Nevyhnutnosťou pre ďalší rozvoj OZE budú investície do distribučných sústav

SAPI
02. 08. 2021Jedným z najväčších prekážok rozvoja OZE je stav distribučných sústav. Práve distribučná sieť bola na Slovensku hlavným dôvodom, prečo sa 7 rokov nepripájali nové zdroje. Aj keď s odstupom času môžeme o Slovensku hovoriť ako o politickom rozhodnutí, nič to nemení na skutočnosti, že stav sietí spomaľuje rozvoj v oblasti energetiky. Siete sú zastaralé a nie sú pripravené pre implementáciu nových technológií. So zvyšujúcou sa elektrifikáciou je potreba modernizácie ešte intenzívnejšia, keďže už dnes sústava častokrát nezvláda nápor a výpadky, ktoré sú spôsobené práve jej zastaralosťou sú dávané za vinu intermitentným zdrojom energie. Verejnosť tak nadobúda mylný pocit, že OZE znižujú bezpečnosť dodávky elektrickej energie. Mnohým krajinám zlý stav sústavy komplikuje pripájanie veterných a fotovoltických elektrární a to aj napriek skutočnosti, že moderné elektrizačné sústavy vedia výpadky spôsobené počasím kompenzovať.

Komentáre

Súvisiace

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

 

České a slovenské distribučky diskutovali o pripájaní nových OZE

Napriek pomerne negatívnemu nastaveniu českej vlády voči OZE je v ČR veľký záujem o ich výstavbu a pripájanie. Na túto situáciu musia reagovať aj distribučné spoločnosti.

03. 11. 2021VIAC

 

Otázky členov - virtuálna batéria od ZSE, oplatí sa?

Otázky členov - virtuálna batéria od ZSE, oplatí sa?

24. 04. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek