SNAŽÍ SA SSE ZABRÁNIŤ ODCHODU VÝROBCOV Z OZE? PREČO?

SAPI
29. 11. 2018Môže výrobca zelenej elektriny uzavrieť zmluvu o jej dodávke s alternatívnym výkupcom? SSE varuje, že odchodom výrobcu vznikne distribučke škoda. Právne stanovisko ale tvrdí, že výrobca z OZE má právo zvoliť si zmluvnú protistranu a právo na doplatok zostáva zachované. Predaj elektriny alternatívnym odberateľom pritom nie je výnimočný.

Podľa súčasného znenia zákona o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kogeneráciou majú výrobcovia právo na niekoľko foriem podpory vrátane výkupu elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave (RDS) a doplatku. Jeho výška sa odvíja od celkovej výkupnej ceny schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na obdobie 15 rokov. 

Jedným z dôvodov tohtoročnej rozsiahlej novely zákona, ktorá bude platiť od začiatku budúceho roka, sú dlhoročné sťažnosti troch distribučiek na prežitok zavedeného systému, keďže objem vyprodukovanej a povinne vykupovanej elektriny z OZE a VÚ KVET výrazne prevyšuje ich reálne straty v sústave. Ministerstvo hospodárstva práve tento argument priamo uviedlo v predkladacej správe k schválenej novele zákona č. 309/2018.

Celý článok si môžete prečítať tu.

Komentáre

Súvisiace

Otázky členov - virtuálna batéria od ZSE, oplatí sa?

Otázky členov - virtuálna batéria od ZSE, oplatí sa?

24. 04. 2019VIAC

 

Otázky členov - oznámenie do 30.4 na DS je potrebné poslať?

Otázky členov - oznámenie do 30.4 na DS je potrebné poslať?

18. 04. 2019VIAC

 

Zmluva o prístupe a distribúcii - čo je nové?

Zmluva o prístupe a distribúcii - čo je nové?

15. 03. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek