Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

14.03.2024

SAPI
06. 03. 2024virtuálne & prezenčne

Hotel Tatra Bratislava & online


14. 3. 2024 / 09:00 - 16:00


Čo sa dozviete: 

Energetické spoločenstvá prinášajú pre svojich členov mnohé benefity vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb. Možnosť zdieľania elektriny vyvolala u mnohých aktérov veľký záujem, ktorý však často naráža na nedostatok praktických informácií, ako energetické spoločenstvo zriadiť a prevádzkovať.  


Odborníci v energetike zhodnotia aktuálne legislatívne, procesné a technické prostredie a poskytnú praktické informácie, ktoré účastníkom konferencie pomôžu vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.


Budú zodpovedané aj nasledovné otázky o energetických spoločenstvách:

Akú právnu formu môže mať spoločenstvo? 

Kto môže byť členom spoločenstva?

Je potrebné povolenie na vykonávanie činnosti a kto ho vydáva?

Aké sú podmienky zaradenia odberného miesta do zdieľania elektriny?

Ako sa registrujú odberné miesta a výrobné zariadenia v rámci zdieľania elektriny?

Kto a ako vyhodnocuje, komu sa koľko elektriny vyzdieľalo?

Aké sú skúsenosti zo zahraničia?

Ako by sa dalo súčasné prostredie pre energetické spoločenstvá zlepšiť? 


Viac informácií a prihláška

Komentáre

Súvisiace

Solární energie a akumulace 2024

Dvojdenný formát tohtoročnej konferencie poskytne dostatočný priestor pre diskusiu o komplexných otázkach spojených s výrobou energie.

24. 04. 2024VIAC

 

Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia smart metering/smart grid (14. ročník)

17. 04. 2024VIAC

 

Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2024

Už 16. mája sa v Poprade uskutoční odborné podujatie Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2024, organizované Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany SR.

27. 02. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek