Smar Energy Forum 2023: PERC verzus TOPCon: Ako dopadli tohtoročné testy fotovoltických panelov?

SAPI
02. 10. 2023Rozhodujúcim kritériom pri voľbe panelov by nemala byť iba cena, ale predovšetkým správanie sa panelov v reálnej prevádzke. Čo preukázali nedávne testy fotovoltických panelov? Vyplatí sa investovať do tradičných panelov typu PERC alebo radšej do panelov novej generácie TOPCon?Na tieto otázky poskytne odpoveď George Touloupas, popredný expert na fotovoltiku a technický riaditeľ nezávislej certifikačnej agentúry Clean Energy Associates počas svojej prednášky na odbornej konferencii Smart Energy Forum v Prahe v októbri.


TOPCon panely sa dostávajú na pozíciu lídra

S cieľom testovania nových fotovoltických technológií v reálnej prevádzke vykonala nezávislá testovacia inštitúcia Clean Energy Associates (CEA) tento rok testovanie fotovoltických panelov nielen v laboratórnych podmienkach, ale i v reálnej prevádzke.

Cieľom testov bolo porovnať dve technológie panelov, a to dominantný PERC oproti nastupujúcej technológii TOPCon, ktorá si získava stále väčšiu obľubu investorov. Trhový podiel TOPCon panelov stále rastie a tento rok už dosahuje viac než 15 %. Väčšina expertov predpokladá, že TOPCon bude do roku 2025 novou dominantnou fotovoltickou technológiou.

Štruktúra solárneho článku TOPCon sa skladá z tenkej oxidovej vrstvy vloženej medzi vrstvu priehľadného vodivého oxidu a vrstvu kryštalického kremíka. Zvýšená účinnosť umožňuje solárnemu panelu zachytiť väčšie množstvo energie pri rovnakej veľkosti panela. Maximálna účinnosť článkov TOPCon je približne 29 %, kým články PERC dosahujú asi 24 %. 

 

Unikátny testovací program

V roku 2023 spustila nezávislá testovacia spoločnosť Clean Energy Associates (CEA) v spolupráci s PV Magazine komplexné testovanie fotovoltických panelov. Pri testovaní sa zamerali na testovanie kvality a výkonnosti v externých a interných podmienkach. Cieľom testu je objektívne a nezávisle porovnať jednotlivé panely, ktoré sú vyberané náhodne podľa sériových čísel.

Zo zoznamu minimálne 2 000 kusov, ktoré nominuje výrobca, sa vyberie 5 panelov, ktoré následne prejdú náročným testovaním.

Testovanie sa vykonáva v modernom laboratóriu v Xi'ane v Číne a podieľajú sa na ňom spoločnosti Clean Energy Associates (CEA), Gsolar a AP Systems. CEA patrí k medzinárodnej renomovanej audítorskej firme, ktorá auditovala viac než 125 výrobcov z oblasti fotovoltiky. 

 

Ako prebieha testovanie?

Dodávateľ zašle sériové čísla minimálne 2 000 kusov panelov z rovnakého produktového radu. Následne experti z CEA náhodne vyberú 5 panelov, ktoré sa odosielajú na testovanie.

Samotné testovanie panelov sa vykonáva pri nízkom ožiarení. Jeho súčasťou je PID test, vonkajší test a LID test. Výsledné skóre je zaznamenané a následne porovnané. 

 

Aké parametre boli hodnotené v rámci merania?

Odborníci sledovali údaje z meteostanice, relatívnu výťažnosť jednotlivých technológií a celkový energetický výnos testovaných panelov. 

Pri interpretácii dát z meteostanice sa hodnotila intenzita ožiarenia a okolitá teplota. Pri teplotách nad 22 °C dosahovala intenzita denného ožiarenia výkon nad 6 kWh/m2.

Naopak, najnižšie hodnoty dosahovali merania pri 2 °C, keď sa výkon držal pod 1 kWh/m2, čo je zachytené na nižšie uvedenom obrázku.Zdroj: Clean Energy Associates

Ako skončili v testoch jednotlivé panely?

Ďalším z hodnotených parametrov bola relatívna výťažnosť (t. j. množstvo vyrobenej energie na 1 kWp inštalovaného výkonu) jednotlivých technológií, keď najvyššie hodnoty dosahovali bifaciálne monokryštalické N-TOPCon panely.

Najhoršie výsledky dosahovali monokryštalické PERC panely, ktoré mali výťažnosť presne na 100 %, kým najvyššia výťažnosť sa pohybovala na hodnote 113,4 % pri bifaciálnych monokryštalických N-TOPCon paneloch, čo uvádza nižšie uvedený graf.Zdroj: Clean Energy Associates

Ktoré panely dosiahli najlepšie výsledky v testoch? Prečo najväčší dvaja výrobcovia panelov prechádzajú z PERC na TOPCon panely? Aké odporučenia dávajú zástupcovia poprednej certifikačnej autority investorom do fotovoltických elektrární?O týchto témach môžete diskutovať s Georgeom Touloupasom, ktorý pôsobí ako Senior Technical Director v spoločnosti CEA, na odbornej fotovoltickej konferencii Smart Energy Forum vPrahe v októbri.

 

 

Komentáre

Súvisiace

Solární energie a akumulace 2024

Dvojdenný formát tohtoročnej konferencie poskytne dostatočný priestor pre diskusiu o komplexných otázkach spojených s výrobou energie.

24. 04. 2024VIAC

 

Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia smart metering/smart grid (14. ročník)

17. 04. 2024VIAC

 

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

Energetické spoločenstvá prinášajú pre svojich členov mnohé benefity vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb.

06. 03. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek