SAPI súčasťou diskusie o budúcnosti OZE

SAPI
02. 03. 2021Národný energetický a klimatický plán Slovenska viac nie je aktuálny a potrebuje revíziu. V oblasti klímy a obnoviteľných zdrojov je nevyhnutná medzirezortná spolupráca. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE oficiálne ponúkla štátnym inštitúciám odbornosť a medzinárodné skúsenosti. Proces povoľovania EIA potrebuje zmeny. Online diskusia o budúcnosti obnoviteľných zdrojov podčiarkla pozitívnu orientáciu smerom k zelenej obnove.

 

Jednou z hlavných tém piatkovej online diskusie organizovanej portálom Euractiv bolo splnenie záväzkov Slovenskej republiky voči energetickej únii, keď v uplynulom roku presiahla záväzný podiel OZE na domácej spotrebe o takmer 3% a oproti predchádzajúcemu roku si polepšila až o takmer 5% a to bez vybudovania akejkoľvek v väčšej elektrárne vyrábajúcej z OZE. Zistenia SAPI neskôr poukázali na skutočnosť, že za skokový nárast môže spaľovanie dreva domácnosťami. V tejto súvislosti varoval Ladislav Miko zo Zastúpenia EK na Slovensku pred neudržateľnosťou spaľovania lacného, kalamitného dreva a upozornil na jeho nevyhnutné zdraženie v budúcnosti. Ján Karaba zo SAPI súčasne vyslovil obavu, aby sa Slovensko neuspokojilo so splnením cieľov a upustilo od sľubovaným plánov rozvoja obnoviteľných zdrojov. Poukázal na ďalší odklad už 2 roky očakávaných aukcií, ako aj na pripravovanú novelu Zákona o podpore OZE, ktorá podľa neho nebude motivovať výrobcov zapojiť sa do schémy a obnoviť svoje zariadenia. Novela je podľa slov štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Karola Galeka nastavená tak, aby zmeny nemali vplyv na TPS, čo by mohlo následne spôsobiť rast energií. Ministerstvo chce motivovať výrobcov obnovovať svoje zariadenia (tzv. repowering) až v ďalšej fáze, pomocou podporných programov.

 

NECP potrebuje revíziu

Neočakávané splnenie záväzkov voči EÚ spôsobilo, že sa slovenský Národný energetický a klimatický plán (NECP) stal neaktuálnym. Jeho neaktuálnosť potvrdili Karol Galek (MH SR), Michal Kiča (MŽP SR), Ladislav Miko (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) aj Janka Szemesová (SHMÚ), ktorá zároveň vyzvala aj na úpravu Nízkouhlíkovej stratégie Slovenska, ktorá je podľa nej jedným z hlavných podkladov pre revíziu NECP. Diskutujúci sa zhodli, že kľúčom je vedieť, čo chce Slovensko dosiahnuť a nastaviť transparentné prostredie, pričom budú potrebné aj zmeny v povoľovacích procesoch EIA. Ladislav Miko v tejto súvislosti pripomenul, že sprísnenie povoľovacích procesov nie je nevyhnutné a jednoduchším riešením by mohlo byť jednoduché vylúčenie tých hodnotiacich, ktorí tam nepatria a očistiť tak rozhodovanie od ďalších vplyvov.

 

Povoľovanie OZE treba zjednodušiť a urýchliť

Ján Karaba zo SAPI poukázal na to, že pre rozvoj OZE a naplnenie NECP do roku 2030 bude veľmi dôležité správne nastavenie povoľovacích procesov, osobitne posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA), v ktorom existuje nejednotnosť pri stanovovaní rozsahu, metodiky povinného hodnotenia a v súčasnosti môže byť účastníkom konania aj osoba, ktorej sa zámer vôbec netýka. Ladislav Miko v tejto súvislosti vyjadril názor, že toto by sa mohlo vyriešiť lepšie, ak by sa posilnili kompetencie úradníkov rozhodovať o tom, kto má a kto nemá byť účastník konania.

 

Výzva na medzirezortnú spoluprácu

Zástupcovia ministerstva hospodárstva, ministerstva životného prostredia a Slovenského hydrometeorologického ústavu sa zhodli na potrebe hlbšej medzirezortnej spolupráce, ktorá je kľúčom k príprave kvalitnej Nízkouhlíkovej stratégie aj NECP. Ján Karaba zo SAPI v tejto súvislosti oficiálne ponúkol spoluprácu a odborné, medzinárodné skúsenosti asociácie. SAPI chce byť súčasťou medzirezortných diskusií a prispievať svojimi vedomosťami k lepšej budúcnosti krajiny a planéty.  

Komentáre

Súvisiace

Klaster SAPI oslávil 3 roky

Klastrová organizácia, ktorú vytvorila SAPI, je na Slovensku jedinečná platforma, spájajúca podniky, výskumno vývojové inštitúcie a štátny sektor pre podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Napriek skutočnosti, že klastre sú v zahraničí nositelia inovácií, Slovensko v uchopení rozvoja klastrov zaostáva.

21. 07. 2022VIAC

 

SAPI sa pridalo k výzve na doplnenie Pláu obnovy a odolnosti SR

Zástupcom Európskej komisie a Vlády SR zaslalo 20 mimovládnych organizácii (vrátane SAPI) Výzvu na doplnenie priority Zelené Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti o opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre cyklodopravu.

14. 01. 2021VIAC

 

SAPI ako aktívny účastník európskej konferencie EUFORES - prihláste sa aj vy, vstup je voľný

SAPI ako aktívny účastník európskej konferencie EUFORES

11. 10. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek