SNAŽÍ SA SSE ZABRÁNIŤ ODCHODU VÝROBCOV Z OZE? PREČO?

SAPI
29. 11. 2018Môže výrobca zelenej elektriny uzavrieť zmluvu o jej dodávke s alternatívnym výkupcom? SSE varuje, že odchodom výrobcu vznikne distribučke škoda. Právne stanovisko ale tvrdí, že výrobca z OZE má právo zvoliť si zmluvnú protistranu a právo na doplatok zostáva zachované. Predaj elektriny alternatívnym odberateľom pritom nie je výnimočný.

Podľa súčasného znenia zákona o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kogeneráciou majú výrobcovia právo na niekoľko foriem podpory vrátane výkupu elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave (RDS) a doplatku. Jeho výška sa odvíja od celkovej výkupnej ceny schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na obdobie 15 rokov. 

Jedným z dôvodov tohtoročnej rozsiahlej novely zákona, ktorá bude platiť od začiatku budúceho roka, sú dlhoročné sťažnosti troch distribučiek na prežitok zavedeného systému, keďže objem vyprodukovanej a povinne vykupovanej elektriny z OZE a VÚ KVET výrazne prevyšuje ich reálne straty v sústave. Ministerstvo hospodárstva práve tento argument priamo uviedlo v predkladacej správe k schválenej novele zákona č. 309/2018.

Celý článok si môžete prečítať tu.

Komentáre

Súvisiace

Oznam – pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti VSD - zdieľané z webu VSD

Oznam – pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny 27.12.2018Späť > do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., na ktoré sa vzťahuje zákon č. 309/2009 Z. z.

15. 01. 2019VIAC

 

Zdieľame oznam OKTE pre výrobcov

Zdieľame oznam OKTE pre výrobcov

14. 01. 2019VIAC

 

Cez vyššiu TPS znížime „historický dlh“ voči distribučkám, tvrdí ÚRSO

Cez vyššiu TPS znížime „historický dlh“ voči distribučkám, tvrdí ÚRSO

11. 01. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek