo takmer tretinu (30,3 %) elektrickej energie. Veterné elektrárne zvýšili svoju výrobu minulý rok o 10 %, pričom práve európske krajiny patria k lídrom z pohľadu podielu energie z vetra na celkovej výrobe elektriny.

16. 05. 2024VIAC

 

Až 7 krajín sveta pokrýva takmer celú spotrebu elektriny obnovteľnými zdrojmi

Podľa najnovšej správy pokrýva až 7 krajín sveta viac než 99,7 % svojej spotreby elektrickej energie výlučne obnoviteľnými zdrojmi energie. Dve z krajín sú pritom v Európe - do tohto zoznamu sa totiž zaradilo aj Albánsko a Island.

09. 05. 2024VIAC

 

Slovenské samosprávy podnikajú kroky k rozvoju udržateľnej energetiky

Z rozvoja udržateľnej energetiky, vrátane inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, podpory energetickej efektívnosti a zavádzania podporných technológií, môžu čerpať významné benefity nielen súkromné spoločnosti, ale aj samosprávy. Aj preto sú čoraz bežnejšie - ale o nič menej potešujúce - správy o tom, ako slovenské samosprávy podnikajú aktivity posúvajúce svoju energetiku k udržateľnosti.

09. 05. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek