Slovensko je na chvoste EÚ vo využití tepla z odpadu

SAPI
09. 11. 2023Kým niektoré krajiny EÚ plnohodnotne využívajú nerecyklovateľný komunálny odpad na výrobu energií, na Slovensku s týmto lacným zdrojom podľa odborníkov doslova plytváme. V súčasnosti sme až štvrtý najhorší v jeho spracovaní, kedy sa iba približne 9% komunálneho odpadu energeticky zhodnotí. Produkcia odpadu sa bude v budúcnosti iba zvyšovať, čomu by mala odpovedať aj miera jeho opätovného využitia. 

Na Slovensku sú v súčasnosti aktívne iba 2 zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) - podľa Konfederácie európskych prevádzkovateľov ZEVO máme pritom potenciál na približne ďalších 5 zariadení, ktoré by dokázali pokryť energetické nároky stredne veľkého mesta. Pre porovnanie, v Rakúsku je v prevádzke 11 takýchto zariadení, ktoré zhodnocujú až 36% komunálneho odpadu.

Komentáre

Súvisiace

Obnoviteľné zdroje v roku 2023 vyrobili vo svete takmer tretinu elektriny

Podľa štúdie londýnskeho think-tanku Ember vyprodukovali minulý rok obnoviteľné zdroje energie (OZE) celosvetovo takmer tretinu (30,3 %) elektrickej energie. Veterné elektrárne zvýšili svoju výrobu minulý rok o 10 %, pričom práve európske krajiny patria k lídrom z pohľadu podielu energie z vetra na celkovej výrobe elektriny.

16. 05. 2024VIAC

 

Až 7 krajín sveta pokrýva takmer celú spotrebu elektriny obnovteľnými zdrojmi

Podľa najnovšej správy pokrýva až 7 krajín sveta viac než 99,7 % svojej spotreby elektrickej energie výlučne obnoviteľnými zdrojmi energie. Dve z krajín sú pritom v Európe - do tohto zoznamu sa totiž zaradilo aj Albánsko a Island.

09. 05. 2024VIAC

 

Slovenské samosprávy podnikajú kroky k rozvoju udržateľnej energetiky

Z rozvoja udržateľnej energetiky, vrátane inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, podpory energetickej efektívnosti a zavádzania podporných technológií, môžu čerpať významné benefity nielen súkromné spoločnosti, ale aj samosprávy. Aj preto sú čoraz bežnejšie - ale o nič menej potešujúce - správy o tom, ako slovenské samosprávy podnikajú aktivity posúvajúce svoju energetiku k udržateľnosti.

09. 05. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek