SNAŽÍ SA SSE ZABRÁNIŤ ODCHODU VÝROBCOV Z OZE? PREČO?

SAPI
29. 11. 2018Môže výrobca zelenej elektriny uzavrieť zmluvu o jej dodávke s alternatívnym výkupcom? SSE varuje, že odchodom výrobcu vznikne distribučke škoda. Právne stanovisko ale tvrdí, že výrobca z OZE má právo zvoliť si zmluvnú protistranu a právo na doplatok zostáva zachované. Predaj elektriny alternatívnym odberateľom pritom nie je výnimočný.

Podľa súčasného znenia zákona o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kogeneráciou majú výrobcovia právo na niekoľko foriem podpory vrátane výkupu elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave (RDS) a doplatku. Jeho výška sa odvíja od celkovej výkupnej ceny schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na obdobie 15 rokov. 

Jedným z dôvodov tohtoročnej rozsiahlej novely zákona, ktorá bude platiť od začiatku budúceho roka, sú dlhoročné sťažnosti troch distribučiek na prežitok zavedeného systému, keďže objem vyprodukovanej a povinne vykupovanej elektriny z OZE a VÚ KVET výrazne prevyšuje ich reálne straty v sústave. Ministerstvo hospodárstva práve tento argument priamo uviedlo v predkladacej správe k schválenej novele zákona č. 309/2018.

Celý článok si môžete prečítať tu.

Komentáre

Súvisiace

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

 

České a slovenské distribučky diskutovali o pripájaní nových OZE

Napriek pomerne negatívnemu nastaveniu českej vlády voči OZE je v ČR veľký záujem o ich výstavbu a pripájanie. Na túto situáciu musia reagovať aj distribučné spoločnosti.

03. 11. 2021VIAC

 

Nevyhnutnosťou pre ďalší rozvoj OZE budú investície do distribučných sústav

Jedným z najväčších prekážok rozvoja OZE je stav distribučných sústav. Práve distribučná sieť bola na Slovensku hlavným dôvodom, prečo sa 7 rokov nepripájali nové zdroje.

02. 08. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek